Václav Odradovec

VŠICHNI JSME Z JEDNOHO TĚSTA

Citlivě vnímáme obavy veřejnosti
Po utkání s lidským dravcem
Po rozpravě s hvězdopravcem
Zapřaženi v ulitě nekonečna
polykáme své starosti

Kdekdo tady kráčí s dobou
Zaminovaným polem soutěskami
Z bodu A do bodu B za osmadvacet dní
Kdekdo hledá tu správnou stranu
Z bodu A do bodu B nadzvukovou rychlostí

Znásilňováni okolnostmi
Hlavně nevypadnout z role
Bingo stále nepřichází
a pokud nám konečně padne
najednou to není ono

Zaneřáděni pochybnostmi
poposedáme unaveně
s obavami z veřejnosti
v zákulisí maloměsta
Politici z nestejného těsta

SYŽET ŽIVOTA

Dnes člověk pracuje i když to tak nevypadá
         světlo přichází z atomového jádra
          až do žárovky na pracovním stole
Dnes každý ví odkud bude zítra foukat vítr
ani se nenadějete a spláčete nad výdělkem
           Žití není samozřejmé a život rád přináší překvapení
finanční nebo jiné potíže
          také rozhodnutí užšího vedení
          v širších souvislostech
Vždycky jde někdo před námi aby svítil
          po cestách dlážděných nesplněnými sliby
          Hromada obětin před oltářem Fortuny
          stále zbůhdarma narůstá
          prý kdo je připraven nebývá překvapen
          Proto je investigativní algoritmus
          ve virtuální realitě více a více v kursu
Dnes se člověk může tvářit že pilně pracuje
          i když vůbec nepracuje
          V psychopatickém orientačním závodu je dezorientován
          Přebytek invence Deficit kapitálu
          Deficit invence Přebytek aktiv
Nevyžádané nabídky Podloudné pobídky
 Zneklidnění reklamními exhibicemi
  Stoupající napětí Porušená rovnováha
          Frustrace z flexibility bez limitů
          Existenciální vratkost Sklon k sebevraždě
Propracovaná architektura vztahů bez záruk
se nactiutrhačně hroutí
          Naštěstí saniťáci vytrvale zkoumají
          kdo ještě dýchá a ego opakovaně vynáší
          své neomezené trumfy
Z dálky zaznívá Nadějná symfonie samospásy
 Tak na zdraví – hlavně na to duševní
          S postupem času zvolna ubývá na platnosti tvrzení že
          je lépe mít něco nežli nic
          Zkouškové období ovšem trvá
Aleluja Arrivederci

S O N D Y

LIDSKÁ NÁTURA
Každý máme své pohnutky
stanoviska a předsudky
Každý máme svoji víru
a na všechno svoji míru

SNAHA O POROZUMĚNÍ
Proč se pro nás máte pýřit
zvykli jsme si více hýřit
proč tu kauzu dále šířit
koukejte se s tím už smířit

PODOTKNUTÍ K OTÁZKÁM
BIOLOGICKÉ REPRODUKCE
Kdo má k dané věci sklony
pokouší se získat klony
Ten kdo nerad fabuluje
normálně jen kopuluje

KATEGORIZACE aneb ÚHEL POHLEDU
Bezděčně plodící
bezděčně bezdětní
plánovitě rodící
plánovitě bezdětní

VELIČINA HRANIČÍCÍ S JISTOTOU
Upadla jsem do modu
jakéhosi přerodu
magicky podléhám svodům
vstřícná vůči všem obchodům

DÁMSKÁ VOLENKA
I vy jeden záletníku
her milostných nádeníku
nejsem právě děvče skromné
najděte si chvilku pro mne

PANDEMICKÉ POSTESKNUTÍ
V zarouškovaném národě
život podléhá náhodě
virus je tu – není zbytí
mění lidské živobytí

EVROPA 2020
Žijeme v čase hojnosti
a elektrických motorů
stále ubývá plodnosti
a rostou šance doktorů

KARIÉRNÍ SCHEMA

(Kaligram)

