Zdeněk Lebl

***

Nemohl jsem se zbavit své nezkušenosti
ani na záchodě
ani pohledem
na plakát nepřístupného filmu

Stydlivý dospěl jsem k názoru:
budu-li držet mezi koleny jen láhev levného vína
nikdy nespatřím svou vinu

Ó věrný apetite
ochutnávám střípky vášně

(publikováno v Divokém víně 3 / 1971)

Ostatní tvorba Zdeňka Lebla publikovaná v Divokém víně:
DV 27/2007: Jen tak
DV 26/2007: Zastaveníčko, Pocity a další
DV 25/2006: Zpáteční, Nedělní hrot
DV 12/2004: Ticho a spol.