Markéta Hejná

Vzlyk

Sedmkrát
a sedmdesátkrát,
sedmsetkrát
a ještě sedmtisíckrát
pro Hvězdu mořskou,
pro oheň svého milosrdenství
se naděju, že mi odpustíš.

Já taky hvězda jsem, leč v mořské roklině
vrstvami těžkých písků a bahnem zacloněná,
slepá snící hvězdice
lidská.

Otevři, prosím, moře,
a otevři oči mé,
z kalných hlubin, svatý Rybáři, mě vylov
a promiň ještě
sedmsettisíckrát.

Ne

Jsi má dívka,
má stará krásná dívka.
Pod habrovými haluzemi
chci konečně už někdy mezi prací s tebou jít,
kde psí jinoši jásají a jančí
a vláha Prahy mží.
Mění se Letná,
NY se mění.
Jen kdybych věděl,
na čem vskutku záleží...

Má dívko,
má stará krásná dívko,
pod habrovými haluzemi
chci s tebou jít,
kde psí jinoši řádí, tančí
a vláha Prahy mží, jenže ty pořád spíš.
Přirovnala ses kdysi k zemi
já prý byl tvojí sladkou zátěží,
když my dva byli spolu mladí.
Ach Bože, kdybych věděl, na čem vskutku záleží!
Nejsi zem, víš

Přátelská

Stolisté mezidní je mezi
Kde my se zatím tetelíme Bůh ví a my
Růžové stolisté úsměvem oči mhouří a čeká zas
jak předtím čekalo když jsme se trápili pro jiné věci zas

Nedej se otrávit Sloup světla v polích
je opuštěný ale dost času má a počká
Rej a plej a sázej a počítej
s tím že neprožiješ pěkně úplně

stolisté růžové mezidní v hezku a pokoji
když přijde a foukne ve svůj mezidenní čas
Zavrká při odletu Koukne očkem nazpět a mávne
jak rukou jak ať! se říká když se ví

že čas ještě není ale že jistě přijde čas
Jen zatím neumři moc nekuř a nepij a v míru vevnitř buď
aby ses dožil pro rozmilá prožití růžových mezidní
poprávu Jen abys nezapomněl že jsou Namouduši jsou

Putyka

Temná prkna,
malé dítě
se bojí.
Všude temná
prkna.
Prý ostění.
Kdo v něm?
Temné stíny,
stojáci
bez citu,
hlupáci,
neštěstí.
A patřím k nim.
Je to zlé,
však budu,
budu žít
i zítra.

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Markéty Hejné publikovaná v Divokém víně:
DV 35/2008: Slzy Ezau
DV 34/2008: Autorovo ráno, Jméno a další
DV 29/2007: VONA
DV 26/2007: Na božím řetězu, A je to tu a další
DV 24/2006: Zavane ve mně
DV 23/2006: Vzdech, Ještě a další
DV 22/2006: Její pata, Mezi rukou a čelem a další
DV 21/2006: Chvíle, Žlutavý kámen a další