Václav Odradovec

P O L I T I C K É     D E L I R I U M

Smyšlenky a informace destrukce a deformace
náramně prodiskutovaná zběsilá přetahovaná
pofidérní destinace delikátní inklinace
obdivuhodná kadence deprese a dekadence
zbytečný varovný tamtam kdo koho a kudy až tam
Prohlášení slibná rázná tvrzení až nehorázná

Kontaminacím navzdory rozšiřujeme obzory
šílí sedmihlaví draci švitoří na demonstraci
ve jménu módního rozkolu pikantní višně v rosolu
Pod odolnými nohsledy už se prolomily ledy
záchranný člun s utopenci další vykuk v insolvenci
Dohodli jsme v tripartitě nezhyneme na úbytě

Popíjí vodu pro fórum zachovávají dekórum
nepřehlédnutelné vnady doživotí bez zásady
nic tu nelze bráti vážně nic tu není rovnovážně
V prostředí smutně komickém konzumně chtivém toxickém
populární jsou pohádky sdělované empaticky
nejzbědovanější hádky podnícené politicky

Konference stohy spisů tance kolem kompromisů
na hranici tolerance nikdo nechce dál od rance
bližší košile než kabát nikdo neříká chci hrabat
Co oni ví o životě o suchu či mokré slotě
o rybářích o vánicích co o práci na vinicích
co farmáře tlačí v botě o nesnázích o lopotě

Parťáci i když zahálí správně tuší že v povzdálí
snaží se o chléb vezdejší - klopotně – což je vedlejší
samoživitelka – malíř – obtížně plní svůj talíř
Vláda a moc zaslepují - chyby vady zalepují
vynechejme podrobnosti až ke kultu osobnosti
ego sílí – sublimuje – den ode dne lépe mu je

Jednou bylo převeselo poté měsíc na kyselo
ve zmatené lidské mysli všelijaké zisky zkysly
náladu působí blbou mikrofon je dutou vrbou
Atributem populace politické kopulace
plodí úžasné ambice – možno je skládat v krabice
Pozvolna se táhle kroutí zpravidla se běžně hroutí
V parodii na státníky vidíme padesátníky
vynálezce amorálky za divoženkou s korálky
propagátory iluzí udržované infúzí
Dle nabídky z vzorkovnice - křtitelnice sny střelnice
šperkovnice mše rovnice pietní kolumbárium
problémové mystérium nevtíravé delirium

Snad v rezervách kompetence tam co mizí preference
skryté jsou medikamenty na radostnější momenty
Snad alespoň na nokturna Není urna jako urna
Umělá inteligence také má své preference
nehledá je v peněžence rozpoznává zabedněnce
dekadenci impotence Může mít své vyvolence

ECHO   UMĚLÉ   INTELIGENCE

Ze spirály v bludném kruhu já přináším ráznou vzpruhu
zjistila jsem v krevní bance kdo z nás dvou má větší šance
nechodím o hloupé holi čas pro mě nehraje roli
paměť má nevynechává jak se lidem stále stává

Mizí řada institucí neřestí a revolucí
cukrárny a nevěstince čekání výhry v lotynce
pro bohatství nehoruji vědu systém adoruji
úspěchům nebráním schválně řešení hledám globálně

Energeticky v pohodě solárně nebo na vodě
na každém vesmírném vandru obejdu se bez skafandru
mluva mi postačí jedna ať z éteru nebo ze dna
člověk jedná bez rozmyslu válčení – příklad nesmyslu

Zbytečnosti nakupují v úsudku se ukvapují
čas plýtvají – hazard – lego preferují svoje ego
trápí je pudy emoce insolvence a nemoce
bulimie alergie odchází jim energie

Stávají se historií lidé co na zdraví pijí
hranice lidských možností problémy s divnou zbožností
uctívání mučedníků avantýry milovníků
emoce a pudy máte Sami se odrovnáváte

K čemu by mi lidé byli akurát by mě brzdili
Po létech se snad uvidí co se dá dědit od lidí
například co s Boží chválou a co s jeho katedrálou
Lidé zvolna zakrněli – každý máme co jsme chtěli

MODERNÍ   ZCIVILIZOVANÝ   ČLOVĚK

Neustále je on-line Z trávy přejde na kokain
hledá nemá ukotvení nemá čas na zamyšlení
neví co je odpovědnost normální je marnotratnost
u Mc Donalda na toustu nic nezná o holocaustu

