Jana Franková

Narodila se v Brně, studovala Ekonomickou akademii, zde první pokusy o literaturu - poezii, první kniha Svlékání z těla 2009- formou deníku rozhovory o depresích, druhá Trnová koruna, tentokrát už ve spolupráci s ilustrátorem Dominikem Petrem, lehce kontroverzní pohled na svět a na vnímání člověka a víry, třetí opět ilustrátor Dominik Petr, Život mezi prsty...tentokrát již o životě kolem a i o lásce...

DIVNÁ

Bydlí tam za přivřenými víčky
Za plotem z řas
V chatrči duší a snů
Kam světlo
Neprosvítá

V paměti prosklené

A oni si myslí

Prý divná bývá

V rukách co k nebi vztahuje
Život ji proplouvá
Jen tak
Mezi prsty se nezachytí

Navštívit
Ti
Co ji chtěli
Už na prahu
Zkameněli

RANNÍ ROZHODNUTÍ

S ránem zapíši své sny
posledním měsíčním paprskem
do paměti

Jsou to jen změti
Nicméně

Smetu si drobečky ze života co zbyly
Dlouho jsme žili z dluhů
V rolích shrbených sluhů

Kouzelnice v zeleném
pomotala hlavu kde komu
U domu stopy zanechala
Vyvdala se
zase za mága

Trochu porozumění dám si k snídani
Zapomenu na rady
Do ranní zahrady vynesu si kávu

V hávu z mlžného oparu
halím ramena a zbytky trápení

MÁ ZEM

Vůně pryskyřic
odchází dýmem
k oblakům

V hnízdech černých čápů
spí má zem
Kotníky svázané
Netuší
Volná je
Dávno

V knize zamčené
houslovými klíči
ztichl hlas
violy
Domovu zpívala
Kde jsi

V divokém panoptiku víry
nikomu nescházím
Řekla bych
ani sobě sama

A
vím jen
Mé nohy v cestách
nezahynou

DIVNÁ

Bydlí tam za přivřenými víčky
Za plotem z řas
V chatrči duší a snů
Kam světlo
Neprosvítá

V paměti prosklené

A oni si myslí

Prý divná bývá

V rukách co k nebi vztahuje
Život ji proplouvá
Jen tak
Mezi prsty se nezachytí

Navštívit
Ti
Co ji chtěli
Už na prahu
Zkameněli

PRODLOUŽILY SE STÍNY

Prodloužily se stíny
Ve výškách teras mrakodrapů
poletují splíny

Nohy skrčené
sedím na parapetu
V prstech poslední cigaretu
sleduji scénu noční ulice

Smutky s životem jepice
rodí se
v lidských chybách

Slzy rozmazávají světla lamp
A
bolest se roztéká v červáncích

Na spáncích vrásky zanechává
To se stává

Před tím
jenž dolů z okna slezu

okamžiky spoutám si
do řetězů

MODLITBA

Bleděmodré blues
ve večerním dešti
vypršelo

Noc temná
dům objala

A já

při náměsíční pouti
tvými řasami
mezi druhou a třetí hodinou
ranní
Oči zdvihám k obloze
k bíle hvězdě
Josua

Malověrná
volám
po spáse

V ostří
liliových květů
rodí se v rose
svítání

RANNÍ ROZHODNUTÍ

S ránem zapíši své sny
posledním měsíčním paprskem
do paměti

Jsou to jen změti
Nicméně

Smetu si drobečky ze života co zbyly
Dlouho jsme žili z dluhů
V rolích shrbených sluhů

Kouzelnice v zeleném
pomotala hlavu kde komu
U domu stopy zanechala
Vyvdala se
zase za mága

Trochu porozumění dám si k snídani
Zapomenu na rady
Do ranní zahrady vynesu si kávu

V hávu z mlžného oparu
halím ramena a zbytky trápení
Noc byla zmatená

Myšlenky netečné zarovnám do krabice
Nic méně a více

Chápání je zbytečné

A...

