Vladimír Stibor

OHNIŠTĚ

Ohniště
je jako tratoliště
s červenými psy,
kteří už neštěkají;
olizují stehna oblohy,
déšť přenášejí
v náprsní kapse
i na vahadlech nosiček
lávových kamenů.

Uprostřed náhorní lidské planiny
dohořívá další.
Jako tvůj klín
dlouho do noci.

PLAVBA NOČNÍ ÚŽINOU

Mnohokrát jsem slyšel
o slunci zalitém v jantaru.
Ale co tvůj klín
stírající jména
z boků plachetnic?

Bronzový zvon
mi podal nůž;
s mlhou zatančil na přídi.

Most,
který jsme minuli,
utekl ke břehu.

I přede mnou.

BÁZLIVOST

Opravdu
chcete jít k hoře úsvitu,
stát se jejím fanouškem?
Nebo dlaní skrýt
Kainovo znamení,
Davidovu hvězdu
v pouštním atriu?
Opravdu nebo jen tak pro formu,
aby se neřeklo...
Nezná hloubku,
propast z liánových stuh
ani žádný směr.

Nepochopí rozhlednu,
z níž cesty vedou
na jih úvozem,
kolem srdce na sever.

POSLEDNÍ SLUŽBA V TLOSKOVĚ

Zahrává si
s mou návětrnou růžicí,
s mými blázny,
co mě milovali;
říkali:
Strejdo,
naučíš-li nás šachy,
staneš se jedním z nás.
A nebudeme se ti smát,
když na náledí uklouzneš,
neutlačíš-li vozík do kopce.

Pověz nám,
kdo v nebi chodí zalévat
pozemské stromy?

SAMARITÁNKA

Potrestá mě
snímáním světel v dálce;
řekne Drahoušku,
jsem již z třetí generace
morálních urážek i pouští,
bezděčných stínů,
nosičů beznohých,
k nimž se nikdo neskloní.

Potrestá mě,
jak by se jednalo
o hrst trnů nedaleko zápraží,
zvedne ruku,
rozetře ozvěnu
kolem mých rtů.

Nakonec zmizí;
tisíckrát políbený klín
pozvedne k ústům.

SONET PRO FRANCOISE

Čím vzplane,
než se znovu zapotácí?
Křikne: Domine! A salve nechá na příště?
Vydechnu: Potulně se vrací.

Hrbí se pod jmény noci,
přespává s pohůnky soli.
Smějí se jen neproroci
se šerpou rozkousanou moly.

Tmě dlaně neodpustí
ani tmu, co se postí,
za hlavu hodí oprátky;

ticho se jich zhostí,
náramek vyváží pastí,
básníky smete s pisálky.

LYSISTRATA

Nedělá chyby,
velké už vůbec ne.
Tisíce drobných
suší na plátech z pálené hlíny,
odpustky smíchává s plevami;
prozpěvuje si cestou do pekel
a ještě tu a tam
podsype kola pískem.

Stačí vypřáhnout koně,
řekne,
co prahnou po slunci.

AŽ VE TVÉ BLÍZKOSTI

Budu tvou slzou
keltských menhirů;
nikdy ale nezapomenu
rozdělat oheň na schodech do chrámu.,
i když slzný popel
se mi bude lepit na tělo.
Budu milovat lodě
jako ve svém dětství
a vytahovat je
za pomoci zapomenutého rumpálu
ze sargasového marasmu;
budu do písku
neúnavně a potichu
vyrývat mantru
tvého osudu;
budu jak dlaň
bloudící poslepu
po ńadru,
ke tvým rtům i ještě níž;
budu, až nebudeš v mém dosahu,
převádět laně na druhý břeh.
Pak mě zastřelíš.

NÁVRAT PODZIMEM

Trhliny v úplňku
moře ticha na měsíci;
ztracená legie na útěku,
bolest prahnoucí po skořici.

Zažehnuté louče
z pokácených lip;
doutnající žhavé pranýře,
předlouhý je soupis vin.

Krajina strne, zamrazí.
Vytrhne jezdce z nesnází,
v rokli zřícený kůň.

Uprostřed stoupání
zrosené čelo poznání
vymění nebe za jedinou tůň.