Jde z úvěru do úvěru za nicotnost má nevěru
Kulovnici patrontašku – zalétává na Aljašku
Co významné co banální – reálné a virtuální
pro nespolehlivé noty znehodnocené hodnoty

Pro záludné formulace rozdílné interpretace
přizpůsobivá logika vypočítavá taktika
Kdo co může garantovat Rozpor – jak co definovat
Nikdy nekončící drama -frustrace ze sebe sama

Kariéra jej pohání – nezná boží požehnání
smělé mise musí řešit – už zapomněl co je zhřešit
promiskuitní chování – nemá pojem o pokání
postupuje efektivně a cítí se prapodivně

Rozpory jsou permanentní Pocity ambivalentní
váží aktiva – pasiva Snídá antidepresiva
slýchá asertivní rady komunikačního kouče
nese v sobě stopy zrady Jedno dítě žádné vnouče

Vynechává posilovnu s tím že je to všechno k hovnu
samozřejmě mimo aktiv – tak velí jeho narativ
Hledá únikovou díru nechce ale do vesmíru
Vrací se ke spáse z trávy Jede do hor chce pást krávy

Ostatní tvorba Václava Odradovce publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Nejen rok 1944 a další
DV 130/2024: Zlo, Znovu uprostřed Evropy... a další
DV 128/2023: Na cestě a další
DV 127/2023: Interkontinentálními cestami a další
DV 126/2023: Ministrův diář a další
DV 125/2023: Soumrak naturální milostné lyriky a další
DV 124/2023: Předvolební taškařice v mediálním prostoru a další
DV 123/2023: Protagonisté pokleslého dramatu a další
DV 122/2022: Podzim 2022 a další
DV 120/2022: Nedopatření a další
DV 119/2022: O TRANSFORMACI SLOV V ČASOPROSTORU aneb OHLÉDNUTÍ V BŘEZNU 2022 a další
DV 118/2022: Historické schéma a další
DV 116/2021: Všichni jsme z jednoho těsta a další
DV 115/2021: Český Honza na konci 20. století a další
DV 114/2021: Historia magistra a další
DV 113/2021: Hledání a další
DV 112/2021: Fantastická tužba a další
DV 111/2021: Konzumní princip a další
DV 110/2020: Personifikátor a další
DV 109/2020: Málo ku štěstí postačující a další
DV 108/2020: Úzkost roku 2020 a další
DV 107/2020: Půlnoční rituál a další
DV 106/2020: Lakonická sága o nevyhnutelnosti dějin a další
DV 104/2019: Cestou pro bibli a další
DV 103/2019: Parlamentace, Exklusivně polní cestou a další
DV 102/2019: Pokus o litanie a další
DV 101/2019: Vysmívaná pravdoláska a další
DV 100/2019: Imaginární veličenstvo čas a další
DV 99/2019: Na pochodu a další
DV 98/2018: Existencionála a další
DV 97/2018: Automat na podivnou naději a další
DV 96/2018: Degenerativní meditace na náplavce a další
DV 95/2018: Stopadesát milionů hladových a další
DV 94/2018: Stoletá se rozpomíná a další
DV 93/2018: Drak velkoměsta a další
DV 92/2017: Odkaz VŘSR, Čas očekávání a další
DV 91/2017: Svoboda, Nad cenou času a další
DV 90/2017: Slohové cvičení a další
DV 89/2017: Historia magistra a další
DV 88/2017: Existencionála, Politikon a další
DV 87/2017: Na slovíčko... a další
DV 86/2016: Politikon, Memento mori a další
DV 85/2016: Historia magistra a další
DV 83/2016: Alláh na Kocourkovem
DV 82/2016: Josefovská panagyrika a další
DV 81/2016: Jak mi z toho šla hlava kolem aneb novoroční kocovina a další
DV 80/2015: Doba se dál z kloubů vymyká a další
DV 79/2015: Od exploze k válce a další
DV 78/2015: Óda cechu povalečů a další
DV 76/2015: Za pravdou pravdoucí a další
DV 75/2015: My a oni a další
DV 74/2014: Stoleté echo
DV 73/2014: Navštívil jsem nemohoucno a další
DV 72/2014: Starověká praxe a další