Vladimír Stibor

OZVĚNA

I ta Nejmilovanější říká:
Chceš-li mne,
musíš navštívit břeh,
co se změní v útesy.
Příboj vykřikne.
Proč bych měl dodávat,
že přiletí ptáci
přinášejíce kousek oblohy,
kůži za nehty,
mateřská znamínka
těch našich denních bolestí.

Ta Nejmilovanější
je uvnitř tebe.

MILOVANÉMU JAROSLAVU EIBLÍKOVI

Až umřeš,
nebudeš.
Připlují létající ryby,
přiletí z návětrné strany oblohy.
Jestli to nevadí.
Budou věštit počasí;
vlny vysoké jako těhotní sloni
poběží proti sobě
a břeh,
ten uhrančivý,
kde se všichni dovolávají Jana křtitele,
tak na tom místě
založím oheň,
spálím všechny fáče
svého milované přítele z leprosária
z černé Indie,
kam posílal ne pohlednice z dovolené,
ale krabice léků.
Říkal mi,
už o tom nemluvme.

Až umřeš,
zavolá mi tvůj syn
a řekne
Tatínek odešel v půl třetí ráno.
Byl jste poslední,
kdo mu psal.

O VEČERNÍM NEBI

To nebe
v sobě něco má;
úhor,
co zaniká,
políčka obzoru
a místo šesté legie v očích zlátne kalvárie,
co si sama v sobě ruce myje,
a pak žije i nežije.
Ten vepředu nese korouhev
a slovům spílá,
jak by také mohl jinak,
kdyby už tak byl na vrcholu,
ale není.
Je to ta tvá práce, Sisyfe;
všichni tě haní,
avšak málokdo za zrcadly utrpení
cítí hvězdnou drť a políbení.
Když ohnivý kůň procitne,
vezme tě s sebou.
A na zadek dá češtině.

To nebe v sobě něco má;
tvou vlhkost,
cizí rty.
V tobě se zamyká.

VZPOMÍNKY NA SRPEN 1968

Krysy jsou pronárod;
mohou si vybrat.
Ale když nemusí,
nevyberou si,
proč také mrhat síly
a domlouvat se s pravdou,
když si s ní mohou dělat, co chtějí,
nehandrkovat se o drobné.
Rumiště je pro ně
balzámem pro oči.
A pánové tvorstva deratizátoři
kradou a odsypávají pytle s pšenicí;
skončí ještě u více hladových.
Tma zvedá poklopy z litiny jako splašky
v tůních říčky Litavky,
jako do noci zářící břicha
březových a smolincových hor;
uranová ruda se odvážela z Příbrami v nekrytých vagonech
čím dál více na východ.

Krysy jsou pronárod;
jen u lidí platí
Národ je velký,
když nebere svobodu malým.
Se zvířecí smečkou to nemá nic společného.

Můj otec musel devatenáct let dělat s lopatou,
vyhodili ho na dlažbu.
A stačilo jen,
že se osvoboditelé snášeli z nebe.
Novinářům sluší,
když každé svinstvo nepodepíšou.

Vizionář a spisovatel pohádek Jan Drda
poznamenal v tom roce zlomu
Ani kůrku chleba,
ani hlt vody okupantům.
A už si ani neškrtl.

Krysy jsou pronárod.
Zeptejte se,
jestli to dnes učí ve školách.