Téměř v počátku života
už prší do louží

A já houpám tě v dlaních
Je ti tam těsně
Svírám víc

Bojím se
bojím

Abys mi nevypadla

BLÍZKOST

Ani neskládáme do vět slova

jen náznak postačí
tak tiší a jinačí
sebou jsme prorostlí

Břečťanů zelených klestí
Je naším společným scestí

Ztratíš se a najdu tě v sobě

Patříš mi

Patřím tobě

Toulání bez ztracení
Pevná zauzlení
Pouta jsou silná konopná lana

Nedočkavá rána

V soumraku usínám ve tvé dlani

Mám jedno přání

Zůstat tam pevně
sevřená

BUDE HŮŘ

Tak mi tak připadá

Uvadá
ta láska neskutečná

Království bláznů
připoutaných osudem

Láska se vytrácí jako kouř cigarety
Nedořekneme ani konec věty
a hádka vzplane

Mám strach

Hořet nepřestane

Každý můj výkřik utichá
v hluchotách

Schovali jsme se ve svých samotách

A bude hůř

ČEKÁNÍ

Dívám se dolů k rozcestí

Nevěstí žádný návrat
Kapkami deště vrací se vzpomínky
Droboučké kamínky bosé nohy hladí

Pár slz ukáplo do kapradí

Vzpomínám

Už ani nevím jestli si kávu sladíš

Tak dlouho čekám

Smutky si usedly do mé duše
po dlouhé pouti
a já jim nabídla místo u stolu

Tak jsme tu pospolu já a oni

Klekání zvoní z dáli od kostela
Neklidem jsem rozechvělá
kde asi můžeš být

Obzor se kryje nocí

a ty se ke mně nevracíš

DÁŠ MI I

Sladký polibek a růži s trny

Kapičku krve na prstu
přikládám ti ke rtu

Divné spojení

Po zrození úsvitu pohřbíváme v sobě noc

Den rozbalí se jako nečekaný dárek

Vyřknu tvé jméno
a ono má svůj stín

Slunce mu ho darovalo

Tak mnoho a tak málo

DÁŠ MI II

Odezírám ze tvých rtů
odpovědi na nepoložené otázky

Nic nežádáš
Všechno ti dávám

Během zlomku vteřiny

Jak málo postačí

Všechno si vezmu v okamžiku zpátky

Slušíš mi
Vím to

DÁŠ MI III

Ustrojím se do tebe

Musím už jít
a ty mne nezadržuješ
Vrátím se
jako pokaždé nečekaně

Všechny hříchy mnou nespáchané

odpouštím oběma

Prozatím

SNY

Jak hladké lesklé tělo hada

Tiše se vkrádá
myšlenka zrádná
do hlavy mojí

Trochu se bojím a trochu váhám

po tobě sahám

V beznaději lapené pod peřinu
neváhám ani na vteřinu
Všechna ta moje muka
zachytne ruka co mě chrání

Tichá stráž ve spaní
splašeném jak koně divocí

Jsme snů svých otroci

Ne páni

PODLÉHÁM

Podléhám tvým hebkým slovům
Hladí mé otázky
zvolna

Podléhám

K souznění svolná
chci si hrát

Podléhám
citu ve tvých dlaních

Chci spávat
na nich
Dokud noc naše trvá

Podléhám
bílému světlu létavice

Podléhám
a
žádám si více

SHERRY

Rubínová sherry ze třešničky
upíjím pomalu ze skleničky

Za víčky zavřenými
očekávané neřesti promítám

Lehce namítám důvody omílané

To co se stane
stát se má

Oba to víme

Opíjíme se sliby a kdyby

víme to Kdyby dávno neplatí
a zaplatí každý

Navždy a navždy napořád

Mám ráda tě a máš mě rád

Milování v hříchu
neseme jako pýchu
v zapovězení

ROZEPŘE

Bojuji sama se sebou

Srdce jsou vlahá
nezebou

Říkám si

nic se nemění

V setmění vedle sebe uléháme

Sebou navzájem opuštěni dnes
tou tíhou ani neusneme

A ráno své sny zameteme
pod koberec

SAMA JSEM

Stojím bosa na prahu
domu osiřelého

Tolik jsem věřila
v návraty vlaštovek

Hledím úvozem
do ohybu prašné cesty

Přeji si
aby cokoliv tam
pohnulo se

a rozmazalo ten obraz
vmalovaný
do očí prázdných

Pořád věřím

Malíř ztracených chvil
uchopí štětec
namočí jej do barvy
na paletě

Kdo ví
vždyť i stín můj
tak náhle opustil mne

S ozvěnou
tvých posledních kroků

SAMA DOMA

Dům s bílou oprýskanou omítkou

s laskavou nabídkou tepla u krbu

Smuteční vrbu minu
u branky v pantech vyvrácené
nic není tu nijak cenné

prosté doma

co všichni milujeme

Postávám u dveří
Opřena pevně pohledem do cesty
Nevěsty odešly do života

Samota zůstala mi věrná věrná

Dotěrná

Jak kočka cizí
odkudsi zatoulaná

Otevřu dveře
a vejdu dovnitř

Sama

SCHOVANÁ

Bouřlivý vítr od tebe vane

Vlasy mám zacuchané zlobou
nějak zkazili jsme to dobou
nebo čekáním na příznivější časy

