Václav Odradovec

SLOHOVÉ CVIČENÍ

(Návrh osnovy)

Jaký je smysl života?
- Spolupráce a ochota.
Proč jsou lidé tak rozdílní?
- Aby mohli vládnout silní.
Proč je svět stále ve varu?
- Kvůli rublu či dolaru.
Proč si státy nerozumí?
- Ďábel spřátelení tlumí.
Proč existuje chamtivost?
- Bohatý nemá nikdy dost.
Proč jsou chudí a bohatí?
- Aby mohli býti svatí.
Jaký to má všechno smysl?
- Tím si nezatěžuj mysl.*
- Zaměstnávat lidskou mysl.*

*/ Nehodící se škrtněte

POLITIKON

REMINISCENCE
Vysvětluji naší Ance
co je „Svatá aliance“
V politice nejsou svatí
proto se v ní sliby hatí

U KORYTA
Bližší triko nežli kabát
jsem u toho – mohu hrabat
Naslouchám vnitřnímu hlasu
promyšleně dojím kasu

ŠKOLA NA SCESTÍ
Proděkan se jménem Ksindl
vyučoval co je vingl
Že může mít různé grády
jak zatáčky autostrády

KDO Z KOHO
Asie tvrdě pracuje
Evropa se dál raduje
Asie dál dravě lačná
Evropa jen setrvačná

JUSTIČNÍ MLUVČÍ
Jeden tak a jiný tak
my soudíme všelijak
Bez ohledu na věk
každý jsme jen člověk

ROZCHOD S FOSILIÍ
Povídala teta Laura
- nechci doma dinosaura
každý den je v politice
nýčko má kufr na klice!

NA ČEKANÉ
Každý z nás tu něco hrál
radil stavěl klamal hatil
ztratil či se obohatil
Čekáme co bude dál…

PERSONIFIKÁTOR

MONA LISA
To čumíte – vy prevíte
koukáte jak malý Jarda
já vím více než vy víte
a jsem produkt Leonarda!

FILANTROP
Snažím se ať jméno mé
má stále slušné renomé
Od severu směrem jižním
býti prospěšný svým bližním

VĚČNÝ STUDENT
Až já jednou dostuduji
kariéru vybuduji
Zatím střádám vědomosti
neb těch není nikdy dosti

ANTOINE de SAINT EXUPÉRY
Vážení páni – milé dámy
býti sám jen se hvězdami
věřte slovům zkušeného
to je něco úžasného


ADOLESCENT
Od hereček až po ficky
víceméně platonicky
obcuji se ženskou krásou
Na ní se mé smysly pasou


MATURANT
Kterou cestou se mám vydat
ke komu bych se měl přidat
abych nedopadnul špatně
Dál prý musím samostatně…

DRAMATURG BLEŠÍHO CIRKUSU
Pozoruji červotoče
jaké dělá veletoče
Patří obdiv tomu kusu
ten musí k nám do cirkusu

HASTRMAN
Somatika poznatelná
hlava trochu vodnatelná
opláštění vodotěsné
Celkové vzezření děsné

ZAHRADNÍK
Jak množiti řízkováním
jak vyhovět slečnám – paním
co a jak s kropicí konví
to nejlépe jenom on ví

MILOVNÍK
Já mám ve své kompetenci
neustálou apetenci
Na omamnou mluvu těla
zatím každá naletěla

MARXISTA
Nemá žádnou víru
dští oheň a síru
Montérky jsou krojem
žije třídním bojem

DOMÝŠLIVÝ
Já a moje ambice
nemusíme hanbit se
Hlavně díky naší pýše
saháme do značné výše

ČINORODÝ
Poletuje reflektuje
akceptuje potetuje
agituje salutuje
koketuje imituje
licituje koncertuje
asistuje obětuje
Odpočívá u Metuje

ECHO SURREALISMU

AKADEMICKÁ EXPERTIZA
K rozhodnému rezultátu
ve věci „Děda Vševěda“
dospěli jsme po špenátu
Celé je to pavěda!

