Jakub Fišer

V PRŮVANECH BEZČASÍ

lámou se
křídla sov
o okenní římsu

můžeš mluvit co chceš
a nikdo tě neslyší
můžeš křičet nebo šeptat
nikdo tě neslyší

budou slyšet jen ozvěny
pokrytectví vlastního nitra

budou slyšet jen předsudky
polstrující deziluzi lži

můžeš říkat co chceš
nikdo tě slyšet nebude
a to je svoboda slova

ty řekneš láska
a oni slyší sex
ty řekneš pravda
a oni slyší ta naše
ty řekneš ta vaše?
a oni slyší demokracie
ty řekneš demokracie
a oni slyší supermarket
ty řekneš supermarket
a oni už stojí ve frontě…

můžeš říkat co chceš
oni tě stejně neslyší

a mluv třeba hlouposti
cituj z Talmudu
můžeš říkat co chceš
oni tě neslyší

ty řekneš Rusko
a oni slyší Putin
ty řekneš Putin
a oni slyší komunismus
ty řekneš komunismus
a oni slyší nacismus
ty řekneš nacismus
a nikdo neposlouchá…

můžeš říkat co chceš
oni slyší jen ozvěny
svých promítnutých
představ
jen kýženě očekávané
pokrytectví vlastního nitra

můžeš mluvit co chceš
oni pořád jen opakují:
Smrt Impériu
Smrt Unii
Smrt Konfederaci
Smrt Republice

smrt Spartě a smrt Baníku

smrt na smrt
plyn na plyn
Smrt vládě a Smrt parlamentu
pověste ty parchanty
a smrt těm druhým a
smrt těm prvým
a smrt těm co nesou odpovědnost
a smrt těm co je poslouchali
a smrt všem okolo
a kdo se ještě hlásí
kdo tu ještě zbyl?

a pak si na tebe vzpomenou
že tě slyšeli
žes i křičel
žes mluvil i pošepky
žes mluvil hlouposti
žes citoval z Talmudu
a odcitují tě
s vážnou tváří
blížící se smrti

a pak teprve poznáš
co je to
svoboda slova

Ó TY VŠEMOCNÁ

všeobklopující
nesmrtelná neviditelná
Rukotrhu

proč obracíš se k nám
hřbetem své dlaně?
Proč?

Komu jinému
lijeme zlatá telata?
Komu jinému
zařízli jsme beránka
uprostřed noci?
Komu jinému
kováme podkovy
pro vlastní chodidla?

Mluv k nám!
Co ještě chceš?
Jaké další oběti?

To kvůli tobě pášeme zvěrstva
lžeme dětem
a necháváme své ženy neplodné
Co ještě chceš?
To kvůli tobě zrazujeme
zraněné
hladové sytíme hladem
nemocné nemocí
nešťastné neštěstím
chudé chudobou
plačící pláštěm pláče
trpící utrpením
stárnoucí starobou
samotou
a smrtí

To kvůli tobě krmíme
bohaté bohatstvím
silné silou
malé malostí
velké velkohubstvím
mocné mocí mermo
všehoschopna
pyšné pýchou
vyvolené volíme
s volskou zlovůlí

Co ještě chceš?
Co žádáš
po nás již v prachu
před tebou
život svůj skládáme
na obětní oltář

Vždyť kvůli tobě to bylo!

Kvůli tobě mrdali jsme
Jugoslávii do hlavy
to kvůli tobě
vzali jsme do rukou
klestící kleště
pro Irák
to kvůli tobě
odřízli jsme Afgánii
tolik údů

To kvůli tobě zaséváme semeno zla!

Copak to nestačí?
Ještě ne?

Pověz! Mluv s námi!
Přikazuj!
Neotáčej se zády!
Netrestej nás nevšímáním!
Neignoruj! Vyslyš nás!
Smiluj se
ty svatá
Mamonem křtěná
buď vůle tvá
kde je tvé království
jež jsi nám slíbila
pro něž se koříme
na oltářích lidovlád?

