Jan Musil

V bílém

Harfa, fagot, viola,
snad v dálce i klarinet
si hrají v říčce
pod ledem.
V závějích,
v tom věčně bílém utajení,
s tíhou
i s nadlehčením.
Jaké to osvobození
neumět, nesmět dohlédnout
k žádnému konci!
Snad kdysi dávno
jsem také ležel
v podobných peřinách.

(23. 12. 2007)

Řeka v zimě

Řeka leží v březích
jako ryba pstruh,
místo vln šupiny
jak po kamenech běží.
Sklíčená je,
mlčí,
z obou stran ji studí sníh.
Ale kdo jiný se umí
svlékat tak do naha?
Svůj stud věšet
po stromech
a přitom se plně oddávat
počestnosti?

(25. 12. 2007)

Stesk

Stesk,
jenž ničemu jinému nerozumí
jak spadaná jablka na zahradě.
Padlé jsou pokusy
na zítřek se rozpomenout.
Všechno je pryč.
Už hřeje jen loňský smích.
Jen ten ještě čeká,
až rosa ho orosí.
Až s loďkou pustí se po vodě
koupat se v představách,
že všude hluboko je.

(26. 12. 2007)

Kudy kam

V roklích, ve stromech,
kolem kterých jdu,
nebydlí ani hlásek.
Jen v dálce datel
tluče palicí
umíráček.
Až večer dozvoní,
rozvážím si,
kam se dnes uložím.
Na seník, do peřin,
k tobě na zapřenou.
Ale ten výběr se stále jen
kutálí z kopce.
Až k ránu se zarazí
o zeď.
A já se zase trochu
polituji.

(5. 1. 2008)

Sprška

Je to mlha
či už déšť,
co v dálce šedne na obzoru?
Vítr,
ten zná jen otazníky.
Zatočí se, zafičí
a je pozdě někam doběhnout.
Takže k tobě zase přijdu
celý mokrý.
Zas bez odvahy
dupnout:
On nebo já!
Kdo by pak po mně utřel
všechny louže
a přitom se nezmáčel?

(20. 1. 2008)

Odchod

Stojím stále na místě
jak připíchnutý k podlaze.
V místnosti ze čtyř stěn.
Dveře se otevírají,
dveře se zavírají.
Někdo vchází,
někdo odchází.
Hledím
do oken protějších domů
a přemýšlím,
jak se odtud dostat ven.
A nemohu se rozhodnout,
zda stropem
nebo podlahou.
Každý odchod je tak těžký.

(24. 1. 2008)

Cestovní

Ležím tady na zádech
jako ukřižovaný.
Přemýšlím,
zda se mám vznést rovnou do nebe
nebo chvíli počkat,
zestárnout, ztrouchnivět
a teprve pak,
jako duch čistý,
se pustit do putování.
Ale mé možnosti jsou tak omezené.
Vybírám, stále jen vybírám,
ale vybrat nic nedokáži.

(31. 1. 2008)

Ostatní tvorba Jana Musila publikovaná v Divokém víně:
DV 62/2012: Žlutý svícen, Na jedné noze a další
DV 61/2012: Rozvažuji, Osamělý a další
DV 60/2012: Potok, Žena v pokušení a další
DV 59/2012: K slunci, Rezignace a další
DV 58/2012: Skály, Cestou a další
DV 57/2012: Jen na střeše a další
DV 56/2011: Situační, Jenom, Světlo a další
DV 55/2011: Zrající obilí a další
DV 54/2011: Jistě, Kariéra, Paseka a další
DV 53/2011: Větrno, Slyším a další
DV 52/2011: Zimní nečas, Pokus a další
DV 51/2011: U hájovky, Smekám a další
DV 50/2010: Kouř, Mlčení a další
DV 49/2010: Před volbou, Lekníny a další
DV 48/2010: Vraní, Příliš a další
DV 47/2010: Vážně, Co chybí a další
DV 46/2010: Hraní, Labyrint a další
DV 45/2010: Možnosti, Listopad a další
DV 44/2009: U moře, Ozimy a další
DV 43/2009: Ticho, Potmě a další
DV 42/2009: Za zrcadly, Co bolí a další
DV 41/2009: Do ráje, Kolem a další
DV 40/2009: V děšti, Kdo? a další
DV 39/2009: V kruté přírodě, Už jen vítr a další
DV 38/2008: Větrno, Konec chvíle a další
DV 37/2008: Po cestě, Místo pro čin a další
DV 36/2008: Podzim v lese, Náhoda a další
DV 33/2008: Paměť, Otázky a další
DV 32/2007: Jak plavu, V lese u studánky a další
DV 31/2007: Zas, Ve tmě, Spěch a další
DV 30/2007: Bilance, Být nebýt a další
DV 29/2007: Koncert, Zataženo, Táhlý den a další
DV 28/2007: Ty jsi, Halucinace, Vrabec, V koutě
DV 27/2007: Dubnová, Také, Vodní a další
DV 23/2006: (Zas tady trnu…), Vodácká a další
DV 22/2006: Hlad, Starý Smokovec a další
DV 20/2006: Taková jsi, Realita a další