Oldřich Damborský

Co jsem

Jsem pytlák svobody,
jsem notorický abstinent,
jsem přepřahač těch, co mají psí závody,
vždy mne dostane lásky sentiment.
Jsem nevinný vinař,
jsem přítel neviditelných rýmů,
nedívám se, jak rychle se trhá kalendář,
jsem ten, kdo dá život révům.
Jsem půjčka za oplátku přátelství,
jsem zpěvák,co nejraději zpívá v davu,
jsem ten, co neprozradí žen
tajemství,
jsem ten, kdo hledá skromnost u per pávů.
Jsem co jsem, házím kopretinou
do vázy a v přírodě nacházím klid,
vzývám hvězdy nad planinou
a v sobě k ženě cit.

K vrcholu podzimu I

Stoupal jsem k vrcholu podzimu,
já, který hledám soucit v přírodě
a nalézám ho v zelené harmonii lesa.
Procházel jsem rezivějícími vinicemi,
které odevzdaně odevzdaly
svá ňadra bobulí
jemným rukám vinařů.
Stříbrná stébla
mi hrála nostalgickou písničku větru,
zakníkal krahujec
a jeho stín se míhal po nahých pažích stromů.
Spočinul jsem na nejvyšším místě
smaragdového lesa,
za sebou lásku vesnici rodící.
Hej, Podzime,
stejně uniknu
tvým smuténkám
a vyklenu nad tvými mlhami
duhu
z veselých hořkosladkých písniček
cimbálů
a sametového slova přátel...

K vrcholu podzimu II

Stoupal jsem k vrcholu podzimu,
zrezivělými vinicemi,
rozblácenými poli,
první mráz rozdal bílou peřinu,
lesem se mihl stín pod krahujcem
a léto dokulhalo k řece Léthé
o jinovatkové slepecké holi.
Spočinul jsem mezi borovicemi
a dal si hlt větru
a ukrojil bochník mraků.
Pytlácká závrať svobody nabyla ceny
a já v zeleném svetru
pozdravoval do dáli horu Pálavu,
Ženu, co podobá se andělům
s bílými křídly skal
a zelenýma očima ptáků...

Podzimní sonet

Letní mámivé lásky mají zase na kahánku
pryč jsou dívčí plavky vykrojené do boků,
září otevřelo začínající rezivějící stránku
a vítr hrál na flétny stébel strnišť k útoku.

A svolává ostrá vojska chladných rán
zahalená v bílém pancíři mlh,
svatý Václav projel jednou z bukových bran
a vinná réva splácí svůj půlroční dluh.

Dluží vinaři sladkou oblost bobulí,
jak milenka se k jeho rukám přitulí,
a on stříhá ji něžně v táhlých kopcích.

Bože, dej ,ať jsem stejně zatvrzelý jako on,
s železnou trpělivostí, co vykoval Hefaiston,
ať tebe, Révo, opatruji i po těch rocích.

Lví hříva

V srpnu je vinohrad jako hříva van Beethovena
a jeho oči se zakalují do modré,
zpovzdálí se na to dívá Pálava, ležící žena,
a vinař se rve s tím obrem.

Ale už ho zkrotil každodenní prací
a v září mu nabídne příměří,
lásko, nad tvou hlavou krouží ptáci,
ač bohatý, je chudý, kdo na lásku nevěří.

V říjnu zvlhnou jeho oči a vydají to nejlepší,
nač přemýšlet kam jdeme, kdo jsme a co bude zítra,
vždy Ona vinaře ve své náruči zkonejší
a s mladým vínem on prozpívá pod kvelbem jitra.

Pouť ke kostelíku svaté Anny

Obilná pole byla na ježka ostříhána
pýr se pne ke kmínkům,
horkou hlavu léta nemá svatá Anna
na červencové lásky neuděláš ani zmínku.

Jdou s pokorou poutníci ke kostelíku svaté Anny,
já se modlím ke kříži ve vinohradech,
už cítím v kostech, jak krouží nad orvanými poli vrány,
ale ty vzýváš jaro, láska je hluboký nádech.

Den se pomalu zkracuje jako utržený ještěrčí ocásek,
remízky se pohupují v chladném vánku,
jsi daleko a přece blízko, mám k tobě tisíc otázek
a ty jedinou odpověď: Mám tě ráda, bělásku.

Ráno 21.srpna 1968

Hodinu po psu a vlku
uslyšela Frantina zprávu v rozhlase,
to už diamanty hvězd zhasínaly.
Zatřásla spící sousedkou Josefkou
s naléhavými slovy:
"Vstávej, jsme okupovaní, jsou tady tanky!!!
Pusť si rozhlas po drátě!!!"
Rozespalá sousedka jen špitla
jako když tíkne pták
v koruně stoletého dubu:
"A co na to Rusové?"

Ve víru závrati (po poslechu brazilské skupiny Noi)

Bubny rozviřují tenké paličky
jako stébla rozviřuje vítr,
magická muzika ke hvězdám míří,
krásné ženy oděny jen pavími pery
a svou kakaovou pletí tančí
jakoby je od podia ďábel vytrh.
Bubny víří, bubny víří, bubny víří
a zpěvák vykřikuje sametová slova,
vše se zrychluje, závrať na dosah,
chyťte se Měsícem pábitelé.
Schůzka s Mefistem a Archandělem.

Vinobraní

Jen přitáhněte ten šroub složenek
na presu živobytí,
já budu vzývat kopretiny oddenek
a smát se v krupobití.

Jen přitáhněte ten šroub daní
na presu usměvavého rozpočtu,
já stejně Ji budu hladit plyšovou dlaní
a jediný k ní budu do počtu.

