Jan Musil

JISTĚ

Jistě,
stromy vždycky rostou vzhůru
a zpochybňují lidský pád.
Ve výškách je i nebe,
všem otvírané stále
jak slabikáře ve školních učebnách.
A pak ptáci.
Také vznášejí se vzhůru,
ale jak k ránu sny
očím mizí v dálce.

KARIÉRA

Slunce, vítr,
hřeje, fouká.
Ohýbá se v pase,
co je vratké.
Neplatí tu žádné slovo.
Co zatřpytí se,
skutálí se,
leží v písku
v dunách pouště
s vyschlým hrdlem.
Neplatí tu žádné sliby.
Jen popravčí meluzíny.

PASEKA

Paseka prohřátá
sluncem, sny, představami.
Vonící kmeny,
co tady popadaly.
Teď tady zívá dlouhý den
jako kdyby odtud
nebylo kam odejít.
Prohřátá vonící paseka,
vonící jak tělo tvé,
jak tvé rty.

STÝSKÁM SI

Stýskám si v trávě,
s bojínky.
Rudé máky
vystřelují v polích
žhavé msty
jak čerti v pekle pod kotli.
Kdo mne chce trestat
za dávná nepochopení,
za sliby,
které se v slzách utopily?
Stýská se mi po snech,
které se vyplnily.

CO MŮŽEŠ

Můžeš mi vysvětlit,
jak to vlastně je?
Co patří k sobě
a co od sebe?
Proč ode mne
stále jen utíkáš
a proč jiné se
do mne zas vsakuje?
Chci být uprostřed.
Chci čekat zas,
až to kluzké kolem mne projede.
Chci být stále při těle.
A nemyslet,
že mne můžeš
také promeškat.

Ostatní tvorba Jana Musila publikovaná v Divokém víně:
DV 62/2012: Žlutý svícen, Na jedné noze a další
DV 61/2012: Rozvažuji, Osamělý a další
DV 60/2012: Potok, Žena v pokušení a další
DV 59/2012: K slunci, Rezignace a další
DV 58/2012: Skály, Cestou a další
DV 57/2012: Jen na střeše a další
DV 56/2011: Situační, Jenom, Světlo a další
DV 55/2011: Zrající obilí a další
DV 53/2011: Větrno, Slyším a další
DV 52/2011: Zimní nečas, Pokus a další
DV 51/2011: U hájovky, Smekám a další
DV 50/2010: Kouř, Mlčení a další
DV 49/2010: Před volbou, Lekníny a další
DV 48/2010: Vraní, Příliš a další
DV 47/2010: Vážně, Co chybí a další
DV 46/2010: Hraní, Labyrint a další
DV 45/2010: Možnosti, Listopad a další
DV 44/2009: U moře, Ozimy a další
DV 43/2009: Ticho, Potmě a další
DV 42/2009: Za zrcadly, Co bolí a další
DV 41/2009: Do ráje, Kolem a další
DV 40/2009: V děšti, Kdo? a další
DV 39/2009: V kruté přírodě, Už jen vítr a další
DV 38/2008: Větrno, Konec chvíle a další
DV 37/2008: Po cestě, Místo pro čin a další
DV 36/2008: Podzim v lese, Náhoda a další
DV 35/2008: V bílém, Řeka v zimě a další
DV 33/2008: Paměť, Otázky a další
DV 32/2007: Jak plavu, V lese u studánky a další
DV 31/2007: Zas, Ve tmě, Spěch a další
DV 30/2007: Bilance, Být nebýt a další
DV 29/2007: Koncert, Zataženo, Táhlý den a další
DV 28/2007: Ty jsi, Halucinace, Vrabec, V koutě
DV 27/2007: Dubnová, Také, Vodní a další
DV 23/2006: (Zas tady trnu…), Vodácká a další
DV 22/2006: Hlad, Starý Smokovec a další
DV 20/2006: Taková jsi, Realita a další