Ostatní tvorba Vladimíra Stibora publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Chtěl bych namalovat pořádný obraz a další
DV 130/2024: V objetí otázek a další
DV 129/2024: O milovaných snech a další
DV 128/2023: O podzimu a další
DV 127/2023: O zemi Janů a další
DV 126/2023: Hledání, O očích a klínovém písmu a další
DV 125/2023: Rozmluva o vlcích a další
DV 124/2023: O letních slovech a další
DV 123/2023: O černých hvězdách a další
DV 122/2022: O písmu a další
DV 120/2022: Už slyším a další
DV 119/2022: O věrnosti a další
DV 118/2022: Knižní poznámky a další
DV 116/2021: O básních vod a další
DV 115/2021: O stáří a další
DV 114/2021: Pokusy o haiku a další
DV 113/2021: O planině a další
DV 112/2021: Prosba a další
DV 111/2021: O zákazech a další
DV 110/2020: Co mi řekla blízká žena a další
DV 109/2020: Nabádání, O hranicích
DV 108/2020: Co jsem ti nestačil říct
DV 107/2020: V očích srn a další
DV 106/2020: V příštím životě a další
DV 105/2020: O spících úřednících a další
DV 104/2019: Dopis nad ránem a další
DV 103/2019: Jediné pohlazení, Tři otázky a další
DV 102/2019: O zdi před námi a další
DV 101/2019: Co bych ještě chtěl a další
DV 100/2019: O Hoře úsvitu a další
DV 99/2019: O poušti
DV 98/2018: Noční rozmluva
DV 97/2018: Přísaha a další
DV 96/2018: Svítání u řeky Váh a další
DV 95/2018: Řekněte, jak to bylo a další
DV 94/2018: Když mluvím sám se sebou o tobě a další
DV 93/2018: O hoře úsvitu a další
DV 92/2017: Nedělní sonet aneb báseň pro Áju a další
DV 91/2017: Poslední srpnové lásce a další
DV 90/2017: Mé milované a další
DV 89/2017: Sonet věnovaný Františce a další
DV 87/2017: Nejkrásnější semetrika a další
DV 86/2016: Vzpomínky mořských vlků a další
DV 85/2016: Pouštní modlitba a další
DV 83/2016: Slza věčného světla a další
DV 82/2016: Vzpomínka na poušť a další
DV 81/2016: Zpráva, Než ustrnou a další
DV 80/2015: Neznámé lvici a další
DV 79/2015: Kniha polibků a další
DV 78/2015: O výměně a další
DV 77/2015: Báseň o návštěvě cukrárny a další
DV 76/2015: O dívce, která skočila a další
DV 75/2015: O jezerních očích a další
DV 74/2014: Vášeň, Jestli a další
DV 73/2014: Modlitba, Druhé pokračování
DV 72/2014: Tma, co se rozdává a další
DV 71/2014: Ranní sen a další
DV 70/2014: Čas, v němž se rozlévá očekávání a další
DV 69/2014: Tobě, Nejstarší lásce a další
DV 68/2013: Pohlazení, Sluneční stíny a další
DV 67/2013: Prosím si dva lístky a další
DV 66/2013: Na břehu a další
DV 65/2013: Co mi řekl táta o svém dětství a další
DV 64/2013: Tobě, Vzducholodě a další
DV 63/2013: Co jsem ještě nepřiznal a další
DV 62/2012: Před operací a další
DV 61/2012: Proměnná, Snídaně u ohně a další
DV 60/2012: Jeden z posledních úsvitů a další
DV 59/2012: Ohniště, Plavba noční úžinou a další
DV 58/2012: Charónova žena a další
DV 57/2012: PF 2012, Novoroční sonet
DV 56/2011: Charónova žena a další
DV 55/2011: Van Gogh v údolí se stromy a další
DV 54/2011: Co jsem ještě nepřiznal. Týden bláznů a další
DV 53/2011: Bylinkářství, Drsný bůh a další
DV 52/2011: Potápka, Pouta a další
DV 51/2011: Čertovská sudička a další
DV 50/2010: Viole Fischerové a další
DV 49/2010: Zátoka Sargasového moře a další
DV 48/2010: Chrpy
DV 47/2010: Letní divožence a další
DV 46/2010: Příští přání a další
DV 45/2010: První lednové ráno a další
DV 44/2009: Conquistadoři noci a jejich psi (výběr ze sbírky)
DV 43/2009: Co jsem dlouho nevěděl a další
DV 41/2009: Čekání na odpověď a další