Daniela Olejniková

Daniela Olejníková – medzimestská efemérna entita, študuje filozofiu na UK. Svoje básne publikovala v literárnom časopise TEXTY (55/2011), Kloaka (1/2012) a recenzie v internetovom časopise Ostium (4/2011).

KĹZANIE

Nechať premaľovať najbližší billboard na seba
a tak strácať seba

nechať sa premaľovať v najbližší billboard
uzavretosťou strácať sa v seba
v svoj billboard

nevinne mámiť
deštruovať základný model

prepiť sa na sklo

nehmoťniť sa v obraz

len len


kĺzanie

THE OUTSIDER

nestály čas
pre prípad inklúzie
bez slov

premenlivý súhrn okolností
tak ako terén v mape
pre prípad inklúzie
bez slov

Rozostavenie vecí v určitom rode

Istá miera návratnosti v teréne
musíš ju zachovať


Znova a znova

pre prípad inklúzie

Cudzinca
ktorý zabíjal na pláži

A odmietol zrkadliť

WITTY

text je o tom
ktorý stúpal po rebríku do hôr
naznačoval stupňoval

Uchop to metaforicky
Urob si tento obraz o svete

Teraz

Postúp o stupienok ďalej

(vyššie)

Potom rozhodol že rebrík:
musíš zahodiť
je to len barlička

a padol
na polyvalentnosť

/PUSTÉ

pre Vás

vízie
strach
úzkosť
sprostosť


plač len plač

o par dni aj tak bude len prach
ako na dne oceána
a v ňom plaviť laviť

boha pusté táraniny
o par dni z teba aj tak
plaviť laviť
v ňom

text cez prechod
ťa zabije
vašu sprostosť ostávať
vlastné telo ako sa topí

aspoň na chvíľu
chcem vidieť samu seba
ten ťa nezachráni
o par dni z teba

ten ťa nezachráni aj tak bude prach

posunutie hranice

na dne oceána
plač
budeš sa v ňom plaviť laviť
ani ten ťa nezachráni

o par dni z teba aj tak prach
budeš sa v ňom plaviť laviť

V BODE

stret v bode
v ktorom autor dovŕšil
svoju smrť
a venoval ju mne
skopíroval som jeho ego
vo svoje vnútorné ničujúce
metafyzické subjektívno
a vytvoril vstup
pre jeho alternáciu

pochopil som
že sa snažil zacykliť báseň
vnorenou citáciou
a zabudol pritom konvertovať
na postmoderné fúzie
tak som ho doplnil
preč z bodu
teraz sa snaží odkladá čítanie j.k.
nevníma [ma]
odkladá ma
už nemá môj problém
je v bode

NEUKOTVENÁ

spotreba imunity

manufaktúrna na výrobu plesní
industrializácia
ktorá tiesní

transcendentálna estetika kvapiek dažďa
pod pokožkou
analytika metafor
ktoré nedokážem dešifrovať

prenasleduje ma

figuratívny jazyk prstencov čiernych dier
trópy cestného asfaltu

áno
občas ich ignorujem
centrifúga intencie

bez pozadia
len s figúrou
intenzívnej valencie

PRACH PÚŠTÍ A NÁMESAČNÍKOV

Mystika hmly
(bez slov)
ktorá sa pohráva s lístím jesennej inštalácie
(bez slov)
postupne mizne v kôre zemskej príťažlivosti
(bez slov)
rozmazaný duchovia na sklách preplnených továrni odlietajú
(bez slov)
a ja stojím v kúte
(bez slov)

RÁMCE POHYBU

Som len obrys

A kvapkám po stene


kradnem siA moja minulosť

Vlastním neskutočnú minulosť


Rytmicky zomieram na vale

Nespojito

S kadenciouNa opačnej klenbe

Sa skrývam
krivým
telom
stočená v oválnom štvorci


Stále kráčam

hmlou,
ktorá nikde nekončí

ZATEXTOVANÝ MÁLOVRAVNÝ ATENTÁT

steká v pojmových konsekvenciách
a núti písať
propozičné reťazce
a skúmať vzťahy medzi
artritídou znakov a zvečnenou rakovinou atramentových sĺz

zatextovaný málovravný atentát
bodka na konci
prst namierený na jej bradavku

leží rozkročmo
naprieč encyklopédiou dejinných zvratov
nevinne hľadiac do cyklónu slovesných skratov

od antických modiel
v post restante

spojnica rozvratov

je ako kybernetika štrukturálnej nite
je to jej námesačný opus

kvantum per rectum
vývod ex libris

SÚ MESTÁ PODOBNÉ POLNOČNÝM ZVODKYNIAM*

Zvádzať sa
Zavádzať sa
Zaznávať sa
Zadávať sa

Do mňa bez teba
Jeho videli Mne sa to páči
Vyvolala mňa. To ani mne neveríš?

Mne tebe ňom
nej ňom
Mnou tebou ním
ňou ním


Zvádzať si
Zavádzať si
Zaznávať si
Zadávať si

----------------------
*Karvaš, P.

I'M FEELING LUCKY

V obrazoch
v mapách
vo videách
v správach

kedykoľvek

Udať vlastný rozsah

Vyhľadávač je adept na autora
alebo policajta

A potom ho zjesť
I’m lovin’ it

Modelka hovorí že
dievča ako ty

je z Kalifornie

Predáva svoj talent
ako neviestka

v obrazoch
v mapách
vo videách
v správach


nato ho udiera
Praští ho (!)
fľašou
od piva
po tvári

X sedí v aute

Vtedy

Z uteká z väzenia

Okamih ich pripútava a fixuje

ne_miesto

Neviditeľný takmer utopický terč

echo