Luděk Krása

ČERNÁ VRÁNA

Na ústavním trávníku
leží vrána,
ukamenována
pohledy pacientů.
Vrána, která přinesla
na svých křídlech
zimu, aniž by
podepsala
dobrovolný vstup
do bohnické léčebny.
Vzala na sebe
všechny útrapy
klientů.
Bylo jich příliš mnoho,
příliš mnoho na jednu
černou vránu.
Z pohledů pacientů
čiší nenávist ke všemu,
touha po svobodě,
touha pořádně
se vyspat,
když nezaberou
pohádky a léky
na dobrou noc,
pořádně se
ze všeho vyspat,
jednou provždy.
Aspoň trochu světla
hledají pacienti
v zamřížovaných
oknech
a závidí vránám,
aspoň trochu světla
hledají pacienti v sobě.
Po delší době
v tmavých pavilonech
se podívají slunci
přímo do očí
s nekonečnou otázkou,
zda pravda je pravda?

KORÁLKY ŽIVOTA

V posledním patře
jednoho bohnického
pavilónu,
kde sídlí ergoterapie,
navlékáme na svůj osud
korálky života,
pokud se ještě dostávají
a pokud se ještě dostávají
zpíváme píseň práce.
Schováváme se
před bláznivým světem
tam venku,
před každým a přede vším,
co rozjitří naši duši
a co nám připomíná
domov a třeba i Prahu
i před klobásami
na Václavském náměstí,
které mi připomínají dětství
a jež nyní hovoří ukrajinsky.
„Přidejte mi trochu
hořčice a dva chleby,“
prosím, „a hromadu korálků,
abych se dobře najedl
a prodloužil si život.“
Na veliké bílé plachtě papíru,
jež je rozložena na podlaze
ergoterapie,
kreslíme zapomenuté
vzpomínky,
přemalováváme své diagnózy
a spolu s psychoterapií
a dojemnou péčí
zdravotnického personálu
se nám tak dostává za odměnu
jakési recyklace našeho ducha.
Lezeme po kolenou,
malujeme různé ptákoviny
a učíme se tak létat.
Všichni si na plachtu
takovéto společné plachetnice,
do níž se opírají naše
nálady a neskutečné touhy,
kreslíme ty své sny a stesky.
Maluji klobásy
z Václavského náměstí
a pěknou Ukrajinku,
dva chleby
a místo hořčice
spoustu rozsypaných korálků,
abych se dobře najedl
a aby bylo pro co žít,
to vše za čtyřicet korun.

MLČÍM POTICHU

Řekněte mi, vážení,
proč tady pochodujem,
proč pochodujem
v dlouhé chodbě
sem, tam,
dopředu a zpátky?
Čím jsme si zasloužili
takovou pozornost
pacientů, kteří jdou
naproti a jako na korze
zvedají klobouky
na pozdrav, jako bychom
se dávno znali?
Sem, tam,
dopředu a zpátky.
Pochoduji ve dne
i v noci.
Z takového pochodování
dostanu akorát zácpu.
Celý organismus,
všechny orgány
protestují.
Sem, tam,
dopředu a zpátky.
Není s kým se
o tento pochod
bláznů podělit.
Třeba bych se dozvěděl
více, než je třeba.
Tak raději mlčím,
mlčím potichu.

KROK ZA KROKEM

S úsměvem
krok za krokem
jdem
s mánií a nebo
depresí,
nevíme
odkud jsme
a co čas
vezme si.
Jak velikou daň
nemoc si žádá,
jak velikou dlaň,
ze které hádá,
mám.
Prošli jsme
všemi Bohnicemi.
Prošli jsme
ambulancí,
naučili se tančit
tak, jak se od nás
chtělo:
chápat duši
i tělo
a někdy trochu
jančit.

Ostatní tvorba Luďka Krásy publikovaná v Divokém víně:
DV 50/2010: Rotoped, O Ivanovi
DV 48/2010: Ptej se, ptej se neptaného a další
DV 47/2010: Až příliš mnoho slov a další
DV 46/2010: Co je za nebem a další
DV 45/2010: Výčitka, Vánoční dopis a další
DV 44/2009: Chvilka nepozornosti
DV 43/2009: Když ohlédnem se zpátky a další
DV 42/2009: Vzpomínky, Jen pootočit zeměkoulí a další
DV 41/2009: Pro co žít? a další
DV 40/2009: Jabloně, Chodci a další
DV 39/2009: Ráno, Řekli mi... a další
DV 37/2008: Co mne trápí a další
DV 36/2008: Letní pozdrav z daleka a další
DV 35/2008: Jsem k zbláznění živý
DV 34/2008: Čekání na jaro a další
DV 33/2008: Mám tebe dost, má lásko a další
DV 31/2007: ČISTÁ A PROVONĚNÁ RÁNA a další
DV 30/2007: Šípkové růženky, Na pokraji bezživota a další
DV 29/2007: Večer, Bezdomovci, Poezie je když ...