Eva Machalická

Zima

Vichřice hraje jak cikán
na housle. Pod prvním sněhem
sténají brázdy
jako pod strašlivým a těžkým jhem…

Oloupený strom chví se
do kořenů… Vztekáš se -
jako by ses chtěl vrátit do lůna

a hořekovat matce pod srdcem,
že hodiny bez ustání řezaly čas…

Ostatní tvorba Evy Machalické publikovaná v Divokém víně:
DV 47/2010: Velikonoce a další
DV 38/2008: Noc, Dům, Řeka a další
DV 36/2008: K ránu
DV 35/2008: Tma
DV 25/2006: Podzim, Bouřka
DV 24/2006: Na jezeře, X.VIII a další