Jen přitáhněte ten šroub klábosení,
co platí daňoví poplatníci,
já radovat se budu z klidného osení
a hladit její alabastrovou líci.

Ostatní tvorba Oldřicha Damborského publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Předjaří, Dáma a další
DV 129/2024: Prostá, Ticho a další
DV 128/2023: Průsvitná holka a další
DV 127/2023: Desatero, Na rezavé stráni a další
DV 126/2023: Po létě po Markétě a další
DV 125/2023: Vzkříšení jara a další
DV 124/2023: Tání, Renesanční a další
DV 123/2023: Malá zpověď a další
DV 122/2022: Po létě po Markétě a další
DV 121/2022: Čtyřverší, Přání
DV 120/2022: Probuzení, Popěvek a další
DV 119/2022: Na zlaté galéře dětství a další
DV 118/2022: Skaliska a průlivy a další
DV 117/2022: Chybíš mi, Zimní pastorálie a další
DV 116/2021: Sonet o bílé lišce a další
DV 115/2021: Očekávání, Podzimní bakchanálie a další
DV 114/2021: Letní pobídnutí, Vzpomínky a další
DV 113/2021: Kdy začíná jaro a další
DV 112/2021: Spící cikánka a další
DV 111/2021: Modlitba, Bez tebe a další
DV 110/2020: Zimní pohoda a další
DV 109/2020: Známá věc, V lesních tišinách a další
DV 108/2020: V polích, Dopis II a další
DV 107/2020: Letní nálada a další
DV 106/2020: Zvuk Daltonovy píšťalky a další
DV 105/2020: Zrýmovaný rozhovor zklamané a další
DV 104/2019: Něco o moři a další
DV 103/2019: Letní noci, Sonet o pozdním létě a další
DV 102/2019: Talenty, České moře a další
DV 101/2019: Jízda, Velikonoční a další
DV 100/2019: Odcházení, Svatební sněženky a další
DV 99/2019: P.F. 2019 a další
DV 98/2018: Pramínky, Mrazivá noc a další
DV 97/2018: Podzimní, Při čtení Rychlých šípů a další
DV 96/2018: Básně, V savaně našich pocitů a další
DV 95/2018: Zrýmované vinařovo ponouknutí a další
DV 94/2018: Jen tak, Havrani vlasů a další
DV 93/2018: Zbožné přání (P. F. 2018) a další
DV 92/2017: Poslední zářijový večer a další
DV 91/2017: Setkání uprostřed pokoje a další
DV 90/2017: Mít a nemít (někoho rád) a další
DV 89/2017: Květen, Letní obrázky a další
DV 88/2017: Obleva, Malá noční rekapitulace a další
DV 87/2017: Ten mustang čas a další
DV 86/2016: Pramínky, Podzimní nostalgie a další
DV 85/2016: Sonet o řetízku z jeřabin a další
DV 84/2016: Májová sobotní noc a další
DV 83/2016: Zátiší s hrozny a další
DV 82/2016: Japonské sushi a další
DV 81/2016: Na kobyle chromé a další
DV 80/2015: V co věřit a další
DV 79/2015: Renesanční zámek a další
DV 78/2015: Láhev whiskey a další
DV 77/2015: Recyklace a další
DV 76/2015: Cukrárna v březnu a další
DV 75/2015: Z dávné zimy a další
DV 74/2014: Vinobraní, V luxusní restauraci a další
DV 73/2014: Sonet o moderním podzimu a další
DV 71/2014: Cuba libre a další
DV 70/2014: Na svatého Valentýna a další
DV 69/2014: Ztichlým klášterem a další
DV 68/2013: Pyramida, Veřeje ve větru a další
DV 67/2013: Střípky z putování
DV 66/2013: Vyznání, Inspirace a další
DV 65/2013: Siločáry, Ohňová země a další
DV 64/2013: Úklady lásky a další
DV 63/2013: Malinový sirup (láska) a další
DV 62/2012: Odpočinek ocelového válečníka a další
DV 61/2012: Adele 21, Podzimní a další
DV 59/2012: Samet noci, Jarní barvení vlasů a další
DV 58/2012: Hnědákova hříva, Dobromysl a další
DV 57/2012: Zimní, Dvojitá agentka a další
DV 56/2011: Siesta, Fitness studio a další
DV 55/2011: Láska je lehká holka s černou růží a další
DV 54/2011: V letním lese, Červencová a další
DV 53/2011: Něco o jaru a další
DV 52/2011: Předjaří, Dvojsečné jaro a další
DV 51/2011: Břízy s oborou (PF 2011) a další
DV 50/2010: Relativní zima, Zimní ženy a další
DV 49/2010: Taneční krojované hody a další
DV 48/2010: Vinohrad je demokrat a další
DV 47/2010: Moravský Kristus a další
DV 46/2010: Hájenka - Luňáci, Napříč Pálavou a další
DV 45/2010: HARMONIE KLIDU (P.F.2010) a další
DV 44/2009: Dolévání, Mikulovské vinobraní a další
DV 43/2009: Úlitba, Co po tobě zůstalo a další
DV 42/2009: Útěcha, Hvízdání a další
DV 41/2009: Vítězná válka, Sociální a další
DV 40/2009: Pium desiderium (Zbožné přání) a další
DV 39/2009: Štědrý večer, První vánice a další
DV 38/2008: Staronový shakespearovský příběh, Bosorka a další
DV 36/2008: Tělo a duše ženy (Něco jako úvod) a další
DV 35/2008: Dvě loďky, Film pro pamětníky a další
DV 34/2008: Diamant, Tulácký březen a další