Ó ty všemocná
všeobklopující
nesmrtelná neviditelná
Rukotrhu

proč obracíš se k nám
hřbetem své dlaně?
Proč?

TAM NAHOŘE NAD HLADINOU

je svět tak modrý
bílý zelený a krásný
a snad by se i vešel
do kalichu tulipánu
do dlaně jezulátka
do žízně
Bože jak je ten svět plný jasmínu

a lidé?
klesli ke dnu
obklopeni tmou
neprostupnou krustou nízkosti
u dna přičápnuti
přežívají tak
že prdí
a polykají bublinky

a všude kolem
mistři v polykání
a mistři v přežívání
a mistři v předstírání
a mistři v úžasu

„Jéé podívej ten má velkou bublinu…“

a přitom nad hladinou
tak nepředstavitelná krása
v každém zrníčku kávy
a v Tobě
ve vůni mandloně
v křídlech ptačích
v rubínu vinné révy
v křehkém třepotu prvního sněhu
v milování
v jaru
v dětském vřískotu
v úsměvu starcově

a dole u dna
vší
všelidová
všednodennost
všude vši
všestranné
všezávislé
všechnochtivé
všehoschopné
v šerosvitu všesvobody
odcházejí pšoukat do uren
a pak prdět do lenošek

v tom všeobecném
vševeselí
slavně zvolena
nová prdovláda

a kdo pro ni neprdí
prdí proti ní
a tak někteří prdí
tak usilovně
urputně
a uvědoměle
že se co chvíli
i poserou

někteří prdy spoří
na stáří
a jiní nabízejí prdy
se zvýhodněnou úrokovou sazbou

Prdění jako řešení!

…v rámci úsporných opatření
nahradil ministr zdravotnictví
obvyklou varovnou formulku
na krabičkách cigaret
heslem:
„Lepší jeden prd než deset doktorů“
čímž způsobil hromadný odchod
kvalifikovaných lékařů
do příhraničních vod
a zároveň výrazně zvedl zisky
tabákových korporací…

ministr nespravedlnosti
garantoval
každému právo na zaprděnost
ministr školství
přejmenoval učitelky
na vlezprdelky
ministr sportu
horolezce na prdolezce
ministr obrany
prdnul do útoku…
Kdo by chtěl bránit
prdopokroku
ten už si bublinku nepolkne

věří snad ještě někdo
že svět nad hladinou
je nekonečně krásný
v obrazu ledňáčka nad řekou
v doteku milovaného
v nádechu naděje
v člověku
a v nás?
Já.

REFORMNÍ PLATFORMY

činí
platformní reformy
formami obstrukcí
s odkazem na normy
připouštějí korupci
pro vlastní blahobyt

Chléb a hry!

a rozveselit
to NIC
jímž zve se lid!

Nasadit zboží do marketů
Zpitomět seriálem!

Teď nasrat reportáží
o manažerské gáži

Uklidnit nad kanálem
TV NEW SPORT 24
Rozšířit
paniku
chřipku
mnoho povyku

Vypusťte celebrity!
Varovat před návratem totality!!!

Očkování!
Povinně zaplatit!
Celebrity zapustit!
Konec hovadin…

Zlevnit sirky zdražit plyn!
Bědovat za krize!

Tahat z nich peníze
přes
SOS SMS

Připomenout totalitu!

Sebrat jim identitu

Nasadit zboží do marketů
nacpat jim břicha
Už jsou zticha?
Už jsou zticha
Už jsou zticha
Už jsou zticha…

ŽÍT JAK SE MÁ

jak je to v pořádku
a moc se nezmazat
žít denně ve smrádku
a bát se vyvětrat
aby snad oknem
do ložnice
nevlétly holubice
nepřetnuly křídly
počatou noc

žít jak jiní chtějí
jak jiní přejí si
žít jak se má
v krabici pro krysy
mordičku nezvedat
neptat se nehledat
mlčet a nevidět
nevnímat bezpočet
andělských slz
všude kolem…

tak blízko na dotek

žít jak se má
splétat svůj zámotek
a nikam se nemotat
žít podle řádu
v teple a smradu
až do konce života…

No… čistě za sebe neslibuju nic

TOUŽÍTE PO KONZUMU?

