Ada Petrová

Malíř s paletou

Hřímáš kdes ve mně
maluješ temně
malíři můj s paletou
větu mi do hlavy za větou

Ačkoliv v paletě
barev je četa
ze štětce po větě
černá jde věta

Ačkoliv štětcem
maluješ v klínu
sesychaj barvy
do tónů stínů

Ačkoliv zdobíš
štětcem mi ústa
žlutá tvá perleť
zůstává pustá

Na rtech mi bez chuti
na tváři z prokletí
necháváš stopy

Sedí tu nahá
dívka co klopí
ke koberci zraky

Touží se opít
a ty asi taky

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Ady Petrové publikovaná v Divokém víně:
DV 36/2008: Jamesi Bondovi
DV 35/2008: Pravdivé lži
DV 33/2008: Korespondence
DV 29/2007: Ge(u)rmánův večer
DV 27/2007: Chtěl bys?
DV 23/2006: Obrázek, Křížovka a další
DV 20/2006: Tančím po náledí, Magorovi a další
DV 19/2005: Podzimní melancholie, Červánková a další
DV 18/2005: Prozření, Turistka a další
DV 17/2005: Pokušení, Vodovodní kohoutek a další