Zdeňka Pospíšilová

ZPRAVODAJSTVÍ

zprávy na Seznamu slibovaly sníh:
bílý zásyp

na Brno zatím padá déšť
a na nás
nejistota

TO DO

před usnutím opakuji mantru
úkolů pro příští den
umýt si vlasy
koupit těhotenský test

zdá se mi o malé tváři
o pohledu do útrob života

později se nad postýlkou
sklánějí cizí lidé
oslovují dítě jménem

já vybíhám do deště
pro zahradní konev

HLEDÁNÍ

to není černá
jen jakési čekání
že na dně každého tance
se ozvou taniny
že každé polínko
ztěžkne v trám

tání se odkládá
ta pustá pláň mých dní
je plná klidu

ale strach se holedbá

PONDĚLÍ

dítě si amok neplánuje

než k němu dojde
jsi uchlácholen polevíš v ostražitosti

brebentí:
vesmír je kobliha
která ještě nenakynula
okolní svět se rozvíjí tím
že si něco přejeme


když jeho hlas nadnáší takové vize
lebedíš si v hrdém údivu
minutu hodinu několik dní
jeho osobnost se ti rozpíná před očima
jako bublina ze žvýkací pryže

dokud je v oblém tvaru
jste v ní spokojeně lapeni

ALGO.FOBIE

budím se
bloumám spánku za humny
rozpomínám se na krátký sen

pocit z něj dosud obkružuje mé nitro
pevně je třímá v hrsti

vracím se:

jsme tři
mé družky nemají konkrétní tvář
přesto si nejsme cizí

oděny do jakési úlevy
zády k budově a čelem do ulice
hovor střídá smích

jen na mých nohou
pantofle z modrého průsvitného plastu

PÉRDIDA

v andělské kuchyni připálili jíšku

tvaruji zrakem
mraky na prahu prosince
postávám u okna

prožívaná kaše
je hustá až až

když větrám
kontroluješ kličky

MYŠLENKOVÉ MAPY

tohle jsou hory tady les
kroužíš ukazováčkem nad zeleninou v talíři
na řece: jez

jak je ti?

když mráz krouží po skle hladiny
a k hranicím našeho území
se slétají hladoví dravci…

kdo urve sousto dřív?
kdo hrnce vydrhne?

zdá se
že večer polyká slunce
čím dál častěji

lační odpovědí
snad najdeme směr
v novém dni

Ostatní tvorba Zdeňky Pospíšilové publikovaná v Divokém víně:
DV 125/2023: Míč, Bez a další
DV 74/2014: Modrá bouřka a další