Václav Odradovec

ODKAZ VŘSR

POHÁDKA ZČÁSTI BOLŠEVICKÁ
Před sto lety žili byli
Uljanov a Džugašvili
hráli na veni vidi vici
stali se z nich bolševici
Revolucí zem zalili
carskou grupu zastřelili
Sebe dali zemi darem
když se sami stali carem

Pod škraboškou lidumila
děsná žila kreatura
jejími výplody byla
lež teror a diktatura

VARIANTA Z ROKU 1917
Povídá týpek týpkovi
- ztratit můžem´ jen okovy
Z Aurory si vystřelíme
o Rusko se podělíme

SVAZ SOVĚTSKÝCH
SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK
Tisíce verst a tisíce pudů
statisíce s prachem sudů
Dělníci a soudruzi
zahalení do hrůzy

LIKVIDAČNÍ LOGISTIKA
Na bázi teroru
scénářem hororu
ať si lid proklestí
cestičku ke štěstí

MOTÁK Z GULAGU
Píši moji drazí
že nás tady srazí
buďto silné mrazy
nebo slabí vrazi

DIKTATURA PROLETARIÁTU
Bez skrupulí bez pardonu
od Kolymy až ku Donu
všechna moc v rukou sovětů
bez kulaků až do věků

PRVNÍ MÁJ V GULAGU
Sněží mrzne vítr duje
nosíme si na srub klády
Situace koliduje
s hřejivou zdravicí vlády

SSSR – NENÍ ÚNIKU
Zůstanem-li ještě chvíli
otráví nás Džugašvili
Užijem-li cesty řeky
skončíme ve spárech Čeky

TŘÍDNÍ NENÁVIST
Nastávají časy nové
z mistrů světa – ničemové
Soudcem se tu stává buran
Boža Modrý kutá uran

J. V. STALIN – MUŽ MNOHA TVÁŘÍ
Sen – pohledem se jej dotýkat
Nejpracovitější kat
Strůjce nového života
Diktátor krutý despota

Z CESTOVNÍ ZPRÁVY K. G.
(březen 1953)
S Pepou Stalinem v předpeklí
další plány jsme upekli
Prodleva rychle utekla
pokračujeme do pekla

ÚDERNÁ PĚST DĚLNICKÉ TŘÍDY
Po letenské pláni
pochodují kmáni
říkají si – soudruzi
Se státem jsou v konfúzi

A NIKDY JINAK!
Prahu nad Letnou zdobila
nejobludnější mohyla
Megalomanské pojetí
symbol zhoubného objetí

L. I. BREŽNĚV SI ZPÍVÁ
Čechy krásné – Čechy mé
zbavíme vás od chimér
půjdem´ pod mým dozorem
za leninským praporem

DRUŽBA V RÁMCI SČSP
Od tovaru k samovaru
od ovaru k pivovaru
od stakanu hop do baru
Zdrávstvujtě a hodně zdaru

ALENKA V KOMUNISMU
Jak je to vše špinavoučké
omšelé zanedbaňoučké
nikdo se tu neusmívá
tíseň a prach jen déšť smývá

VĚČNÝ VLADIMÍR ILJIČ

Civí Lenin v mauzoleu
Rusko má jak na videu
Úžas – pěna u tlamy
z americké reklamy

Ať mne někdo umyje
ztracena je Gruzie
tady odtud rychle vstanu
kde je konec Kazachstánu…

Ztracena je Ukrajina
proto jsem budoval kina…
Chápejte že pro výtky
neberu si servítky

Republiky podél Baltu
utrhly se také v kvaltu
komunistů zbylo tenko
moloděc jen Lukašenko

Na Estonce z Tallinna
zavolám si Stalina
Poradil si s Hitlerem
jak dál – spolu proberem´

Naďo – to je mučení
kde je moje učení
je to rána – škoda slov
To ten moula – Gorbačov

Poslouchejte dobře kluci
to chce další revoluci!
Já se vyznám v oboru
připravte mi Auroru!

