Eva Machalická

VELIKONOCE

Srdce bije
touhou jako na poplach.
Pilát ruce myje, ach -

Je svatý půst;
jaro vře,
květinám voní z úst.

PODZIM

Zahrada je prázdná;
chalupa dýmá -
Venku se hašteří vichry;
je zima -

Z dálky se na nás
dívají podzimní oči mlh…

(MARINĚ)

Velký Vůz se chce zřítit -
Skřípavé zvuky hvězd doléhají k děťátku…
Drží se matčina lůna,
ale je tažený jak okoun vlascem z hlubiny
kamsi do vzduchu, na svět jiný -
Šramot hvězd se nakonec slije
v poťouchlé špitání smrti.

Jezero vlní starý hřbet.
Zase už je ti
pět.
A plašíš prutem zbojníka
zlaté rybky…
Dvanáct: Všechno spálila
láska veliká.

Dceřiny housle nyjí -
Vzpomínka na ticho plodové vody
utiší ji.

Ostatní tvorba Evy Machalické publikovaná v Divokém víně:
DV 38/2008: Noc, Dům, Řeka a další
DV 36/2008: K ránu
DV 35/2008: Tma
DV 33/2008: Zima
DV 25/2006: Podzim, Bouřka
DV 24/2006: Na jezeře, X.VIII a další