Ostatní tvorba Vladimíra Stibora publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Chtěl bych namalovat pořádný obraz a další
DV 130/2024: V objetí otázek a další
DV 129/2024: O milovaných snech a další
DV 128/2023: O podzimu a další
DV 127/2023: O zemi Janů a další
DV 126/2023: Hledání, O očích a klínovém písmu a další
DV 125/2023: Rozmluva o vlcích a další
DV 124/2023: O letních slovech a další
DV 123/2023: O černých hvězdách a další
DV 122/2022: O písmu a další
DV 120/2022: Už slyším a další
DV 119/2022: O věrnosti a další
DV 118/2022: Knižní poznámky a další
DV 117/2022: Ozvěna a další
DV 116/2021: O básních vod a další
DV 115/2021: O stáří a další
DV 114/2021: Pokusy o haiku a další
DV 113/2021: O planině a další
DV 112/2021: Prosba a další
DV 111/2021: O zákazech a další
DV 110/2020: Co mi řekla blízká žena a další
DV 109/2020: Nabádání, O hranicích
DV 108/2020: Co jsem ti nestačil říct
DV 107/2020: V očích srn a další
DV 106/2020: V příštím životě a další
DV 105/2020: O spících úřednících a další
DV 104/2019: Dopis nad ránem a další
DV 103/2019: Jediné pohlazení, Tři otázky a další
DV 102/2019: O zdi před námi a další
DV 101/2019: Co bych ještě chtěl a další
DV 100/2019: O Hoře úsvitu a další
DV 99/2019: O poušti
DV 98/2018: Noční rozmluva
DV 97/2018: Přísaha a další
DV 96/2018: Svítání u řeky Váh a další
DV 95/2018: Řekněte, jak to bylo a další
DV 94/2018: Když mluvím sám se sebou o tobě a další
DV 93/2018: O hoře úsvitu a další
DV 92/2017: Nedělní sonet aneb báseň pro Áju a další
DV 91/2017: Poslední srpnové lásce a další
DV 90/2017: Mé milované a další
DV 89/2017: Sonet věnovaný Františce a další
DV 87/2017: Nejkrásnější semetrika a další
DV 86/2016: Vzpomínky mořských vlků a další
DV 85/2016: Pouštní modlitba a další
DV 83/2016: Slza věčného světla a další
DV 82/2016: Vzpomínka na poušť a další
DV 81/2016: Zpráva, Než ustrnou a další
DV 80/2015: Neznámé lvici a další
DV 79/2015: Kniha polibků a další
DV 78/2015: O výměně a další
DV 77/2015: Báseň o návštěvě cukrárny a další
DV 76/2015: O dívce, která skočila a další
DV 75/2015: O jezerních očích a další
DV 74/2014: Vášeň, Jestli a další
DV 73/2014: Modlitba, Druhé pokračování
DV 72/2014: Tma, co se rozdává a další
DV 71/2014: Ranní sen a další
DV 70/2014: Čas, v němž se rozlévá očekávání a další
DV 69/2014: Tobě, Nejstarší lásce a další
DV 68/2013: Pohlazení, Sluneční stíny a další
DV 67/2013: Prosím si dva lístky a další
DV 66/2013: Na břehu a další
DV 65/2013: Co mi řekl táta o svém dětství a další
DV 64/2013: Tobě, Vzducholodě a další
DV 63/2013: Co jsem ještě nepřiznal a další
DV 62/2012: Před operací a další
DV 61/2012: Proměnná, Snídaně u ohně a další
DV 60/2012: Jeden z posledních úsvitů a další
DV 58/2012: Charónova žena a další
DV 57/2012: PF 2012, Novoroční sonet
DV 56/2011: Charónova žena a další
DV 55/2011: Van Gogh v údolí se stromy a další
DV 54/2011: Co jsem ještě nepřiznal. Týden bláznů a další
DV 53/2011: Bylinkářství, Drsný bůh a další
DV 52/2011: Potápka, Pouta a další
DV 51/2011: Čertovská sudička a další
DV 50/2010: Viole Fischerové a další
DV 49/2010: Zátoka Sargasového moře a další
DV 48/2010: Chrpy
DV 47/2010: Letní divožence a další
DV 46/2010: Příští přání a další
DV 45/2010: První lednové ráno a další
DV 44/2009: Conquistadoři noci a jejich psi (výběr ze sbírky)
DV 43/2009: Co jsem dlouho nevěděl a další
DV 41/2009: Čekání na odpověď a další