Leopold F. Němec

volné soboty

ptáci to mají hrozně blbý
musí létat v sobotu
v neděli
musí létat v pátek
nemluvě o tom že létají
i když je státní svátek

i bezdomovec to má blbý
nic nedělá v sobotu
v neděli
nemusí dělat v pátek
a samozřejmě že nedělá
ani když státní je svátek

a blbý to má i poslanec
ten dělá v sobotu
v neděli
dělá i v pátek
a smuteční klade věnce
když občané mají svátek

jenom já to mám docela fajn
celý týden mám robotu
už v neděli večer těším se
až bude zase pátek
a v sobotu manželka v posteli
tvrdí že měla svátek

já ale nejsem blbý
vím že ho měla v pátek
v neděli
bývám na šrot
tak aspoň kurva v sobotu
dejte mi všichni svátek

zelený osud

nevím proč neviděly
mé zelené kočičí oči
jak celí chtiví
kolem tebe krouží
a jako já
touží po jediném
být tam
v tranzu dokonat
rozechvět celé tělo
jak večerní vítr
a nasytit i zrak

to tvoje krása prokletá
červený hadr v koridě
je příčinou že pláčeš
jen stojíš
klopíš zrak
a mlčíš zarytě
hřích a otylá vášeň
nakonec tě zlomila
teď bez uzdy
pobíháš po návsi
jak Aymého zelená kobyla

no tak si plivni

co týká se morálky
nemám žádnou velkou čáku
třeba jako vousatý
Rasputin z Obilňáku

kdo jiný by to mohl být
než carský lžimnich
jenž oblažoval carevnu
a děcku jedu dával pít

koho skrývá pod kutnou
ten nevítaný pop
tuším ďábla s ocasem
jenž žene ženy v hrob

nemoc se mu vyhýbá
zbožným lidem ale ne
skrze nemoc bůh nás zkouší
i ty se dočkáš satane

ústa svoje ztiš a zmizni
nebo přistup ke mně blíž
klidně na mne třeba plivni
a neznesvěcuj Kristův kříž

blůz staré pohovky

nebe je modré
slunce je teplé
stará červená pohovka
čeká a čeká

přijde? nepřijde?
sundej klobouk
prosím
a žádné otázky

toť celý on
vnuk starého Procházky
vzrůstem nevelký
však srdce jak velký zvon

teď vrzavé tóny
zrezivělých per
s nářkem zpívají kuplety
stále stejných her

dokud na věží kostela
nezačne k motlitbě svolávat
starý a velký
otlučený zvon

bim bam
bim bam

rozvalina a poustevník

na vápencovém hrbolku
z krásné a pyšné bašty
jen stará rozvalina
uprostřed lesa leží
obrostlá houštím a hluchavkou
vprostřed ní tajemná díra zeje
snad hladomorna
nebo sluj

vervou a s chvěním do ní se spouštím

za úzkým vchodem
hned do šířky se roztahuje
všude přítomné vlhko
stěnami mne olizuje
podél nichž z lůna díry
vane zvláštní puch

váhám zda hlouběji
do tmavé sluje
nebo z vlhka raději ven
či na okraji zůstat ležet
mezi hluchavkami
schlíplý a unaven

již dlouho jsem poustevník
tak riskuji
starou rozvalinou
v její tmavé a vlhké díře
na věky být zavalen

maturita

mladý les
v něm spousta
rovných
ztepilých smrků

uprostřed bílá břízka
a starý buk
k sobě se kloní
jako by dělali vrků

pod nimi listí
tráva
a mech
studí a zrychluje
milencům dech

náhle vše ztichlo

veverka sojka
i mladé ptáče
jen studentka bez blůzky
potichu pláče

profesor nemluví
nepláče
není zde jeho duch
jen oči má upřené
na ty dva listnáče

jako by dělali vrků
zvláštní to nepoměr
uprostřed mladých smrků

Ostatní tvorba Leopolda F. Němce publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Poustevník a další
DV 129/2024: Schodiště Bono publico a další
DV 128/2023: Blbých psů je stále dost a další
DV 126/2023: Bouchání na vrata a další
DV 124/2023: Rozhovor s Janem Husem a další
DV 123/2023: Výslech, Loučení a další
DV 122/2022: Magnetická střelka a další
DV 121/2022: A uviděl tělo své matky a další
DV 120/2022: Noční obloha a další
DV 113/2021: Slavné májové dny
DV 112/2021: Palácová revoluce a další
DV 109/2020: Gratulant, Ponožky z borůvčí a další
DV 105/2020: Zemětřas, Magnetická střelka a další
DV 103/2019: Proč píšu poezii
DV 102/2019: Jak medvěd hledal nevěstu
DV 101/2019: Moravský vrabec a další
DV 100/2019: Vanové lázně a další
DV 99/2019: Indie po setmění a další
DV 98/2018: Cesta kolem komína a další
DV 96/2018: Noviny.čz a další
DV 95/2018: Smrtící polibek a další
DV 93/2018: Věrnost, Bílé noci a další
DV 92/2017: Pravděpodobně poslední básně
DV 79/2015: Homodukt, Čekání a další
DV 74/2014: Pacient a další
DV 73/2014: Bílé Karpaty a další
DV 68/2013: Dopis
DV 64/2013: U templu, Trempové a další
DV 52/2011: Síla poezie
DV 51/2011: Taková hloupost
DV 50/2010: In versio, Biograf a další
DV 47/2010: Prsatá barmanka a další
DV 46/2010: Střechy z papíru a další
DV 45/2010: Druhá polokoule, Brněnská spalovna a další
DV 44/2009: Chřipka, Za humny a další
DV 43/2009: Noční host, Stará známost a další
DV 42/2009: Hausbót, Bylo otevřeno a další
DV 38/2008: Návštěva, Duhový poklad a další
DV 37/2008: Chobotnice, Kouzlo nechtěného a další
DV 32/2007: Gurmán, Korupce, Jezdkyně a další