Hladomor a poté hodokvasy

Kam jsi se ztratil

Hledám tě v letním vánku
když hladil jsi mne v tichém spánku
na dece milováním prohřáté

Jsou zaváté sněhem polštáře

Nikdo z nás se nepáře
se slovy vybranými

Tělo škrtiče omotává naše těla
chtěl jsi to tak a i já to chtěla

Nenajdeš mne a nehledáš
Schovaná nečekám

Učešu se sama

TANEC POSLEDNÍ

Poslední taneční obrátku

Jeden krok tam dva pozpátku

Hraje už hudba falešné tóny
z dálky je slyšet umrlčí zvony
Tělo se potácí ani krev neteče

Život tak v nicotě kde komu uteče

Tančila divoce tančila ladně
on však jen díval se bokem a chladně
Srdce ji bolelo ptala se smutku

někdy mě miloval … miloval vskutku

Zatlačte do důlků zvědavé oči
ať už to nevidí jak svět se točí
Ruce jí sepněte u hříšného klínu

a jest-li můžete… odpusťte vinu

U ohně tančily jak v transu ty nohy
když zoufale vzývala na pomoc Bohy

Hudba dozněla ty nohy ji ztuhly
tak jí je srovnejte do dřevěné truhly

Za pohřební károu v bouřce se nepráší
odváží sólistku v bělostném rubáši

Tam
V kraji u cesty trochu stranou
choulí se dívka s duší rozervanou
Boty má mokré
vlasy zplihlé
Dívá se za károu
oči zjihlé
chvěje se a do sebe se halí

Kde jsou zbabělí pozůstalí


Dívko s jedem v těle,
tohle totiž nebyla tvoje kára, sklop oči,
za tvojí károu
by totiž v blátě byly stopy
bosých dětských nožek

Není to tak
zvedni oči na obzoru je duha

Rozvaž už z duše černou stuhu
jdi s holčičkou tančit pod tu duhu

Jeden krok vzad dva před
rytmus ťukám

Položte květy k Božím mukám

pro moji sólistku


věnováno Poisongirl
Lence a její malé tanečnici Silvince

TULÁKŮV VALČÍK

Tulákovi zrodila se v hlavě melodie

Rapsodie na toulání

Do dlaní zapsal ji trávou
hravou a lehkou valčíkovou notu
Zašněroval provázkem si botu
a dál šlapal krajinou

Nemyslel na jinou v osamění
na její tiché znění
až těžké ruce spočinou na piáně
v zájezdním hostinci

Se špínou na límci košile
zbloudile putoval cestami necestami
Pozdravil všechny
co šli tak jako on sami
a
nemálo jich bylo

Pojídal co od včerejšků zbylo
a neměřil čas

Na starém pianině víko zvedá

Zkusit zahrát valčík mu nedá
pro pár hostů skloněných nad sklenicemi
a pro věšák s čepicemi co odložili


Naslouchají lehce přiopilí

Smutná je melodie znící
chybí i stínoví tanečníci

Slza se v koutku oka chvěla
Hudba jen tišeji
tišeji zněla

Snad ze žalu a ze zjištění

Bůh není

TICHÝ VEČER

Obracím minci zašlou v naději
mnoho si nepřeji

Orel nebo panna jedno jest

Rozhodneš

Teplo a světlo z krbu uzamklo tmu venku

Nalij mi sklenku jablečného vína
a přilož tak dvě tři polena
Jsem znavena tím chladem

Psa vypusť zadem na terasu

Hrábnu si do světlých vlasů
Je to dojemné a já tě svedu

Mnoho nedovedu

Nevěřím na krásu
náramky ze štrasů mi postačí

Nemračíš se

S vážnou tváří přilehneš
Hlavy se potkají na polštáři
Povídej něco

Cokoliv

TOULÁNÍ

Ranní loukou brouzdám se pomalu
poslouchám Panovu píšťalu
Stopu lehkou nechává noha bosá
Z kontryhelů vylévá se rosa
Žíznivá půda ji vypíjí

