Věra Kulišová

EPIGRAMY A ŘÍKANKY

Moc mocných sílí.
Slabí už zase oslabili.


Česká opozice – čím hůře, tím více.

V Čechách volby nic nezmění.
V honbě za korytem,
je vítěz odstaven
malými stranami –
ty vytvoří účelové spolčení.


Využijte k cestování Českých drah!
Při troše štěstí, dojedete včas.

Rom se trápí ve stressu –
sic ve vládě má podporu,
gádžové však nepřejí mu,
že si jede v mercedesu,
pro zaslouženou podporu.


V Čechách ministrovi stačí,
když ho vlivný na post tlačí.
Vzdělání, to není nutné,
ani znalost cizích řečí.
Přijde vám to taky smutné?

Smějí se ti, co se provinili.
Smutní ti, co ideály nezradili.


Svět drtí zrádný vir.
V pozadí se raduje ten,
kdo ho vymyslil
a možná děsí ten,
co ho vyrobil.

Pomodli se Čechu,
k Svatému Vojtěchu,
ať exekutorovi,
nepadneš do spáru.


Jako kdysi, tak i dnes,
si národ zanadává,
že vytéká do Němec,
všechna česká šťáva.

Lékaři, přejeme vám hodně sil,
když část národa rozum nemá.
Antivaxer zvítězil,
tak máme na JIP lůžka plná.


Energetika EU je v „sedince“ –
emisní povolenky z nás tahají peníze.
Jsou to prachy nemalý,
lid, ten je už zoufalý.
EU nemá pochopení
a lid hořekuje při zdražení.

Čechu, zas prohloupíš,
když elektřinu levně prodáš
a zpátky z Lipska draho koupíš.


Kdo jsou ti, co o tvých
jaderných elektrárnách
za tebe Čechu rozhodují?
Lidé v kožených kalhotách
a s tyroláčkem na kebuli.

Přidali si tisíce,
poslanci i senátoři.
Na národ též myslíte?
Ne. Ten ať klidně živoří.


Nehořekuj milý synu,
na zdražení proudu, plynu.
Můžeš přece těšit se,
na večery při svíčce.

Ostatní tvorba Věry Kulišové publikovaná v Divokém víně:
DV 116/2021: Už nám nic nepatří a další
DV 113/2021: Zimní proměny a další
DV 112/2021: EPI 2021 a další
DV 111/2021: Epigramy, říkanky a další
DV 110/2020: Epigramy a říkanky a další
DV 109/2020: V mládí chceš... a další
DV 107/2020: Opožděné jaro a další
DV 105/2020: Láska nezná tabu a další
DV 104/2019: Podzimu, Smutek květů a další
DV 102/2019: Hold lásce a další
DV 101/2019: Hold lásce a další
DV 100/2019: Zima je už jiná a další
DV 97/2018: Klidu noci a další
DV 96/2018: Letní, V památníku mysli a další
DV 93/2018: Haiku
DV 87/2017: Mým dcerám a další
DV 86/2016: V přírodě, Příchod podzimu a další
DV 81/2016: Zimní, Jarní atmosféra a další
DV 75/2015: Nedočkavě, Začni hrát a další
DV 66/2013: Pach kůže a další