Tomáš Mazal

Putování k Port Arthuru

» dokument PDF «


"Jeden ze dvou presidentů doporučuje"

Foto © Aleš Formánek, Hrádeček, 2007
Kresby: Josef Škvorecký

Ostatní tvorba Tomáše Mazala publikovaná v Divokém víně:
DV 50/2010: Klub poezie Divokého vína
DV 39/2009: Úsměv, V masce psa
DV 29/2007: Egon Bondy a Divoké víno
DV 12/2004: Esej o míjení