Peter Getting

Obesisko

Najznámejším samovrahom v dejinách bol Kristus - tento mierne dráždivý slogan z našej dielne sme cielene zvolili na čelo kampane prezentujúcej naše Obesisko. Megaboardy lemujú mesto i diaľnice. Náš cieľ bol zaujať, prebudiť otupenú pozornosť, vpísať sa do pamäti večne zamyslených chodcov, šoférov, stopárov. Ohnivočervený nápis krížom cez pútače unikne vari len analfabetom (zohľadňujúc však aj túto cieľovú skupinu, v ktorej možno nájsť potenciálnych záujemcov o túto novinku, doplnili sme plagát názornými piktogramami a obrazovým materiálom... Portrét za portrétom, meno za menom, busty mŕtvych v mĺkvych dvoranách: kto odhadne počet všetkých, ktorí by zamierili na naše Obesisko, ak by im ich doba poskytla podobnú úľavu?) Kroky, tie neisté, roztrasené, tackavé kroky uchádzačov by mali totiž smerovať jedine a práve tam: na Obesisko. Lokalita je zvolená prezieravo, opodiaľ centra, čo však nezaváži, veď

CELÉ TOTO MESTO JE PERIFÉRIA.
VITAJTE V MESTE


ako pripomínajú známe mestské oznamy. Napokon, k lokácii Obesiska dodajme, že je na z diaľky dobre viditeľnom mieste, na vŕšku na otvorenom priestranstve, pútač navyše obsahuje vedľa spomenutého piktogramu v podobe slučky i stručný plánik najkratšej prístupovej cesty. V noci osvetlené ospalým belavým svetlom reflektorov, vkusne namierených na šibeničné trámy, cez deň olemované nápisom nad vstupnou bránou. Obruba nápisu pozvoľna bliká, či je noc, či je deň. Obesisko - vstúpte, ste vrelo vítaní. Výška vstupného a manipulačných poplatkov je taká symbolická, že je trápne ju uvádzať, mesto ako hlavný iniciátor prevzalo tútorskú ruku nielen nad propagandou, ale aj dotáciami, ktoré už boli dosiaľ nemalé, berúc do úvahy stavebné náklady, administratívne poplatky, nájom a zohľadňujúc aj perspektívu budúceho využitia areálu, ako aj permanentný nákup nových lán namiesto použitých, opravu a údržbu klád a ťažkých prepadlísk z dubového dreva a ocele, či prípadné rozšírenie svetelného parku počas nočných hodín, keď jestvuje oprávnený predpoklad na zvýšený dopyt po Obesisku. V NEPRETRŽITEJ PREVÁDZKE 24 HODÍN DENNE, stojí hneď pod nápisom nad bránou. Areál sa navyše nachádza na mimoriadne zaujímavo situovanom vŕšku nad balustrádou, v neďalekom lesíku so zrúcaninou kaplnky sídlia kŕdle netopierov, ktoré dodávajú tomuto tichému miestu patričnú atmosféru (s výnimkou snáď len nevhodných náhlych zimných záľah ich popadaných zamrznutých mŕtvoliek s roztiahnutými krídlami, povaľujúcimi sa po zasneženom okolí, ba i na schodíkoch k šibeniciam, s ich odpratávaním pribúda nepredvídaných starostí a pod.; problém ešte nie je doriešený.) (Zimné obdobie kladie vo všeobecnosti väčšie nároky na prevádzku, dôkladne namydlené, inokedy tak hladko sa kĺžuce povrazy i masívne mechanizmy prepadlísk tuhnú, praskajú a vyžadujú znásobenú kontrolu, pedantne prichystané naliate posledné poháriky s presnou ryskou roztŕha mráz, víchor uchytáva slučky, ktoré musia uchádzači naháňať po lešení, na schodíkoch sa šmýka, a uznajte, s takými zlomenými väzmi padne potom zaťažko vyštverať sa ešte nahor a so všetkou noblesou sa obesiť.) Na existenciu Obesiska ďalej upozorňujú cedule už aj pred vstupom do historického centra a pri novozriadenej zastávke OBESISKO stojí trolejbus aj nočný spoj. Do budúcnosti sa uvažuje o kyvadlovej doprave z robotníckych štvrtí a prisťahovaleckých get. Dievčatkám so zápalkami s pomrznutými prstami, rovnako ako