Uff
     Pozor
   Schod
 Vydržet
Obdržet
             Tak konečně
                 Je tu báječně
     Zde vyšší patra
   Tu nečekej bratra
Neseš na bedrech kříž
Každý kdo stoupáš výš
Jen po nás vzhůru namíříš
Bez nás to vážně nejde výš
       Tu diletanti i znalci v oboru
          Stále stoupají po nás nahoru
  Zde stereotyp schodišťového stupně
 Nedoporučujeme chovat se tu zpupně

VZESTUP A PÁD

Promyšleně bohorovně
více s fauly než sportovně
Skvostné žezlo žádné cetky
Účel posvětil prostředky

Každodenní obdiv sláva
Zdobný lesk pyšného páva
zahaluje popel sopky
Svět se změnil v rozměr kobky

ADVENTNÍ REMINISCENCE

Padá soumrak padá sníh
jedeme spolu na saních
v čase zimy sněhu ledu
těšíme se na koledu

Ostatní tvorba Václava Odradovce publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Nejen rok 1944 a další
DV 130/2024: Zlo, Znovu uprostřed Evropy... a další
DV 129/2024: Politické delirium a další
DV 128/2023: Na cestě a další
DV 127/2023: Interkontinentálními cestami a další
DV 126/2023: Ministrův diář a další
DV 125/2023: Soumrak naturální milostné lyriky a další
DV 124/2023: Předvolební taškařice v mediálním prostoru a další
DV 123/2023: Protagonisté pokleslého dramatu a další
DV 122/2022: Podzim 2022 a další
DV 120/2022: Nedopatření a další
DV 119/2022: O TRANSFORMACI SLOV V ČASOPROSTORU aneb OHLÉDNUTÍ V BŘEZNU 2022 a další
DV 118/2022: Historické schéma a další
DV 115/2021: Český Honza na konci 20. století a další
DV 114/2021: Historia magistra a další
DV 113/2021: Hledání a další
DV 112/2021: Fantastická tužba a další
DV 111/2021: Konzumní princip a další
DV 110/2020: Personifikátor a další
DV 109/2020: Málo ku štěstí postačující a další
DV 108/2020: Úzkost roku 2020 a další
DV 107/2020: Půlnoční rituál a další
DV 106/2020: Lakonická sága o nevyhnutelnosti dějin a další
DV 104/2019: Cestou pro bibli a další
DV 103/2019: Parlamentace, Exklusivně polní cestou a další
DV 102/2019: Pokus o litanie a další
DV 101/2019: Vysmívaná pravdoláska a další
DV 100/2019: Imaginární veličenstvo čas a další
DV 99/2019: Na pochodu a další
DV 98/2018: Existencionála a další
DV 97/2018: Automat na podivnou naději a další
DV 96/2018: Degenerativní meditace na náplavce a další
DV 95/2018: Stopadesát milionů hladových a další
DV 94/2018: Stoletá se rozpomíná a další
DV 93/2018: Drak velkoměsta a další
DV 92/2017: Odkaz VŘSR, Čas očekávání a další
DV 91/2017: Svoboda, Nad cenou času a další
DV 90/2017: Slohové cvičení a další
DV 89/2017: Historia magistra a další
DV 88/2017: Existencionála, Politikon a další
DV 87/2017: Na slovíčko... a další
DV 86/2016: Politikon, Memento mori a další
DV 85/2016: Historia magistra a další
DV 83/2016: Alláh na Kocourkovem
DV 82/2016: Josefovská panagyrika a další
DV 81/2016: Jak mi z toho šla hlava kolem aneb novoroční kocovina a další
DV 80/2015: Doba se dál z kloubů vymyká a další
DV 79/2015: Od exploze k válce a další
DV 78/2015: Óda cechu povalečů a další
DV 76/2015: Za pravdou pravdoucí a další
DV 75/2015: My a oni a další
DV 74/2014: Stoleté echo
DV 73/2014: Navštívil jsem nemohoucno a další
DV 72/2014: Starověká praxe a další