Jan Musil

K SLUNCI

Díváš se na mne,
já však do tvých očí nevidím.
Jsi všude a nikde.
Žárlím na tvoji dovednost
jak žárlí žlutá na modrou.
Na tvoji přirozenost,
která se rozumu vymyká.
Pod tebou jsem stále malý,
od hlavy k patě přečtený.
Chytám se jen slov
a s nimi protáčím se
v kotrmelcích.

REZIGNACE

Nic není tak jak je.
Nic není jen jalové.
V úseku B
dříve bylo A.
Dříve jsem byl tam,
dnes jsem zase zde.
Dříve jsme spolu spali v posteli,
teď s někým spím jen v neděli.
Dříve se se mnou všechno točilo.
Dnes říkám:
Snad by to už stačilo.

DO KOPCE

Dech se chytá za břicho,
ale kopec stále ujíždí.
Kdy tomu bude konec?
I havrani už sjíždějí dolů
jak odliv na moři.
Vždyť tam nahoře už nic není!
Snad jen stromy tam vrávorají ve větru
a z větví je slyšet hlas meluzíny.
Jinak tam už nic není.
I myšlenky tady dole
už zas lezou do hlav
jak do klecí.

NA LYŽÍCH

Jel jsem po bílém,
sníh svištěl pod lyžemi.
Kolem bílo,
nad hlavou šedé nebe.
Samota tam ležela na zádech,
já přes ni přejížděl.
Humpolácky
jak pacholek s dobytkem.
Humpolácký jsem byl v tom tichu.
Kontury nanebevzetí
zčernaly
jak orná zem.

ÚNAVA

Padla na mne únava.
Břichem na mne nalehla
a začala se po mně válet.
Ruce a nohy mám
jak hnáty polámané.
Jen z úst se mi ozývá:
Pít, pít!
A mám chuť
za vlasy chytit všechno,
co se ke mně sehne.

JAKO KLÁDY

Klády napříč zde ležící
jak rekruti s nohama svázanýma.
Co bude teď to příští?
Přijede jen rozhrkaná kára
nebo už smuteční spřežení
s černými chocholy?
Co tady vlastně přetrvává?
Smích či pláč?
Údiv, úlek nebo i strach?
Strach,
že jsme tady úplně sami
a nakonec nemáme kam odejít?

POZDĚ

Svatba je opožděná sadba.
Všichni jsme stále na cestě,
i když křižovatky jsou už za námi.
Za zády nám leží i to šťavnaté,
co jsme tak milovali.
Kdo stál na svém místě,
teď stojí na hlavě,
ušima plácá o patníky.
Úlovky se skryly pod hladinu
z přemnožení rybářů.
Poslední spása vyráží vpřed na chůdách.

Ostatní tvorba Jana Musila publikovaná v Divokém víně:
DV 62/2012: Žlutý svícen, Na jedné noze a další
DV 61/2012: Rozvažuji, Osamělý a další
DV 60/2012: Potok, Žena v pokušení a další
DV 58/2012: Skály, Cestou a další
DV 57/2012: Jen na střeše a další
DV 56/2011: Situační, Jenom, Světlo a další
DV 55/2011: Zrající obilí a další
DV 54/2011: Jistě, Kariéra, Paseka a další
DV 53/2011: Větrno, Slyším a další
DV 52/2011: Zimní nečas, Pokus a další
DV 51/2011: U hájovky, Smekám a další
DV 50/2010: Kouř, Mlčení a další
DV 49/2010: Před volbou, Lekníny a další
DV 48/2010: Vraní, Příliš a další
DV 47/2010: Vážně, Co chybí a další
DV 46/2010: Hraní, Labyrint a další
DV 45/2010: Možnosti, Listopad a další
DV 44/2009: U moře, Ozimy a další
DV 43/2009: Ticho, Potmě a další
DV 42/2009: Za zrcadly, Co bolí a další
DV 41/2009: Do ráje, Kolem a další
DV 40/2009: V děšti, Kdo? a další
DV 39/2009: V kruté přírodě, Už jen vítr a další
DV 38/2008: Větrno, Konec chvíle a další
DV 37/2008: Po cestě, Místo pro čin a další
DV 36/2008: Podzim v lese, Náhoda a další
DV 35/2008: V bílém, Řeka v zimě a další
DV 33/2008: Paměť, Otázky a další
DV 32/2007: Jak plavu, V lese u studánky a další
DV 31/2007: Zas, Ve tmě, Spěch a další
DV 30/2007: Bilance, Být nebýt a další
DV 29/2007: Koncert, Zataženo, Táhlý den a další
DV 28/2007: Ty jsi, Halucinace, Vrabec, V koutě
DV 27/2007: Dubnová, Také, Vodní a další
DV 23/2006: (Zas tady trnu…), Vodácká a další
DV 22/2006: Hlad, Starý Smokovec a další
DV 20/2006: Taková jsi, Realita a další