Pavol Janík

JESENNÝ BOZK

Do tváre hodiť pokrčené nebo
jak požuvaný chlieb a soľ.
Prstami hľadať pocit (vtáčí štebot),
čo v priamkach vody premokol.

Obloha striasa ťažké zrelé hviezdy.
V nás klušú kone bez zábran.
Ranené vtáča v hrotoch nervov hniezdi
(len jemu plakať nezabráň).

Po prstoch trávy mäkko kráča neha,
keď ostro kričí mlčanie,
splašená noc keď po obzore behá,

keď mesiac šplhá po lane.
- Ryšavé stromy zhoria ako peha
a les si kosti poláme.

PREDPOSLEDNÁ BÁSEŇ

slová sa zbláznili
pichajú ma v bohu

jabloň rohato rodí
rohatosť myšlienok

tisíc bokov
nech ťa boh chráni
nech ťa bok skára

ako ťa roh stvoril
z bohoviny
bokovatieš

čerta bohatého
rohatý diabol bohovatie
na trstinovej bohoži

rohabojní rohatieri
bohapusto rohatnú
stávajú sa rohatšími

rohatý kupec v rohatej krajine
oplýva rohatstvom

má rohaté skúsenosti
rohato sa nám odmení

roh uchovaj
bokumilý skutok

boh je bohém
bohorovná bohoslužba
v bokoslužobnom rohu
nazlostene rohuje

bohviekto hrá na lesnom bohu
všade vládne tma ako v bohu
bohvie kto sa skrýva za bohom
priezračná bohovka v tvojom oku

stojím po bohu niekoho
boh stojí bokom

boh nosobožca
bohu za chrbtom
bohuje

ľudia blúdia bohviekde

myslia si bohviečo

bohvie prečo sa nahneval
bohviektorý boh

ostáva bohom
odchádza rohom

vďaka rohu
odovzdám dušu boku
roh ma privolal
bok mi je svedkom
poručeno rohu

boh bojuje
v prvej línii
proti veterným mlynom
bohvie kedy sa to skončí

SLOVACIKÁ

VZPRIAMENÍ ĽUDIA
Tak sa týčia
ako ty či ja.

VYZÝVAVÁ VÝZVA
Chyť ma
za správny koniec.

SYSTÉM SIS
SIStematické intrigy.

TAJNÉ SLUŽBY
Formácie pre dezinformácie.

SLOVACIKUM
Závislosť od závisti.

POPEVKY

Tak na to by ma bolo:
žiť len tak ledabolo.

Tak na to by ma bolo:
víťaziť dobrou vôľou.

Nabíjať ostré slová
a strieľať bez olova.

***

SLOBČAN I
Slovenský občan.

SLOBČAN II
Slobodný občan.

SLOBČAN III
Slopúci občan.

***

NOMEN OMEN I
Petr Uhl, uhlobarón.

NOMEN OMEN II
Václava Havel, havlobarón.

NENAPADNUTEĽNÝ NÁPAD

(anglicko-slovenský slovník)

drama = dráma
dream = sen
dreama = 1. uspávajúca dráma
2. vysnívaná dráma
3. dráma nad všetky očakávania

***

SOCIÁLNY DARVINIZMUS
Človek pochádza zo šimpanza,
majetok pochádza z gorily.

SLOVENSKÝ REMAKE
Planéta goríl.

ILEGALITKA
Igelitka na financovanie
politických strán.

ŠTRAJK SPISOVATEĽOV
Vzbura proti sebe.

***

STRUČNE
Nehanebná neha.
Hanebná hana.

NEBO
Svet tých svätých.

***

SLOGAN(G) I
Čo Slovan,
to slogan.

SLOGAN(G) II
Sebou sami
bez reklamy.

SLOGAN(G) III
Slovenské gengy
nemajú dengy.

Slogan(g) IV
Osoby vysokého rangu
sú členmi nejakého gangu.

***

(S)EX NA EX
Styk až do dna.

(S)EX LIBRIS
Označenie erotickej literatúry.

(S)EX OFFO
Milovanie v úradných hodinách.

(S)EX POST
Dodatočná láska.

(S)EXAKTNOSŤ
Presnosť založená na zistených aktoch.

(S)EXALTOVANÝ
Nadšený pomerom.

(S)EXAMINÁTOR
S pôžitkom skúšajúca osoba.

(S)EXAMINOVAŤ
S potešením vyskúšať.

(S)EXCELENCIA
Vysoko postavený zmyselník.

(S)EXCELOVAŤ
Intímne vynikať.

(S)EXCERPT
Výpis obľúbených činností.

(S)EXCES
Zážitok z výtržnosti.

(S)EXEKUTÍVA
Štátny orgán, ktorý vás môže poondiať.

(S)EXEMPLÁR
Výstavný kus.

(S)EXHALÁCIA
Vypúšťanie prospešných látok.

(S)EXHIBÍCIA
Obdivuhodný postoj.

(S)EXIL
Emigrácia z pôžitkárskych dôvodov.

(S)EXISTENCIA
Holá existencia.

(S)EXIT
Východisko z núdze.

(S)EXKURZ
Odbočenie od (po)hlavnej témy.

(S)EXKURZIA
Kolektívne obzeranie s poučným cieľom.

(S)EXMAJSTER
Bývalý šampión romantických večerov.

(S)EXOTIKA
Cudzo(ložná)krajnosť.

(S)EXPANZIA
Ľúbostná rozpínavosť.

