Eva Machalická

K ránu

Hvězda třpyt k nám střásá -
Kolem vane vesmír
a doléhají skřípavé zvuky hvězd.
(Jsme jenom z kostí a z masa?)

Jsou slyšet hodinky -
Pravidelné šílenství vteřin
se zrychluje v chvatu těl…
Vzduch voní po hříchu.

Slunko se vylouplo z peřin;
vítr ševelí v korunách stromů.
Pojď, vrátíme se domů.
Potichu!

Ostatní tvorba Evy Machalické publikovaná v Divokém víně:
DV 47/2010: Velikonoce a další
DV 38/2008: Noc, Dům, Řeka a další
DV 35/2008: Tma
DV 33/2008: Zima
DV 25/2006: Podzim, Bouřka
DV 24/2006: Na jezeře, X.VIII a další