Zdeňka Pospíšilová

MÍČ

někdy mlčíš
jako bys mrštil míčem

chtěl jsi mít štěstí
držet nový balón pod paží
s obavou aby se neodkutálel

otálel jsi
a tázal se
proč na jaře tají ledy

hodil jsi snahou jak vejcem o stěnu
byl-li míč od bláta
říkal jsi nemá to cenu

jenže se mýlíš
k čemu mít míč
když ne ke hře

nemusel bys mi nyní
prudce mlčet
do náruče

BEZ

trháme květenství černého bezu
do červených plastových košů
do textilních tašek

otec podává větve hráběmi
schyluje se k dešti

matka plní sladký sirup
do vinných lahví s povoskovanými hrdly
dokud jsme děti

dnes prší
náhle cítím
vůni sušených bylin
z neohoblovaných prken z půdy

otce sužuje diabetes
a bere warfarin

(TEŤANĚ A SERHIJOVI)

nether creepeři ender perla…
decimováni paralelní kanonádou
počítáme dny týdny nezvěstné
pulzace v týlní oblasti
tik v líci
střídavé vrstvení šedé přes černou
Charkov Černihiv státní hranice
brázdy za lžící v krupičné kaši
mícháš a závidíš
dítěti enchantovaný zrak
biom, který obýváme
ještě je tvořen barevnými bloky
pak ale z malých úst od kakaa
mlaskne otázka
co je to agónie?

COBARDÍA

měsíc se mi vysmívá
cení kolozubá ústa
skrze mraky
byla jsem zbabělá
zatoužila jsem
po čaji z čerstvých kopřiv
ale holou rukou?
rukávem?

PLÁŇKA

jestli dospělé ženy neklopýtají
kým jsem
když klesám na mysli
v předtuše hypotetické sloty
a zdráhám se došlápnout

cesty přede mnou
vedou do přílišných dálek
akorát jabloň neváhá
sklonit hlavu pod tíhou
plodů omytých deštěm

KNEDLÍK

Julii Kručak
To, čemu nerozumíme, bolí jinak.
Je to jen představa,
pořádně nafouklá, před prasknutím, pnutí,
zoufalé úsilí vžít se.
A mezitím vlastně nežijeme.
Kolik týdnů ti vězí v hrdle knedlík,
rozpíná se, naplňuje tě.
Tíživý kámen. Tíseň.
A přitom nejsi tím,
koho nespočetněkrát vzbudila
uprostřed noci střelba,
kdo se skutečně chvěl strachy
o střechu nad hlavou,
o samotné bytí.
Není nutné říkat něco navíc.
Akorát být vděčný,
že spolu obědváme guláš s knedlíkem.

Ostatní tvorba Zdeňky Pospíšilové publikovaná v Divokém víně:
DV 117/2022: Zpravodajství, To do a další
DV 74/2014: Modrá bouřka a další