Miroslav Koupil

NAPŘECHODOVÁ

Uskakuji před ramtvají. Tram
vají. A jím tached. A tajím dech.
Kdo má deřpnost? Kdo má před
nost? Kdo komu ujede před nosem?

UMĚLECČÍ

Zaplaťpámbů! Měl jsem se k dílu!
Přetrh jsem přetrhdílo.
Sežral ho teklej sep.
Vzteklej pes. Pámbůťaplaz!

NAVIJÁKOVÁ

Na válu dva válcipeci, pecivál
ci, válčit se ve válce s válci.
Vy, já, spolknout je i s navijá
kem. Skemjávina. Sklenkou vína.

PRALESNÍ

Pojďme se překři kovatkři!
Co na mě číšječíš? Divže ti plíce
skly nepraskly! Co já? Co ty! Ty šíčječíš
jako pan viján. Pavián. Jako na pralesy.

PODEŠŤOVÁ

Blátivo se. Vosy se blávotí se a blá
bolí. Ani na hadložidlo, žihadlo,
nesedají se. Na vosy to nepíchni se,
že se vosy voblátily se.

Ostatní tvorba Miroslava Koupila publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Fiškusí, Namlsná a další
DV 114/2021: ze sbírky Tanec Techtlemechtle