TRPĚLIVÁ POPELKA KMENE SIUXŮ
Toto sem – toto tam – to sem
to tam -- to sem – toto tam
sem tam – sem tam – to sem
Tam totem – tam tamtam
sem tam – toto sem – to tam
to sem – to tam – sem tam
toto sem – toto tam…

BADATELSKÉ NADŠENÍ
Vidím ji v sedací vaně
v tu ránu mne svrbí dlaně
Řekněme že v zájmu vědy
chci je poslat na výzvědy

SELEKTIVNĚ-GLOBÁLNÍ ŠTRONZO
Aktivují – bombardují
celebrují – čekají
defraudují – ejakulují
fakturují – gratulují
Hihňají – chátrají
Informují – jmenují
kopulují – likvidují
modelují – nakládají
Operují – povídají
roznášejí – řezají
svlékají – štěbetají
trénují – umývají
Vybírají – zabíjejí
žehnají – archivují

NEDOSTATEK INFORMACÍ
V DOMOVĚ KLIDNÉHO STÁŘÍ
Stále někdo něco tají
proč se jiní dobře mají
Nám – jak léta přibývají
tak peníze ubývají

NA ZKUŠENÉ
Ponořen do snu nadměrné velikosti
získávám obdivuhodné zkušenosti
V Dolní či jaké sněmovně
naslouchám anglické královně
odpočívám v Centralparku
studuji podstatu kvarku
Skládám svůj hold Eiffelovce
v Africe se měním v lovce
Tu v Benátkách na gondole
tu zas koukám z Akropole
Škádlím holky v Casablance
poobědvám na Srí Lance
Při karnevalu v Brazílii
obdivuji textilii
na rozverné tanečnici
vidím v ní svou společnici
V Alpách mávám na Draculu
povečeřím v Istanbulu
Po únavě na Golgotě
posiluji se v dřímotě
V absolutní samotě
probouzím se ve Lhotě

ROZMACH CIVILIZACE

Nepovolaným vstup zakázán!
Zákaz vstupu na soukromý pozemek!
Volné pobíhání psů zakázáno!
Fotografování zakázáno!
Vjezd zakázán!
Zákaz stanování!
Zákaz zastavení!
Zákaz skládky!
Zákaz parkování!
Zákaz vstupu s otevřeným ohněm!
Zákaz rozdělávání ohně!
Zákaz vstupu se zmrzlinou!
Zákaz rybolovu!
Zákaz používání přenosných vařičů!
Pití alkoholických nápojů zakázáno!
Kouření zakázáno!
Zákaz vstupu do kolejiště!
Zákaz vstupu se zbraní!
Zákaz vstupu s kardiostimulátorem!

Co dodat..?
Za prvé – připomenouti hlavně
zákaz chovat se nemravně
za druhé – zákazy u nás vydali
abychom je porušovali
Pohnutky? Jsou vnitřní – vnější
rázem je to zábavnější

ECHO EMPIRIE

LIBERÁLNÍ POHLED
V pohybu v pospolitosti
v nesvárech – k naší lítosti
čas ubíhá nenápadně
Ten je v laufu – ten je na dně

VÝZVA K IDENTITĚ
Braň se dravé žravé tlamě
nepodléhejme reklamě
ta se s každým vdává – žení
Užij vlastní uvážení

ŠKAROHLÍDOVA MEDITACE
Vánek vane savanou
též od nás větry zavanou
Budem cítit odérem
protože se poserem

BANKÉŘI
Přestože jsou pěkní ptáčci
neříkáme jim miláčci
Za pět prodá za tři koupí
k tomu systémově loupí

UZNÁNÍ
Až ti řeknou – dobrá práce!
Víceméně bez legrace
a nebude to práce dýkou
můžeš se nadmouti pýchou

NAD ŠKRABOŠKOU HUMANITY

Tak jak dřevo je dřevěné
tak je – doufám – lidstvo lidské
Vídám v praxi každodenní
jednoduché to tak není
do paměti se nám vryje
vše co řekla historie
Tak jak dřevo časem tleje
také s lidmi snadno zle je

