Jana Pospíšilová

Johančiny blázničky

Když mi není
do zpívání
beru hvězdy
do svých dlaní

         Nadechnu
         a neposlechnu
         vezmu hvězdám
         krásu všechnu

A z té krásy
zazpívám si
že nastanou
smutné časy

         Jednou nebe
         bude temné
         vezme si svou
         krásu ze mne

***

Milostivá je zima
co jen se naobjímá
rukama ospalýma

...

Mlhou tě doprovázím
mrazivý neklid mrazí
stojíme tu jak nazí

...

Zima je milostivá
a když se někdo dívá
myslí si,
že ti zpívám

***

Na lásku se neumírá
však duši stísněné
nosí
tisíce bolestí

Srdce se mi touhou svírá
je celé zjizvené
prosí
o ránu z milosti

***

Zastesklo se
paní z lesů
Zamžilo se
do pralesů
Vody hory
zaplavily
Nevrátí se
lesní víly
Zaběhly se
tiše skryly
aby paní
nezkřížily
její žádost
po prameni
Pokaždé chce
to co není
k dosažení
k dovzlykání
Těžké její
potýkání...

***

Smyj ze mne úplně vinu
vyveď mne ze všech mých stínů

(voda se dotýká skály)

Slyším ten vítr co kvílí
blažené neznámé síly

(vítr se dotýká skály)

Zbaběle mlčím a váhám
najednou z té skály padám

(celá se dotýkám skály)


Chci v tobě obejmout vesmír
do vody skočit - a nesmím


OBEJMI VE MNĚ TY SKÁLY !

***

Deštivé mlčky stmívání
Ukončí hlasy vzývání
Jak losy jsme si rozdáni
Dá plody naše hledání


Zabrouzdám ve svých mlžinách
Temnotou sladce blaží strach
A na dně v srdce nížinách
Johánek světlo zažíná


My krásně skryti tušením
Protrpíme se vzrušením
Jak staneme se sblížení
Třetí noc přijde - vzkříšení

***

Přicházíš
A dotýkáš se
Pomíjíš
A nedočkáš se
Neslyšíš
A nepochopíš
Přeješ si
A nevyslovíšNepochopím
Ale tuším
Nevyslovím
Nevyruším
Přicházím tak
Jak ti slíbím
Dotýkám se
Nepomíjím . . .

***

V tlukoucím světloplaše
Střetly se oči naše
Ve svitu zelenavém
V pocitu vratce vlahém


V bušícím nebezpečí
Pak vzaly hradbu ztečí
V tom čase bez úniku
Slovíčka bez přesmyku


Magická píseň vřelá
Zrozena v rytmu těla
A chuť ledové tříště . . .
Po boji - spáleniště

***

Tichounce tiš strach a vzdech
Tvá touha stoupá po schodech
Do nejvyššího poschodí

Nesdílíš s nikým tuhle skrýš
A nevíš jestli vůbec smíš
- snad se to ani nehodí

Tvé pošetilé šepoty
V zajetí šťastné slepoty
Neslyší ucho nezvané

Tak zavinuta v červánky
Ukolébána zpívánky
Tvá tichá navždy zůstane

Zůstane pouhý vzdech a strach
Že všechno obrátí se v prach
Slovem co neznamená nic

Až hodina se přiblíží
K zemi zas duše zamíří

Nikdo tě nezná o nic víc

***

Staly se řekou oči
Staly se řekou jinou
Kdo do té řeky vstoupí
A kam ty oči plynou?


Do hlubokého moře
Až rozvodní se břehy
Kdo ponoří se do něj
Jak bude plné něhy?


Kdo vysvobodí řeku
Kdo dá těm očím jméno
Kdo smí tajemství odkrýt
Než bude odplaveno?

***

Stmívá se v mých dlaních
Vidím to co není
Nevěř mi můj milý
Nejsem k uvěření


Odpusť mi mou touhu
Možná je to zdání
Zplna srdce křičím
Až do vyšeptání

***

Nesmířená
se vrací
Tuším že tolik
Ztrácím
Neprosím snad bych
měla ?
Tak jsem jen
oněměla

ADVENT

Zas v tomto čase ztemnělém
Na nebi krouží andělé
Odpustíme si slova zlá
Vložíme na dlaň srdce svá
A v tichounce tichém čekání
Blíží se nové svítání . . .

Ostatní tvorba Jany Pospíšilové publikovaná v Divokém víně:
DV 30/2007: Johančin zvěrokruh