Luděk Krása

LETNÍ POZDRAV ZDALEKA

Odkud jsem přišel,
z jaké země,
odkud to bylo,
bylo to ve mně?
Nebo odkudsi zdaleka,
kde místo pozdravu
ukazují si lidé na hlavu
a z dálky na sebe halekaj?
Čím je tepleji,
tím více na hlavu
se stavějí,
malují si na čelo kolečka,
zejména ti, co nepřečkaj
mánie a deprese
a stále bloudí po lese.
Kdo přečká jarní terapii,
ti velikou radost nezakryjí,
na všechny sloupy
píší svoje jméno,
léto, budiž pochváleno!

LÉTO

Vážky s blankytnými křídly
snad ani nezahlídly,
že jsem přišel s nimi
oslavovat léto.

Občas si s vážkami povídám
a ony, když neví kudy kam,
se v letu na chvíli zastaví
a u řeky Sázavy
váží léto, pro každého
stejným dílem.

Co si však s létem počnem,
když láska v létě zrozená
je příliš velká?

SETKÁNÍ

Není to tak lehké
setkat se se životem,
zvláště, když jde o život můj.
Poznávám tě,
máš všechny neřesti
rádoby básníka,
jenž neustále kliká
na ikonu "poezie".
Doufám, že ve mně žije,
žije a nebo bude žít.
A pokud ne,
tak jsme si kvit
v objevování světa,
v objevování lásky,
která je plnoletá.
O tebe, má lásko
nemám strach,
milovali jsme se
v mých představách,
milovali jsme se
každou chvíli
tak, jak nám
bohnické mříže dovolily.
Měl jsem
strach, páni doktoři
o život,
protože život
je těžší žít,
než milovat lásku.

Ostatní tvorba Luďka Krásy publikovaná v Divokém víně:
DV 50/2010: Rotoped, O Ivanovi
DV 48/2010: Ptej se, ptej se neptaného a další
DV 47/2010: Až příliš mnoho slov a další
DV 46/2010: Co je za nebem a další
DV 45/2010: Výčitka, Vánoční dopis a další
DV 44/2009: Chvilka nepozornosti
DV 43/2009: Když ohlédnem se zpátky a další
DV 42/2009: Vzpomínky, Jen pootočit zeměkoulí a další
DV 41/2009: Pro co žít? a další
DV 40/2009: Jabloně, Chodci a další
DV 39/2009: Ráno, Řekli mi... a další
DV 37/2008: Co mne trápí a další
DV 35/2008: Jsem k zbláznění živý
DV 34/2008: Čekání na jaro a další
DV 33/2008: Mám tebe dost, má lásko a další
DV 32/2007: Černá vrána, Korálky života a další
DV 31/2007: ČISTÁ A PROVONĚNÁ RÁNA a další
DV 30/2007: Šípkové růženky, Na pokraji bezživota a další
DV 29/2007: Večer, Bezdomovci, Poezie je když ...