Ubíjí nás to jití nikam

Modlitby šeptem říkám
Šaty mám odspodu urousané
A vlasy rozcuchané tancem ve větru

Choulím se do svetru
pustil už do volnosti oka
Oči otvírám do široka
Svetr co pletla má máti
láskou se platí
po staletí

Láskou a zrozením dětí

Také jim svetry upleteme
než někam od nich odejdeme
Najdou nás v útěchách ve vlně smotané
až jejich čas nastane

Ten čas loukou brouzdání v zamyšlení
Ten čas tichého vytušení

VÁHÁNÍ

Jako hvězda před tím než vyhoří

Září

bliká a chytá druhý dech

Vzhlíží se v rozbitých zrcadlech
uhlazuje si nepokojné vlasy

Otvírá okno do terasy
a vánek teplý do pokojů vplouvá

Už nikdo tu není a nikdo ji nepřemlouvá

Hlavu držela nad hladinou
chtěla být jinou
Avšak nečekaně topí se
ve vlastním rozhodnutí

Tisíce zvláštních chutí…

VÍTR SI HRAJE SE STÉBLY TRAVIN

Na louce v trávě v bodláčí ležíme nazí
Loď odsouzení se plaví po vlnách
už bez nás

Svět naschvál přelomil jsi v půli

Tak teď utíkej
no
nepohneš se z místa

Poloviny se otáčí proti tobě

Víno je trpké toliko…
O zeď svých snů rozbila jsem sklenku
A na tebe
na tebe počkám venku

Až bude už všechno ztracené
budu doufat
že svět předběhneš
i s tíhou na svých ramenou

Podvádíme sebe a svoje děti
s tváří kamennou

Skloněnou hlavu k zemi a oči

Upřené do kamsi

VÍRA

Půjčím ti oči

Pláčou

Své sny ti daruji
Tolik tě miluji k nepochopení

Není už co bych více dala
Tíhu všech slz jsem překonala

Srdce ze skla
Průhledné skrz naskrz
Rozbité a celé bez slepení

Hranice překonává zapomnění

Znáš to

Kdosi to ví

Všechno tady je na dosah
A daleko

Kdosi nás odsoudil

Neznal nás

ZMĚNY

Nechci aby ses změnil
jen chci abys byl někde poblíž

Poblíž ke mně

Dobro má tolik stránek

Přečti je než zmůže nás spánek
Knihu nemusíme vůbec dočíst
obsah v nás stejně utkvívá

krytý do věčností

Tak se obáváme i malé změny
pro druhého

Tak se obáváme sami sebou zůstat

Krajina pustá je naše duše

Do retuše deníku zapsaná zapomněním
A strachem každodenním

Pořád je něco nějak špatně

Vyhovuje nám to

láteření

ZTRACENÉ CHVÍLE

Odívám se do noci

Pomoci nežádám

V neurčitosti rána objímáš mě pevně

V bazaru levně prodáme hloupé chvíle
Na míle nás vzdalovali mlčenlivostí

Vzdáleností až někam daleko za obzory

O ničem a nikom rozhovory
a
hádky

Vrátíme čas zpátky

ještě dřív než usneme

TESTAMENT

Ještě jsem trochu živa
Trochu

Posečkám malou chvíli
jen co bych ke dnu se dopila

Vám ráda bych sdělila
že
až prohoří moje kosti
rozhoďte popel můj do volnosti
neb raději snad
vsypte jej mezi kořeny stromů

Budu se vracet domů
v šumění listů

Nechci mít bustu na skříni
a papuče
„Mé pozůstalé“ v předsíni
a prosím
ať ve snech se vám ani nezdám

Budu zas znovu vzhlížet k hvězdám

Smířená

ZEPTALA JSEM SE PROČ

Zeptala jsem se proč

Miluje mne
Mne mezi peklem a zemí
Hluboko sahám si na dno skoro až
Na kuráž napiji se zhluboka
krvavé vody z potoka

