Jakub Fišer

***

Dalším z efektivních prostředků
dosažení cíle
konečného vítězství nad člověkem
a jeho vůlí
ke svobodnému myšlení
je vsugerování pocitu
že veškeré svobody
již dosáhl
a žádná další nesvoboda
ho nadále neohrožuje

musí nabýt dojmu
že vítěznou bitvu již svedl
a není tak důvodu
aby v ní pokračoval
v této fázi procesu
se stává otupělejším k rozpoznávání
obsahu od balastu
a je snadné ho zasáhnout
množstvím
sofistikovaných bezobsažných
však jemu libě znějících
frází a pojmů
týkajících se svobody
které ho udrží v přesvědčení
že není ohrožen
nesvobodou novou

Je vůbec dobré a účelné
ovládat veškeré informace
které se k člověku dostanou
předkládat mu je složitě a nepřehledně
aby ztratil zřetel
a nabyl dojmu
že sám ničemu nerozumí
ale je s tím spokojen
Tento stav je výborným předpolím
pro skutečný útok
na odebrání svobody
Ten však musí být veden postupně
aby člověk
ve své ztrátě pozornosti
nepoznal že je o ni připravován

Dobrou známkou
počínajícího úspěchu
je že společnost
tvořená takovými lidmi
má tendenci poučovat
a mentorovat jiné
kteří podle ní
svobody ještě nedosáhli
mopslíci začínají štěkat
na jiné mopslíky
a čím usilovněji tak činí
tím spíše si přestávají uvědomovat
že jsou sami na provaze
ve všeobecném vzájemném
štěkání mopslíků
je ideální čas
provaz náhle utáhnout
a to všem
ze všech stran
a bez výjimek!

***

Jseš si opravdu jistý
že oběť kterou se chystáš
vykonat
není sebeobětí?
Že na té lodi
kterou vyklápíš
do moře předpojatosti
a surové bezohlednosti
nejsi ty sám?
Už jsi zpřetrhal
to pouto
které tě pojí s ostatními
jako nedílnou součástí
jednoho světa
kde úleva z beder
prvního trýzněného
je úlevou druhému
a šíří se jako paprsek
byť sotva kým postřehnutelný
však svou silou provázanosti
nekonečně nezničitelný

Jseš si opravdu jistý
že odvaha
kterou si dodáváš
není jen krutostí
které se sám bojíš
ty zranitelný a ubohý
se chystáš soudit
v neblahém důsledku odsuzovat
a sám zraňovat
když pohlédneš na sebe
musíš uznat
že sám jsi oživlé a tepající hovno
ale je-li tě víc
máš s kým ten pocit
bezmoci a smrtelnosti
sdílet
kde bereš tu jistotu
že právě ty nejsi tou částí celku
kterou je třeba utopit
zlámat v kole
donutit k odvolání
a přísaze
Na co? Na člověka?
Vždyť jsi ho ztratil
utopil zlámal v kole

Jseš si opravdu jistý?
Ještě máš čas si to rozmyslet

***

Obyvatelstvu nutno
naparcelovat klece
na takovou vzdálenost
aby své mrzačení
cítilo blahobytně
a bylo ochotno
se kvůli němu
zadlužit

Duševní rozvoj v klecích
bude udržován na úrovni
primitivizace
obzvláště s důrazem na výkrm
povrchních emocí
a rozvíjení tolik potřebné
primární agresivity

Pocitu zadostiučinění
dosáhne mrzačené obyvatelstvo
akceptací nadměrného počtu
nepotřebných věcí
které mrzačiteli nepůsobí
větších ztrát
zejména za situace
že je smířeno s tím
je uhradit
zrcátka a blyštivé předměty
je nutné s přihlédnutím k vývoji doby
modernizovat
neškodnou elektronikou
telekomunikačními prostředky
a dalším spotřebním zbožím
ale v nekontrolovatelném množství

Tím bude zajištěna
všeobecná poslušnost
letargie a nasycenost
obyvatel klecí
kteří budou mít tak nadále
potřebu se s pocitem uspokojení
rozmnožovat

Zvláštní zřetel
je třeba věnovat
destrukci jazyka porobenců
podporovat soustavné zakrňování
jeho podstaty
na technokratický základ
a postupně nahrazovat
jazykem porobitelů
Snížit úroveň jazyka natolik
že dotyční nebudou schopni
kvalitativně komunikovat
mezi sebou
intelektuálně se rozvíjet
ale mluvit pouze
o základních potřebách
a pouze s porobitelem
skrze k tomu uzpůsobené
otvory v kleci

Ostatní tvorba Jakuba Fišera publikovaná v Divokém víně:
DV 92/2017: Korespondence z šedesátých let a další
DV 82/2016: Modlitba a další
DV 81/2016: Polanova cena za rok
DV 80/2015: ***
DV 79/2015: Sudba
DV 76/2015: Házeli po sobě a další
DV 70/2014: Všechny tvé pocity a další
DV 67/2013: Hommo sardines a další
DV 64/2013: I ptáci už spí
DV 61/2012: Bojím se, Tituly a znalosti a další
DV 60/2012: Rozjívené slunce, Kdybych neviděl
DV 59/2012: V průvanech bezčasí a další