bezdomovcom, ktorým u nás preventívne odtíname ruky, aby sa nehrabali v smetiakoch, pomôžu do oprátok špecializovaní asistenti. Pokojne však zostaňme nohami na zemi, skutočnosť nám aj bez veľkorysých plánov poskytuje dosť dôvodov na spokojnosť. Prvé ohlasy po uvedení do prevádzky nešetria gratuláciami a pochvalami z najvyšších miest. Po tejto vlne vyvolaného záujmu možno síce očakávať istý útlm, avšak ak by nápadom nepohrdla len časť z čísla uvádzaného štatistikami, bol by to nápad šťastný, naplnený. Prostredie pôsobí mimoriadne nevtieravo, k zariadeniu areálu, ktoré je pri všetkej funkčnosti jednoduché, úsporné a zo všetkých strán ľahko dostupné, sa pristupovalo s veľkou citlivosťou. Slučky sú vždy pevne zakosílené. Reflektory osvetľujúce jednotlivé popraviská sú decentné, nenarúšajú súkromie, v ich nenásilnom modravom svetle, okolo ktorého šibrinkujú netopiere, sa mihne sotva silueta, švih rúk, zatrepotanie kolien a posledný kŕč, viac nie. Možnosť odradenia uchádzačov, spätiacich sa už pred vstupnou bránou pri pomyslení, že celé mesto rozkladajúce sa dolu pod nimi na nich hľadí - a napäto háda v oknách: skočí? neskočí? - sme v najväčšej miere vzali do úvahy: žiara reflektorov veľa nevyzradí, ba ani denné svetlo i pri použití ďalekohľadu zvedavému zraku nič neuľahčí, uchádzači stoja vo finálnej fáze chrbtom k mestu, táto anonymita je prospešná, zdalo sa nám to tak aj ľudskejšie, v tejto polohe ich po procedúre aj zvesujú. Smer nedeľných prechádzok bol odklonený, deťom v lesíku postŕhali hojdačky a vstup sa znemožnil; okrem hliadkujúceho strážnika so psom, nevyhnutného pracovného personálu a zvláštneho doktora nemá do blízkosti prístup nikto nepovolaný. (Dr. Jezrat S., ktorý zabezpečuje obhliadku mŕtvoly, môže byť užitočný ešte pred úkonom, jednak v psychologickej podpore, upokojení uchádzača a ubezpečení o opodstatnenosti celého úkonu ("...ale áno, áno; to, čo ste sa rozhodli spraviť, je nanajvýš správne a máte na to plné právo..."), jednak pri podaní príslušných sedatív, vyspelejšej formy onoho octu s myrhou. Náboženské obce sa zatiaľ k ponuke o angažovaní svojich zástupcov stavajú váhavo.) Počet šibeníc vystavaných v dvoch pozdĺžnych radoch by mal podľa našich doterajších prieskumov postačovať aj pre hraničné situácie s občasnými náporovými vlnami, opakujúcimi sa v istej neodvratnej periodicite, v prípade potreby však nič nestojí v ceste rozšíreniu kapacít v tomto smere. Len na ilustráciu: úkon samotný trvá i so zvesením tela a predbežnou obhliadkou do desať minút, čo pri kapacite momentálnych 22 zariadení predstavuje v priebehu hodiny úctyhodné číslo až 132 uchádzačov, ktorým môže Obesisko vyhovieť. Počíta sa tu aj s promptným stieraním rôznych nečistôt a pozostatkov z prepadlísk (exkrementy, ktoré zliezajú z obesencov po posmrtnom uvoľnení zvieračov, zachytávame do lavórov), ako aj celkovým dezinfikovaním priestoru. Do týchto čísel nie je, samozrejme, zarátaný čas váhania, povzbudzovania, posledných rozhodnutí, napr.: vnútorný monológ (ktorý možno popohnať, keď trvá pridlho), spísanie závetu či zinscenovaného vyslovenia posledného želania pôsobivo zaznejúceho z lešenia do trepotu netopierích krídel (na príkaz ich poplaší strážnik), všetky tieto doplnky sa však riešia priebežne, respektíve v prípade nutnosti i tu možno prikročiť k posilneniu prevádzkových síl. Na obesenie sa možno vopred objednať s automatickou voľbou termínu i miesta, čo značí