ČAS OČEKÁVÁNÍ

ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ
Uctívání Jezulátka…
příliš monotónní látka
My – co máme víc rozumu
uctíváme roh konzumu

VÁNOČNÍ STŘET ZÁJMŮ
Je tady čas vánoček
stromečků a půlnoček
klidu v duši – radovánek
Obchod versus svatostánek

PŘEBYTKY A DEFICITY
Průběžně svátky jedlíků
piva švestkových knedlíků
v prosinci svátky konzumu
Chybí jen svátek rozumu

ŠTĚDRÝ DEN
Obdarováváme blízké
zejména svou přítomností
Pokud se vám to zdá nízké
spěchejte za marnivostí

JEŽÍŠKU – JEŽÍŠKU…
Rozličné jsou cesty Páně
chtěl jsem Řecko a mám sáně
Chtěl jsem si vymodlit brášku
za sestru tlumím urážku

CESTOU NA PŮLNOČNÍ (retro)
Mrzne – fouká – sněží
zvony znějí z věží
Tvářičky jsou svěží
babičky jdou stěží

KLID A MÍR
V bytě správně vyhřátém
s bramborovým salátem
odpočívám blaženě
Přikyvuji Blaženě

MEDIKAMENTÓZNÍ KOLEDA
Diabetikům – antidiabetikum
astmatikům – antibiotikum
sklerotikům – analeptikum
cholerikům – neurotikum
pyromanům – antipyretikum
dogmatikům – narkotikum
analytikům – analgetikum
pragmatikům – anestetikum
kritikům – hypnotikum
politikům - profylaktikum

VÁNOCE A SILVESTR
Tisíce stromečků prskavek
žárovek vánoček a vek
Hodiny nábožných písní
depresí vzdechů a tísní
Decibely bujarosti
ohňostroje marnivosti
Přehlídka konzumních davů
efekt opileckých stavů
Veletrh různých volovin
početný výskyt kocovin
Rozjaření tancujících
deprese bilancujících
Radost z božského eléva
fanfáry v odéru ze chléva

POKUS O BILANCOVÁNÍ

VALAŠSKÉ STANOVISKO
I když trochu unaveni
na zimu jsme připraveni
dřevo – prase – slivovice
mohou přijít fujavice

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA
Smiluj se nad naší žízní
vždyť my tě slavíme písní
a odpusť nám z naší viny
časté stavy kocoviny
I když se člověk pozvrací
ať se vše v dobré obrací

OTEVŘENÁ ZDRAVICE
Ty naše Ivanko Trumpová
jsme rádi že jsi taková
Nechť se dál množí takové
- zdraví tě čeští trampové!

SATANOVY ROSTOUCÍ PREFERENCE
Ať se děje co se děje
ďábel častěji se směje
Jeho mise není tajná
vůle lidí je poddajná
ať jsou mladí nebo staří
našeptávání se daří
Bohabojnost se vytrácí
zbožnost se tu nevyplácí

Anarchisté – fatalisté
populisté – egoisté
stalinisté – neonacisté
masochisté – extrémisté
okultisté – radikalisté
revanšisté – islámisté
teroristé – satanisté
Mefisto má svoje jisté

Ejhle – nabídka ve svatostánku
beránka božího který snímá hříchy světa

DONQUIJOTSKÉ ODHODLÁNÍ

Na cestě do nebe
pracně a neúspěšně
překonáváme barikády
které jsme
nerozvážně a promyšleně
náhle i postupně
očividně i potají
furiantsky a lehce
rozprostranili
po cestách ke šťastné budoucnosti

Hlavně že vždycky někdo ví kudy kam
Huráá za ním

Komu není rady – tomu není pomoci

SILVESTROVSKÁ REFLEXE
Štěstí se na mne usmálo
a to docela nemálo
každý rok na den Silvestra
hrá mi Euroorchestra

Každý den mohu z domu ven
dosud jsem nebyl otráven
poznal jsem vojenské kavalce
a dosud nebyl ve válce
Lékaře zdravil jsem z dálky
nejlépe poznali války
Píchnutá kola jsem zalepil
po kocovině zase pil
s kamarády se veselil
Ať bylo teplo nebo mráz
vždycky šlo ve dvou všechno snáz