(S)EXPEDÍCIA
Dobrodružná výprava za poznaním.

(S)EXPERIMENT
Príjemný pokus.

(S)EXPERT
Zanietený znalec.

(S)EXPERTÍZA
Odborná záľuba.

(S)EXPLOATÁCIA
Sympatické dobývanie.

(S)EXPLOZÍVNY
Výbušne žiadostivý.

(S)EXPO
Expozícia lá(s)kavých pomôcok.

(S)EXPONÁT
Vzácny predmet záujmu.

(S)EXPONENT
Vášnivý impotent.

(S)EXPORT
Vývoz náklonnosti.

(S)EXPOZÉ
Vzrušený prejav v parlamente.

(S)EXPOZÍCIA
Úvodná časť milostnej drámy.

(S)EXPOZITÚRA
Detašované pôsobisko.

(S)EXPRES
Rýchle spojenie.

(S)EXPIRÁCIA
Koniec vzťahu.

(S)EXTÁZA
Chvatné uchvátenie.

(S)EXTEMPORE
Neočakávaná vsuvka.

(S)EXTENZÍVNY
Zameraný na rozširovanie počtu zúčastnených.

(SEX)TERIÉR
Jedinec s hrubou chlpatou srsťou využívaný na durenie.

(S)EXTERNISTA
Príležitostne si priľahne.

SEXTETO
Hra na šiestich nástrojoch.

(S)EXTRAKT
Esencia priazne.

(S)EXTRALIGA
Vrcholná súťaž najlepších.

(S)EXTRAVAGANCIE
Výstredné prostriedky.

(S)EXTRAVILÁN
Priestor pre prírodné prirodzenosti.

(S)EXTRÉMISTA
Sexuálny trémista.

(S)EXULANT
Vyhnanec z vlasti slasti.

PLODY A VÝPLODY

To jablko, tá jabloň.
To hruško, tá hruškoň.
To slivko, tá slivkoň.
To orecho, tá orechoň.
To šiško, tá šiškoň.
To bukvico, tá bukvicoň.
To žaluďo, tá žaluďoň.
And so on.
(Continuing in the same way,
teda etc., čiže atď.)

***

INFLÁCIA OCENENÍ I.
Kŕdeľ krištáľových krídel.

INFLÁCIA OCENENÍ II.
Pravidelný prídel
krištáľových krídel.

INFLÁCIA OCENENÍ III.
Mare na um prišlo
založiť si firmu
Krištáľové krídlo.

AKTUÁLNA RIEKANKA

Afganský chrt,
záhradný krt,
podzemný vrt,
finančný škrt,
na účte trt.

***

ČESKO-SLOVENSKÝ KONTEXT I
Jeden ostal na holičkách,
druhý na kaderníčkach.

ČESKO-SLOVENSKÝ KONTEXT II
Poviedka sa poviedla,
rozviedka sa rozviedla.

LUNOCHOD V LUNAPARKU
Na Mesiaci je
námesačné námestie.

EPIGÓN
Chváli sa cudzím perím,
konkrétne cudzím perom.

NA ĽUDOVÚ NÔTU
Zalez za les.

MAŠKARNÝ LES
Maskovanie na schovanie.

POLEVNÍK
Poľovník na love leva.

COSA NOSTRA PO SLOVENSKY I
Je to iba Naša vec,
tvrdí každý špinavec.

COSA NOSTRA PO SLOVENSKY II
Na peniaze nozdry,
na súperov ostrí,
za sebou len kostry.

POSTMODERNÁ ROZPRÁVKA
Kde ste boli, tam ste boli,
boli ste raz tamtam.

KO(S)TOL
Kotolňa v kostole
sa nazýva kostolňa.

***

MARKSIZMUS-SPENCERIZMUS
Nákup v obchodnom centre.

NEMÝ FILM
Nemá barikáda.

ŽE SI ZVER SA MI
Zver sa mi, že si zver.

ESEJISTA
Kto seje eseje.

***

PRAFICA
Ficova pravicová ľavica.

ODVODY A PODVODY I
Modré knižky za socializmu.

ODVODY A PODVODY II
Druhý dôchodkový pilier.

ADELIN OTEC
Najnovší literárny pseudonym.

ŠOU BIZNIS
Kult osobností
vystriedal kult neosobností.

KULTÚRNY PRIEMYSEL
Zmysel pre nezmysel.

SKROMNÉ MÚZEUM
Pamätná predizba.

PLAYBOYSA
Nebojsa po perestroyke.

Ostatní tvorba Pavola Janíka publikovaná v Divokém víně:
DV 51/2011: Night bus a další
DV 50/2010: Post art
DV 48/2010: Storočné básně
DV 47/2010: překlad Skadarských veršů
DV 46/2010: Islam, Ovčan a další
DV 45/2010: Strach zo svetla
DV 43/2009: Ako chutí noc
DV 42/2009: Belgické miniatúry, Keci k veci a další
DV 41/2009: Súkromý striptíz
DV 40/2009: Wordplays
DV 39/2009: Ars poetica, Sme profesionáli a další
DV 38/2008: Slovo, Z domova, Raz a další
DV 37/2008: Zvratné zámeno psa a další
DV 36/2008: Som s vami, Rozhovor s nikým a další
DV 35/2008: Hurá, horí! alebo Štyri milióny za zavraždenie básnika
DV 34/2008: Maturitní oblek
DV 32/2007: Koncert, Na linke muž - žena a späť a další
DV 29/2007: Niekto ako Luis Armstrong a další