Eva Machalická

Na jezeře

Měsíc podřimuje; nevesel —
Poslední loď na jezeře zbyla,
skřípou panty u vesel.

Pod údery jezero vzdychá...
Vpluli jsme do zátoky;
užít samoty, a ticha —

Málo se hvězdy třpytí —
Prudký vítr sytí
touhu. Tma je
zbytečně hustá. V něze

se hledají ústa.—

X.VIII

Noc pláče Vavřincovy slzy...

Tuším, že nezůstaneš;
že odejdeš už brzy...

XV. VIII

Na římse jsou holubi. (Zdá
se mi všechno naruby;
hlavou dolů, —
i to, že nejsme spolu...)

Holubům sypu zrní. —
Vrku—ů — vrků ———
A máš mě z krku.

XX.VIII

Do větví, které vítr splétá,
máš oči zaklety. — Z par

vynořuješ se i ty.—

Ale láska:
byl nejkrásnější dar.

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Evy Machalické publikovaná v Divokém víně:
DV 47/2010: Velikonoce a další
DV 38/2008: Noc, Dům, Řeka a další
DV 36/2008: K ránu
DV 35/2008: Tma
DV 33/2008: Zima
DV 25/2006: Podzim, Bouřka