Na řadě různých pracovišť
kmital jsem hbitě jako svišť
ne vždy jsem dostal výplatu
a netoužil jsem po zlatu
Párkrát jsem měl už namále
pak zase zpíval na sále
přežil jsem řadu prezidentů
poplatil něco alimentů

Každý den rozmlouval s Bohem
a ignoroval blahobyt
Dokud vám neřeknu sbohem
budu dál život velebit

VYVOLÁVAČ POŘADÍ

…dva tisíce nula sedmnáct!
Připraví se – dva tisíce nula osmnáct
Děkuji, že respektujete pravidla a nepředbíháte
Dva tisíce nula osmnáct!
Připraví se – dva tisíce nula devatenáct
Následovat bude – dva tisíce nula dvacet
Stále platí že se nelze vracet

Ostatní tvorba Václava Odradovce publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Nejen rok 1944 a další
DV 130/2024: Zlo, Znovu uprostřed Evropy... a další
DV 129/2024: Politické delirium a další
DV 128/2023: Na cestě a další
DV 127/2023: Interkontinentálními cestami a další
DV 126/2023: Ministrův diář a další
DV 125/2023: Soumrak naturální milostné lyriky a další
DV 124/2023: Předvolební taškařice v mediálním prostoru a další
DV 123/2023: Protagonisté pokleslého dramatu a další
DV 122/2022: Podzim 2022 a další
DV 120/2022: Nedopatření a další
DV 119/2022: O TRANSFORMACI SLOV V ČASOPROSTORU aneb OHLÉDNUTÍ V BŘEZNU 2022 a další
DV 118/2022: Historické schéma a další
DV 116/2021: Všichni jsme z jednoho těsta a další
DV 115/2021: Český Honza na konci 20. století a další
DV 114/2021: Historia magistra a další
DV 113/2021: Hledání a další
DV 112/2021: Fantastická tužba a další
DV 111/2021: Konzumní princip a další
DV 110/2020: Personifikátor a další
DV 109/2020: Málo ku štěstí postačující a další
DV 108/2020: Úzkost roku 2020 a další
DV 107/2020: Půlnoční rituál a další
DV 106/2020: Lakonická sága o nevyhnutelnosti dějin a další
DV 104/2019: Cestou pro bibli a další
DV 103/2019: Parlamentace, Exklusivně polní cestou a další
DV 102/2019: Pokus o litanie a další
DV 101/2019: Vysmívaná pravdoláska a další
DV 100/2019: Imaginární veličenstvo čas a další
DV 99/2019: Na pochodu a další
DV 98/2018: Existencionála a další
DV 97/2018: Automat na podivnou naději a další
DV 96/2018: Degenerativní meditace na náplavce a další
DV 95/2018: Stopadesát milionů hladových a další
DV 94/2018: Stoletá se rozpomíná a další
DV 93/2018: Drak velkoměsta a další
DV 91/2017: Svoboda, Nad cenou času a další
DV 90/2017: Slohové cvičení a další
DV 89/2017: Historia magistra a další
DV 88/2017: Existencionála, Politikon a další
DV 87/2017: Na slovíčko... a další
DV 86/2016: Politikon, Memento mori a další
DV 85/2016: Historia magistra a další
DV 83/2016: Alláh na Kocourkovem
DV 82/2016: Josefovská panagyrika a další
DV 81/2016: Jak mi z toho šla hlava kolem aneb novoroční kocovina a další
DV 80/2015: Doba se dál z kloubů vymyká a další
DV 79/2015: Od exploze k válce a další
DV 78/2015: Óda cechu povalečů a další
DV 76/2015: Za pravdou pravdoucí a další
DV 75/2015: My a oni a další
DV 74/2014: Stoleté echo
DV 73/2014: Navštívil jsem nemohoucno a další
DV 72/2014: Starověká praxe a další