Luděk Krása

CO MNE TRÁPÍ

Trápí mne neúspěch
a nebo také spěch,
tak toho holka nech,
mne obrůstá mech,
nechci být jeden z těch,
co maj na tebe pech.

Rozmysli se lásko, rozmysli
a neříkej mi nesmysly,
co kdybychom spolu šli
a narostly nám sloní kly,
co kdybychom rozepli
tvůj červený svetřík v předpeklí.

A možná, že jsme anděly,
s nimiž se nikdo nedělí
o křídla, která jsme neměli,
protože jsme nesmělí,
protože jsme se nechvěli,
když hvězdy v tvých očích se setměly.

PROTIZVUKOVÁ STĚNA

Protizvuková stěna
je němá, je němá
z obou stran,
jako by byl tunel vytesán
do krajiny,
vlak chybí krajině
a krajina vlaku.
Uprostřed polí, měst
a vlčích máků
táhne se průvod funebráků,
který je třeba skrýt
před zraky nepovolaných.
Čím vyšší je jízdné,
tím více je peněz na
protizvukové stěny,
méně je dětí,
mávajících železnému oři
a vyvaleným cestujícím,
mžourajícím očima
ve směru jízdy.
Protizvuková stěna
jak oboustranný betonový val
plazí se líně po krajině,
jak totální endoprotéza,
jako cizí předmět,
jako něco, co těžko nalézá
symbiózu s organismem lesů, domků a polí,
co vám nedovolí
podat si ruku se stromy,
zejména s listnáči,
které zapláčí
nad naší vynalézavostí,
nemohoucností, nad nadějí
cestujících,
kteří začnou studovat
strukturu betonových stěn,
kteří očekávají, že se snad
konečně otevře
panoramatický pohled
na krajinu,
nad neschopností domluvit se
s krajinou,
nad dialogem betonu a krásy,
nad dialogem betonu a lidí,
nad dialogem betonu a betonu.

Ostatní tvorba Luďka Krásy publikovaná v Divokém víně:
DV 50/2010: Rotoped, O Ivanovi
DV 48/2010: Ptej se, ptej se neptaného a další
DV 47/2010: Až příliš mnoho slov a další
DV 46/2010: Co je za nebem a další
DV 45/2010: Výčitka, Vánoční dopis a další
DV 44/2009: Chvilka nepozornosti
DV 43/2009: Když ohlédnem se zpátky a další
DV 42/2009: Vzpomínky, Jen pootočit zeměkoulí a další
DV 41/2009: Pro co žít? a další
DV 40/2009: Jabloně, Chodci a další
DV 39/2009: Ráno, Řekli mi... a další
DV 36/2008: Letní pozdrav z daleka a další
DV 35/2008: Jsem k zbláznění živý
DV 34/2008: Čekání na jaro a další
DV 33/2008: Mám tebe dost, má lásko a další
DV 32/2007: Černá vrána, Korálky života a další
DV 31/2007: ČISTÁ A PROVONĚNÁ RÁNA a další
DV 30/2007: Šípkové růženky, Na pokraji bezživota a další
DV 29/2007: Večer, Bezdomovci, Poezie je když ...