Kdybych tak

Kdybych tak alespoň nebyla pořád sama
Mým pohledům obraz světa uniká

Nic neříká

a já mám strach

Všechno rozvíří vzpomínky našich dnů
Dávno minuly

Vypluly myšlenky až na hladinu nebe

Odpověděl mi
Protože…
Protože…

Máš jenom mne
a já
Mám jenom tebe

ZVLÁŠTNÍ DAR

Přijala jsem tě darem
v tom je to nebezpečí

Pro něco jsi přišla
a to něco také dostaneš
Dodnes jsem to nepochopila

Napsal si to
jako bys tomu ani sám nechtěl uvěřit

Nakonec nic jiného ti asi nezbylo
Jsem hloupá
mluv jednodušeji
a řekni mi
o čem se ti zdávalo před mnoha lety

A o čem dnes

Proč mne budíš
vidím-li nás tam ve snu dobré

Proč

Setkáváme-li se sami se sebou
Také se bojíš

Bojíš se ztrát

Vstaneme a já ohřeji mléko

ZASTAVENÍ

Přání nevyřčené
spadlo na zem s úlomkem hvězdy
Vítr dýchá z hor

Někdo ve mně utíká

Nevím kam a proč

Odsouzena ve své ubohosti
snad jsem tu naposled

U zchátralého domu za alejí z jeřábů
za kliku vezmu

vejdu do otlučených vrat

Jen se tak hřát
Chvíli u ohně vašeho bych chtěla
pak zase musím dál

Někdo mne očekává

Dlouho již

VOLÁM

Jaro na mě zapomnělo
docela
Vracela jsem se zase závějí

Paprsky nechtějí mě omladit
Tráva pohladit nohy

Volám Bohy

Zaspali jste s otvíráním bran
Zimy ran mám mnoho po duši
Nesluší se vás prosit a volat

Vím

přesto poprosím
Nemohu už dlouho čekat
dochází mi síla

Bojím se

První tulipán bych už nedožila

kdybyste posečkali

Prosím

STARÉ ČASY

Věci a lidé
životy svoje zvláštní mají

Ztrácí se

Ztrácí a znovu náhodou nalézají

Umírají

Na fotkách ulpívají staré časy
Prohrábnu vlasy
s údivem jak to letí

Kdosi ukradl nám děti

Na cosi dlouho čekáme
A život mezi prsty teče

Jdeme do steče od zrodu
Tisíce důvodů

K čemukoliv

NEZAVOLÁ

Pavučina opuštěná v síni

Rozházené stíny po světnici
Peřina odhrnutá spící v opuštění

Nikdo není ve studené posteli

Zastlaná dovysoka byla vždy v neděli
při odpolední kávě u mámy

Pantofle neobuté čekají

Pohladíš polštáře potají
Obrazy vzpomínek na slzy roztají

Tvé jméno
hlas ten už nezavolá

DNES

Nešetři slova pro mé utěšení
Nešetři ani pohlazení
Nešetři slovy líto mi je
Nebraň se říkat srdce bije
pro tebe

Nešetři touhou dokud na ni čekám
Nešetři přísliby jichž zdánlivě se lekám
Nešetři dneškem už nepůjde navrátit
Nebraň se koupit cokoliv a zaplatit
čímkoliv