tej-ktorej šibenice, stačí uviesť základné požiadavky a poradové číslo šibenice je pridelené. Podľa našich skúseností býva zmýšľanie uchádzačov v daných hodinách veľmi neústupné, nechcú zľaviť zo svojich posledných a často vskutku malicherných nárokov, i naoko apatické prípady sa vzoprú, pokiaľ sa im chce siahnuť do posledných pomyselných slobôd, správa inštitúcie je preto ústupčivému nazeraniu na problém naklonená. Poštové schránky pri vstupnej búdke sú, mimochodom, hneď dve: jedna pre záujemcov, ktorí sa rozhodli pre písomný odkaz pre pozostalých, druhá má slúžiť eventuálnym pripomienkam a návrhom. Preplnené linky dôvery aj čakárne odborných ambulancií dávajú v tomto smere sľubné pole pôsobnosti. Tým by mohol odštartovať zlatý vek našej inštitúcie. Načo koncovať so životom v tmavej prevlhnutej pivnici, keď všetko možno vykonať na vymedzenej lokalite a navyše s veľkým stupňom spoľahlivosti - načo sa nechávať nachádzať omdlievajúcimi rodinnými príslušníkmi v kuchyni, s hompáľajúcimi nohami, napuchnutým jazykom a černavej tváre, keď vec možno zariadiť jednoducho a čistejšie? - načo sa rozkladať v špinavej manzardke, kde vás dva týždne nikto nenájde a prezradí to až pach raziaci cez schodiská, keď to možno bez obštrukcií zariadiť odborne, bezchybne, a tiež promptne a bez meškania? (POHREB V TEN ISTÝ DEŇ! lákajú letáky.) Kto sa rád nevyhne starostiam s políciou a nepríjemnostiam s úradmi, ktorých nie je ušetrený nikto z okolia (pomôcť tu môžu aj rodinní príslušníci adeptov... Stačí odporučiť, popchnúť, podporiť v rozhodnutí, navigovať k nám... Iniciatíve sa medze nekladú), kto sa rád nezbaví obáv z neúspešného dokonania skutku? GARANCIA SLUŽIEB ZARUČENÁ. - ZA ČISTOTU V MESTE! - Od uchádzačov sa pritom požaduje len nemnohé: úprimné, pevné rozhodnutie a platný preukaz identifikácie. To prvé môže viesť k ochrane pred nemilými nedorozumeniami ("Prišli ste sa obesiť, pane? Prosím tadiaľto, naše zariadenie je k dispozícií..." - "Nie, ja..." - "Váhate, všakže. Nič netypické, pane. Zatiaľ vieme zaručiť len jeden pokus, pri eventualite nezdaru je tu možnosť repetície, avšak až po doliečení, pane..." - "Ja som nechcel..." - "Tak prečo potom...?" - "Ja, ja..." - "Ach jaj, viete, poviem vám, som tu len obyčajný vrátnik, človek so silnou lámkou, ale svoje si tu užijem - práve s takými váhavcami ako vy. No nič to, my vám už odpomôžeme, len žiadne strachy, bude to kratšie než u zubára. No, nešklbte sa mi, lebo vás budem musieť zovrieť pevnejšie a vykrútiť vám ruky, v nutnosti máme zvieraciu kazajku... Čože?? Že ste si to tu chceli len obzrieť...? Teda príďte, keď si rozmyslíte, stojíme za vami - v každej chvíli - aj nohy v členkoch pridržíme, aj slučku založíme!") To druhé zasa po úspešnom úkone pomáha pri zostavovaní evidencie z jednotlivých záznamov. Z nich sa možno dozvedieť všetky personálie, napríklad o jubilejnom stom uchádzačovi o naše služby, o priebehu suicidálneho úkonu v dĺžke 4 min. 26 sek. bez ďalších komplikácií, pitevný nález bez abnormál., krčné stavce nepoškod., príčina smrti ligatúra okolo krku, asfyxia atď., atď., až po písomný odkaz (Klaudia, toľko som ti nikdy nepovedal, Klaudia), dôsledne prehliadnutý našim jazykovým redaktorom Emanom Günterom kvôli oprave možných pravopisných pochybení. Meno z pochopiteľných príčin nemožno zverejniť.

(úryvok)

Ostatní tvorba Petera Gettinga publikovaná v Divokém víně:
DV 9/2004: O zúfalstve jednou vetou, O bugatke