Věra Kulišová

DÉMON EROTICKÝ, POETICKÝ I POLITICKÝ

PACH KŮŽE

Zvenčí zář oknem probleskuje
za jasných večerů
vdechuji vůni tvé kůže
Pižmo bez umělých sprejů
vniká do chřípí
Osobité fluidum z tebe vyzařuje-
pach muže
co touhu roznítí

ZHASNI

zhasni…
jak zpěvná kantiléna
se nese noční tmou
chvění mého těla
nech kůží bělostnou
pokoj zjasnit

v symfonii něžných doteků
ať tóny vzdechů zazní
v našem duetu -
od staccata
přes allegro
fortissimo…forte
až ke konečné slasti

ŠÁLEK TICHA

Je cítit do daleka
tvůj šálek ticha
Jak ti chutná?
Zdali víš
že je to vůně smutná
pro člověka
co stále čeká
že promluvíš

PROTIKLADY

Štěstí nás oslepuje
varovné signály utlumí
Teprve trápení
mysl vyburcuje
a rozjasní vědomí

U PLÁŇKY

Jsem jako ty pláňko;
stojím tu při cestě
sama smutná
Nikdo mě nečeše
nikdo neochutná

JEŠTĚ HŮŘ

Není pryč rudé zlo -
pod modrým pláštěm
s úspěchem dusí
můj národ-netečné hejno
kejhavých husí
Kdoví zda přežijem

ZEMĚ ČESKÁ - DOMOV MŮJ

Snad je to likvidace cílená
mého malého národa
když politici zvolení
i ti samozvaní - LIDEM
nás se stoickým klidem
drti velkou daní
S tím ruku v ruce
církevní restituce -
i budoucí generace
budou jen živořit
Smutná je doba dnešní
nakonec donutí nás pít
zas víno mešní
Proč zodpovědní neohlídali
alkohol pančovaný
proč právo slouží politice
proč neřeší nic prohibice?
Žalují mrtví v černé zemi
a pláčou oči oslepených
…dál pokračuje drancování
kdoví zda přijde zúčtování

BIČ BEZ CUKRU

Tvůj symbol Čechu
uctívaný pradávný
památná hora Říp
je v moci kléru
Lid je netečný -
ač těžko je žít
člověku hladovému
přec nejde se bít

Blaničtí rytíři
i s horou Blaník
též zaprodaní
Šejdíři zrádní
se spoléhají
že se už neprobudí
A národ mešká…
Kdo vyrval z našich hrudí
srdce česká?

ODKLÁNĚNÍ TRESTNÉ NENÍ?

Tuneláž?
Kdež - odklánění
na to ale v Čechách není
vůbec žádná páka
pokud něco znamenáš
Trest je pouze pro hlupáka
který mnoho nenakrad
Však nejhůře na tom je
kdo poctivě maká
ten to všechno cáluje

SMRT KŘEPELEK

Marně volaly
slípky při žních
na poli -
dáme tři sta třicet tři
stříbrných
za život křepelek!
Do jedné skonaly
měly jen mizerných
pět peněz pět peněz

MÁ PSÝCHÉ

Denně ji cepuji
jenom ať přivyká
ztrátám iluzí
ať kůrou obrůstá
a jak ocel se zakalí
má Psýché vrásčitá

…i když vím -
ta bláhová
stejně dál bude žít
z pochybných nadějí

Ostatní tvorba Věry Kulišové publikovaná v Divokém víně:
DV 117/2022: Epigramy a říkanky
DV 116/2021: Už nám nic nepatří a další
DV 113/2021: Zimní proměny a další
DV 112/2021: EPI 2021 a další
DV 111/2021: Epigramy, říkanky a další
DV 110/2020: Epigramy a říkanky a další
DV 109/2020: V mládí chceš... a další
DV 107/2020: Opožděné jaro a další
DV 105/2020: Láska nezná tabu a další
DV 104/2019: Podzimu, Smutek květů a další
DV 102/2019: Hold lásce a další
DV 101/2019: Hold lásce a další
DV 100/2019: Zima je už jiná a další
DV 97/2018: Klidu noci a další
DV 96/2018: Letní, V památníku mysli a další
DV 93/2018: Haiku
DV 87/2017: Mým dcerám a další
DV 86/2016: V přírodě, Příchod podzimu a další
DV 81/2016: Zimní, Jarní atmosféra a další
DV 75/2015: Nedočkavě, Začni hrát a další