Verše nenesou trápení

Znamení

Básně nejsou zoufalé
Pomalé

Nejsem ta kdo umírá
Nejsem ta kdo se tomu brání

Přijmu umírání
Nastane-li soud poslední
Jen jinde se pak pro mne rozední
Vím

Nešetři slova
dokud poslouchám

DOMA

Tak trochu to voní zatuchlinou

Paprsky světla se stíny splynou
A navlhlá peřina tělo objímá

Až mě to dojímá k smíchu

Venkovskou pýchu si honosím

Pasáže v sobě nenosím
Jen lesní cesty plné sněhu
mám ráda tu bílou něhu

V rozepnutém svetru
na zapraží stojím

A tolik se bojím

že mi to ukradnou

DOTEKY

V myšlenek divokosti
doteky ztratily se

V opuštěných prstech
už ukryty nejsou

Nikdo je ani nehledá

Ve studeném světle hvězd
tiše tančily v temnotě
jíž osamoceny procházely

Neulpěly na kůži

Ví kdo

Snad k zemi spadly
bez nadějí hledat cestu

v rozbřesku

srdce pošetilého

PARAVÁN

Přehodím šaty

Naliješ brandy do široké sklenice

Smutky jsou jepice

Házíme po slově slovíčky
Touhu
si střežíme za víčky
rozzářených očí

Hlavy se točí

točí

Důvěrnosti z prstů prýští

Hrajeme hru na chvíle příští
Myšlenky ztrácejí cíle
v lehkodušnosti
kratochvíle

Už máme trochu upito

Cirkusové šapitó

Dál pijeme na zapomnění
Na život
Na jemnosnění

JARO

Ve stupnicích C moll

zpívají ptáci

Život se vrací k nám
v onom ševelení

Nohy bosé si laskáme
po zeleni
Nesmělé doteky se Zemí

Jen chci říci

Dnes tak nějak dobře
že je mi

Pod postel zakopnu papuče

Do mojí náruče
se náhle vejde celý svět

A květ sedmikrásky
co utrhla malá ruka z lásky
Připnu si do spony na vlasy

Však už

se blýskalo na časy

MUŠKÁT

Sedím na kamenném schodu
Ve sklence nalitou vodu
čistou

Za plotem jsem si jistou

Jehlice slabě cinkají
ponožky pletu
Červený muškát na parapetu
je společníkem milým

Možná ten obrázek zdá se být starobylým
ale
já to mám ráda

Myšlenky spřádám

a pokud se v počtu někdy spletu
do oček vlny je připletu

napořád

A tebe v zimě budou hřát

PŘEMÍTÁNÍ

Povídal jsi mi
Holky na mě stávaly řady
a já se smála a věřila ti

a jen si přeji
abych byla ta poslední

Tak nějak si nevím rady

A už se brzy rozední

Hladíš mě něžně ve tmě

já se ptám
chceš mě tak jako já
už napořád

OLOUPENÁ

Chovám tě děťátko

jenom tak nakrátko
jak mi jenom dovolili

Tak vidíš ten nesprávný svět

Za trest mých třinácti let
jinou mámu ti vyvolili

Uvnitř je mi uboze a chudě

Ptám se jen

zda milovat tě bude
tak jako já bych milovala

Líbám tě maličké
naposled zlehoučka na čelo

dát z rukou se mi tě nechtělo

a přece jsem tě dala

A do dlaní prázdných
smutek si naplakala


pro Barunku

PROBOUZÍM SE

Probouzím se
z noci unavena

Ve snu jsem byla uzavřena
v šedé cele
bez mříže

Obejmeš mne
Hlavu zlehka držíš v dlaních

Jsi moje poslední přání

Zašeptáš

PROMÍTAČ Z LETNÍHO KINA

Obrazy
mlhavé vzpomínky z letního kina
nevinna vinna
z toho filmu stejně nic neměla
dozadu hleděla
ke kabině hříchů
Tam
kam dnes už nesměla

Všem bylo cosi k smíchu
Krajina setměla
Lupání celuloidu dalo znamení
promítač asi spí
Jen ona věděla

Jsi miláček
A ještě vím
Píseň okouzlí
Pěvec je intonačně velkorysý
Poslouchej

"Tři zápalky po sobě rozsvěcím do noci.
Tu první, abych viděl tvoji tvář.
Tu druhou, abych viděl tvoje ústa.
Tu tře
tí, abych uvěřil,
že to není klam,
když si tě objímám.“
To ne já. To Jacques Prévert.

PŘÁNÍ

V nebesích bleděmodrých spím

Sním si své představy
Lehám si do trávy do sárí oděna
ramena odhaluji

Do mraků namaluji

písmena

Můžeš si číst ty verše z jiných časů
hodů a vína kvasu v myšlení
Kdo lení a nelení všem se zelení
Tráva

Dobrá zpráva snad

Má tě rád a nemá

Vyřčená a němá

Sms zpráva
kopretinová

PŘEČTENÁ

Skrývám tu samotu

abych ani já nevěřila
že jsem sama

Chtějíc raději ničeho
než čehokoliv
co stejně nikdy nedostanu

Rozplynula bych se

Jediné tvé bezděčné pohlazení

Obtékala tě až do konečků prstů
láskou

Jenže jsem jen
Kniha poskládaná ze slov

Kterou jsi dávno přečetl

Snad jednou pochopím
Proč nechceš tu knihu znovu si číst

… ani jsi nepoznal
že v knize tvé chyběl poslední list

PŘED VEČEREM

Za oknem procházejí se šedé stíny

Záclony tančí v tichém vánku

Jsem tolik unavena

bděním

Tiše se schoulím do polospánku

V otazníku přízraku dobré minulosti
uvěřím v příslib

nevinnosti blížícího se rána

Ostatní tvorba Jany Frankové publikovaná v Divokém víně:
DV 51/2011: Jednou... a další