Odlidštěných lidí je dost
jiným stačí kazit radost
Pán tvorstva si s pánem tvorstva
hraje na sluhy a lordstva
na schod a vysoká horstva

Ústavy charty deklarace
I válečné reparace
Rovnost bratrství svoboda
bída smrt a nepohoda
Nikdo nesmí – každý má právo
má křivici – není zdrávo
Každému je zaručeno
někdy bývá umučeno
Volné volby – vůle lidu
boje o moc – zdroj neklidu
Dál přes mnohá opatření
pokračují zlobná tření
Tak i to co je nelidské
přiznejme si že je lidské
Tak dochází ke zmatení
nad které na Zemi není

Svět je velký svět je malý
všechnu bídu neodhalí
Humanita zneužitá
co škraboška použitá
v dějinách se vyskytuje
intrikán z ní profituje
Máme lidské povinnosti
pramenící z nevinnosti
odhalovat střežit chránit
s čistým svědomím ji bránit

Bůh nám pomáhej a dál žehnej humanitě
na kontinentech i v bytě
aby mezi ctnostmi skvost
nezmařila nelidskost

Ostatní tvorba Václava Odradovce publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Nejen rok 1944 a další
DV 130/2024: Zlo, Znovu uprostřed Evropy... a další
DV 129/2024: Politické delirium a další
DV 128/2023: Na cestě a další
DV 127/2023: Interkontinentálními cestami a další
DV 126/2023: Ministrův diář a další
DV 125/2023: Soumrak naturální milostné lyriky a další
DV 124/2023: Předvolební taškařice v mediálním prostoru a další
DV 123/2023: Protagonisté pokleslého dramatu a další
DV 122/2022: Podzim 2022 a další
DV 120/2022: Nedopatření a další
DV 119/2022: O TRANSFORMACI SLOV V ČASOPROSTORU aneb OHLÉDNUTÍ V BŘEZNU 2022 a další
DV 118/2022: Historické schéma a další
DV 116/2021: Všichni jsme z jednoho těsta a další
DV 115/2021: Český Honza na konci 20. století a další
DV 114/2021: Historia magistra a další
DV 113/2021: Hledání a další
DV 112/2021: Fantastická tužba a další
DV 111/2021: Konzumní princip a další
DV 110/2020: Personifikátor a další
DV 109/2020: Málo ku štěstí postačující a další
DV 108/2020: Úzkost roku 2020 a další
DV 107/2020: Půlnoční rituál a další
DV 106/2020: Lakonická sága o nevyhnutelnosti dějin a další
DV 104/2019: Cestou pro bibli a další
DV 103/2019: Parlamentace, Exklusivně polní cestou a další
DV 102/2019: Pokus o litanie a další
DV 101/2019: Vysmívaná pravdoláska a další
DV 100/2019: Imaginární veličenstvo čas a další
DV 99/2019: Na pochodu a další
DV 98/2018: Existencionála a další
DV 97/2018: Automat na podivnou naději a další
DV 96/2018: Degenerativní meditace na náplavce a další
DV 95/2018: Stopadesát milionů hladových a další
DV 94/2018: Stoletá se rozpomíná a další
DV 93/2018: Drak velkoměsta a další
DV 92/2017: Odkaz VŘSR, Čas očekávání a další
DV 91/2017: Svoboda, Nad cenou času a další
DV 89/2017: Historia magistra a další
DV 88/2017: Existencionála, Politikon a další
DV 87/2017: Na slovíčko... a další
DV 86/2016: Politikon, Memento mori a další
DV 85/2016: Historia magistra a další
DV 83/2016: Alláh na Kocourkovem
DV 82/2016: Josefovská panagyrika a další
DV 81/2016: Jak mi z toho šla hlava kolem aneb novoroční kocovina a další
DV 80/2015: Doba se dál z kloubů vymyká a další
DV 79/2015: Od exploze k válce a další
DV 78/2015: Óda cechu povalečů a další
DV 76/2015: Za pravdou pravdoucí a další
DV 75/2015: My a oni a další
DV 74/2014: Stoleté echo
DV 73/2014: Navštívil jsem nemohoucno a další
DV 72/2014: Starověká praxe a další