Pavol Janík

Post art

POST ART I

Tvorba poštových známok.

POST ART II

Umenie vyššie postavených.

POST ART III

Postarší pop art.

POST ART IV

Postrach postmoderny.

POST ART V

Postrihané posteľné scény.

POST ART VI

Postlané herečky.

POST ART VII

Postískané tanečnice.

POST ART VIII

Postýkané styky.

POST ART IX

Obchod s postrannými dielami.

POST ART X

Film, pri ktorom si postenáte.

POST ART XI

Postupne postúpané postupy.

POST ART XII

Postoj k postoju po postoji.

POST ART XIII

Postroj bezzubých autorov.

POST ART XIV

Umenie postávať bokom.

POST ART XV

Príbeh postavený na tom,
čo sa náhodne postávalo.

POST ART XVI

Postačí postláčať klávesy.

POST ART XVII

Tĺkmi postĺkané artefakty.

POST ART XVIII

Postvárané tvary.

POST ART XVIX

Postretávanie nezmyslov.

POST ART XX

Postekané farby na plátne.

POST ART XXI

Postrek na papieri.

POST ART XXII

Postierané obrazy.

POST ART XXIII

Postínané sochy.

POST ART XXIV

Postŕhané plagáty.

POST ART XXV

Posťahované plagiáty.

POST ART XXVI

Estetický pôst.

POST ART XXVII

Postrácané hodnoty.

POST ART XXVIII

Postrádanie dobrého vkusu.

POST ART XXIX

Postkomunistická avantgarda.

POST ART XXX

Postavy zomierajúce postojačky.

POST ART XXXI

Postrapatení gentlemani.

POST ART XXXII

Tvorba postrelených.

POST ART XXXIII

Posúdené bez úsudku.

POST ART XXXIV

Postriasané umelecké plody.

POST ART XXXV

Postriebrené gýče.

POST ART XXXVI

Postriežka na honorár.

POST ART XXXVII

Postihnuteľne postihnutý autor.

POST ART XXXVIII

Z pozadia postrážené talenty.

POST ART XXXIX

Do popredia postrčené antitalenty.

POST ART XL

Postrúhané poklony.

POST ART XLI

Post pre každý skvost.

POST ART XLII

Poštárov chvost.

POST ART XLIII

Umenie postrehnúť,
kedy je už dosť.

Ostatní tvorba Pavola Janíka publikovaná v Divokém víně:
DV 66/2013: Jesenný bozk a další
DV 51/2011: Night bus a další
DV 48/2010: Storočné básně
DV 47/2010: překlad Skadarských veršů
DV 46/2010: Islam, Ovčan a další
DV 45/2010: Strach zo svetla
DV 43/2009: Ako chutí noc
DV 42/2009: Belgické miniatúry, Keci k veci a další
DV 41/2009: Súkromý striptíz
DV 40/2009: Wordplays
DV 39/2009: Ars poetica, Sme profesionáli a další
DV 38/2008: Slovo, Z domova, Raz a další
DV 37/2008: Zvratné zámeno psa a další
DV 36/2008: Som s vami, Rozhovor s nikým a další
DV 35/2008: Hurá, horí! alebo Štyri milióny za zavraždenie básnika
DV 34/2008: Maturitní oblek
DV 32/2007: Koncert, Na linke muž - žena a späť a další
DV 29/2007: Niekto ako Luis Armstrong a další