Myslím že z nerozumu.

Multikina maxiplexy
neformální pátky
a hypoteční splátky
lichvářských úvěrů…

že se snad poseru
z výhod komerčních klišé?
Neposeru.
Fišer.


Né já se nebojím
těch soudů
křestu křivohubých křivd

né já se nebojím
vřídel hněvu
tříště závisti

né nebojím se
křováckých křiků
skřípění křídel křupanů

Chráníš mě
má něho


Neusiluj skálopevná
nelpi

možná uslyšíš
let ptáka
uvnitř sebe
křídla sov
ticho v oceánu
možná uslyšíš

Neusiluj skálopevná
nelpi

jinak nebudeš


Pohlédni do očí
druhému
nech ať se zaleskne
ze čtyř zrcadel
v růžové opuce
pleti
panenské utone
ráno

Usměj se do očí
druhého
rozpusť tu mlhu
jež halí nás
od nahoty

Všechny ty strachy
kříže i půlměsíce
blednoucí pravdy
ba dokonce Smrt

jsou proti tomu
jen zrníčko soli
na mořském dnu


Šest nocí probděl jsem
kde je tvé náručí?

šest dní propil jsem
kde jsi?
šest lží spolknul jsem
šest smutků krvácel
kde jsi?

Nepřicházíš

Šest žen ztratil jsem
šest dětí povil
s démony zápasil

Kde je tvé objetí? Kde jsi?

Šest smrtí zahnal jsem
šest životů nažil

a sedmá
rázem nehorázná

Jsi tu


Neprchej! prchlivá
Předstíráš
Nepršíš…

Etna pod Vesuvem
stéká do Pompejí
parou paracitů

Lepká to! Lepká to
leporelem tepla…

Neprchej! Prchlivá
Pln tebe
Poprchávám


Ne noc a ne úsvit
nespánek
nebdění

nevíra neláska
nesnění

nekřest - netřeba

nelítost
nesůl nechleba

nepravda nepráva

nemoudro
nelhaní

nebolest neštěstí
nehosté
nezvaní

nepeklo
nenebe
nezemě

neAdam neEva
nelidé nebozí

nesmrt!

ne noc a ne úsvit


Slepé oči
němé rty
hluché uši
a prsty bezmocné bezchutí

Beztvará
bezláska
bez citu

Doprovoď mě Jinam


Když jsme se ráno probudili
nebyla válka nebylo zoufalství
ani hlad
nebylo utrpení nebyla bezmoc
ani moc
když jsme se ráno probudili
nebyla krize nebyl strach
ani zlo už nebylo
bezpráví lež ani bezectnost
když jsme se ráno probudili

byla jen naděje


Jednou jsem zabil ptáčka

ukryl
usušil
zahřál
a v dlani zmačkal

Poslouchej! Nevěř tomu!
že nebylo to naschvál
že nechtěl jsem
že je mi to líto

To jsem ho měl zavřít do klece…
a zpívej si
můj žlutý ptáčku?

Podívej jak letí

Ostatní tvorba Jakuba Fišera publikovaná v Divokém víně:
DV 92/2017: Korespondence z šedesátých let a další
DV 90/2017: *** a další
DV 82/2016: Modlitba a další
DV 81/2016: Polanova cena za rok
DV 80/2015: ***
DV 79/2015: Sudba
DV 76/2015: Házeli po sobě a další
DV 70/2014: Všechny tvé pocity a další
DV 67/2013: Hommo sardines a další
DV 64/2013: I ptáci už spí
DV 61/2012: Bojím se, Tituly a znalosti a další
DV 60/2012: Rozjívené slunce, Kdybych neviděl