Jan Musil

KOUŘ

Kouř proplétá se mezi zdmi.
Kdo do kotle zas přikládá,
kdo chce zas smažit
hříšné duše?
Nebo se někdo
chce zas upálit?
Nebo se zase našel
někdo vhodný pro hranici?
Ne, to si někdo jen tak zatopil,
aby si ohřál svoje ruce.

MLČENÍ

Němý je les,
i když se jen dívám
a nikdo nejde kolem.
Marně se rozpomínám
na podobná mlčení.
Tvá slova
do všeho hned promluvila.
Najít tak odvahu
a konečně vzkřiknout:
Tak už dost!
Ale i já se bojím mlčení.

OUVERTURA

Topoly,
co koukají se do vody
a listí na nich žloutne,
jsou plné černých vran.
Věští zas zásnuby
radosti a smutku.
Vdovy vycházejí z kostela,
komora zbývá pro nevěsty.
S pláčem tam budou čekat
až do rána.

TRANSCENDENTNÍ

Vidle zapíchnuté do hnoje.
Tak takto stojí tady děj,
trčící do nebe
k božímu zavolání.
Tak se už ozvěte,
chiméry a múzy!
Tak už svět postavte
na vlastní nohy!

ÚNAVA

Znavené jsou všechny dny,
rovnodennost na vahách.
Kdo se z okna vykloní,
dolů spadne.
Tak daleko je ke vstávání,
ještě dál k návratům.
Už zbývá jen to,
co bude.
Jako kdyby to zde
nikdy ani nebylo.

PTAČÍ HLASY

Ptačí hlasy mně tak bodají do sluchu,
že tady už vůbec nic neslyším.
Ani křik –
kdyby se začal někdo topit v tůni.
Ani hřmot –
kdyby projížděl kolem povoz s koňmi.
Tak hluchý jsem byl kdysi k ránu,
když jsem se vracel domů
z nočních snů.

Ostatní tvorba Jana Musila publikovaná v Divokém víně:
DV 62/2012: Žlutý svícen, Na jedné noze a další
DV 61/2012: Rozvažuji, Osamělý a další
DV 60/2012: Potok, Žena v pokušení a další
DV 59/2012: K slunci, Rezignace a další
DV 58/2012: Skály, Cestou a další
DV 57/2012: Jen na střeše a další
DV 56/2011: Situační, Jenom, Světlo a další
DV 55/2011: Zrající obilí a další
DV 54/2011: Jistě, Kariéra, Paseka a další
DV 53/2011: Větrno, Slyším a další
DV 52/2011: Zimní nečas, Pokus a další
DV 51/2011: U hájovky, Smekám a další
DV 49/2010: Před volbou, Lekníny a další
DV 48/2010: Vraní, Příliš a další
DV 47/2010: Vážně, Co chybí a další
DV 46/2010: Hraní, Labyrint a další
DV 45/2010: Možnosti, Listopad a další
DV 44/2009: U moře, Ozimy a další
DV 43/2009: Ticho, Potmě a další
DV 42/2009: Za zrcadly, Co bolí a další
DV 41/2009: Do ráje, Kolem a další
DV 40/2009: V děšti, Kdo? a další
DV 39/2009: V kruté přírodě, Už jen vítr a další
DV 38/2008: Větrno, Konec chvíle a další
DV 37/2008: Po cestě, Místo pro čin a další
DV 36/2008: Podzim v lese, Náhoda a další
DV 35/2008: V bílém, Řeka v zimě a další
DV 33/2008: Paměť, Otázky a další
DV 32/2007: Jak plavu, V lese u studánky a další
DV 31/2007: Zas, Ve tmě, Spěch a další
DV 30/2007: Bilance, Být nebýt a další
DV 29/2007: Koncert, Zataženo, Táhlý den a další
DV 28/2007: Ty jsi, Halucinace, Vrabec, V koutě
DV 27/2007: Dubnová, Také, Vodní a další
DV 23/2006: (Zas tady trnu…), Vodácká a další
DV 22/2006: Hlad, Starý Smokovec a další
DV 20/2006: Taková jsi, Realita a další