Jan Musil

Po cestě

Šlapu pořád pod sebe.
Stopy za mnou se hned
ztrácejí
a ty vpředu zase čekají,
až došlápnu.
Nejsem tam ani tam,
jen stále jako nad zemí.
Když vítr zafouká,
trochu se povznesu,
když zaprší,
spadnu zas do bláta.
A jen čekám,
kdo mně nohu nastaví,
kdo mne
k sobě přitáhne.

Místo pro čin

Už nechci nic slyšet.
Slova se ke mně kutálejí
jako brambory
z korby převrhlého vozu.
Co mně to tady vykládáš?
Servíruješ jak holoubata k večeři?
Od kdy jsem pro tebe kanibal,
který tě chytil do smyčky
a teď přemýšlí,
kdy si na tobě pochutná?
Přemýšlím, rozvažuji.
Snad méně trpné by to bylo
k večeru,
kdy se stmívá,
ale ještě není tma.

V horách

Když se díváš shora,
pod horou je člověk
vždycky malinký.
I obzor je trochu vlnitý.
Nezbývá,
než jít z gruntu do sebe.
Spočítat všechny ovce
a za ty, co chybí,
všechny vlky postřílet
a pro medvědy schovat med,
kdyby náhodou chtěli vyjednávat.
I když,
bača je vždycky koupený.

Už dost

Tak už dost.
Pojď,
lehneme si na záda
a budem se dívat do nebe.
Tam všem všechno odpouštějí,
chmury zahánějí.
Snad ještě slyšíš projíždět spřežení.
To se už vzdaluje,
podkovy utichají.
Kamení na cestě zas leží němé.
Pojď,
budem se hádat očima.
Co je v tobě,
je i ve mně.
Od stromu ke stromu,
na šňůry,
věšíme stále stejné prádlo.

Životopis

Čas kulhá.
Slyším to v hodinách.
Jednu kratší nohu
má každá druhá vteřina.
A když se pak celá odkutálí,
zůstává tady po ní
prázdná díra
na vzpomínání.
Stále se však nemohu rozpomenout,
jak to se mnou začalo.
Jak v pravěku je mé narození.
Nevím,
v třetihorách bylo peklo nebo ráj?
Pak někdo zapálil svíčku
na Hromnice
a já jsem se tady ocitl.
Jak dolů spadlý
z Měsíce.

Ostatní tvorba Jana Musila publikovaná v Divokém víně:
DV 62/2012: Žlutý svícen, Na jedné noze a další
DV 61/2012: Rozvažuji, Osamělý a další
DV 60/2012: Potok, Žena v pokušení a další
DV 59/2012: K slunci, Rezignace a další
DV 58/2012: Skály, Cestou a další
DV 57/2012: Jen na střeše a další
DV 56/2011: Situační, Jenom, Světlo a další
DV 55/2011: Zrající obilí a další
DV 54/2011: Jistě, Kariéra, Paseka a další
DV 53/2011: Větrno, Slyším a další
DV 52/2011: Zimní nečas, Pokus a další
DV 51/2011: U hájovky, Smekám a další
DV 50/2010: Kouř, Mlčení a další
DV 49/2010: Před volbou, Lekníny a další
DV 48/2010: Vraní, Příliš a další
DV 47/2010: Vážně, Co chybí a další
DV 46/2010: Hraní, Labyrint a další
DV 45/2010: Možnosti, Listopad a další
DV 44/2009: U moře, Ozimy a další
DV 43/2009: Ticho, Potmě a další
DV 42/2009: Za zrcadly, Co bolí a další
DV 41/2009: Do ráje, Kolem a další
DV 40/2009: V děšti, Kdo? a další
DV 39/2009: V kruté přírodě, Už jen vítr a další
DV 38/2008: Větrno, Konec chvíle a další
DV 36/2008: Podzim v lese, Náhoda a další
DV 35/2008: V bílém, Řeka v zimě a další
DV 33/2008: Paměť, Otázky a další
DV 32/2007: Jak plavu, V lese u studánky a další
DV 31/2007: Zas, Ve tmě, Spěch a další
DV 30/2007: Bilance, Být nebýt a další
DV 29/2007: Koncert, Zataženo, Táhlý den a další
DV 28/2007: Ty jsi, Halucinace, Vrabec, V koutě
DV 27/2007: Dubnová, Také, Vodní a další
DV 23/2006: (Zas tady trnu…), Vodácká a další
DV 22/2006: Hlad, Starý Smokovec a další
DV 20/2006: Taková jsi, Realita a další