Oldřich Damborský

PODZIMNÍ

Padají rezavé srulované vlasy
říjnové vinice na hlínu
rozhlas mlhavě hlásí o počasí
jakoby krájel vílou slaninu

Zlaté listí bříz má váhu peříčka
ocel mraků vykuta pozdním létem
na tisíci voltovém drátě sedí jiřička
na duši melancholické písně mleté

Přijímám signály tvých plyšových očí
na hardisk svých ztracených lásek
rozžhavené olovo nudy se valí po úbočí
v rozoraném poli dne poslední klásek

Poslední klásek starosvětské naděje
vřetena svalů lhostejnosti jej svírají
Říkáš: Nic mne od lásky odejít nepřiměje
budu držet to stéblo pěsti potají...

PŘI ČTENÍ RYCHLÝCH ŠÍPŮ

Čtu kreslené Rychlé šípy
plné přátelství a ušlechtilosti
jako by voněly květy lípy
a vánek mne pohodou hostil

Nač vzpomínat na trable a chmury
těch je na světě stále dost
Jaroslav Foglar se jistě dívá shůry
a kárá podrazy a sobeckost

Jde pětice těch chlapcův čele
s flekatým pejskem Bublinou
oči jasné ruce pevné srdce smělé
naší krásnou klukovskou krajinou

MILOSTNÝ ROMÁNEK

Natažené šňůry pápěří
v křišťálovém vzduchu
Léto Podzimu už nevěří
jde fáma od ucha k uchu

Podzim se zapletl s Jesení
šperky jeřabin jí nabízí
a krémem mlhy natřít nelení
tvář pod oční linky sazí

A tančí v jednom kole
na kvílivou hudbu Meluzíny
ona má paže polí holé
rezavé vlasy strání nedělají stíny

Svatebčané havrani
už čekají v chrámu Zimy
Jeseň si nese ve dlani
tři zlatá semínka na ozimy

JEDNODUŠE

Vítr vane
vím můj Pane
máš rád i nezvedené

Cesty se kroutí
mé srdce je z proutí
uvnitř holoubek co se rmoutí

A přece jsi u mne
obzor olovem tuhne
slunce měsíci rychle uhne

Slovo se stalo skutkem
mávla jsi rukou nade smutkem
padly na podlahu šaty se živůtkem...

PO VINOBRANÍ

Vinice ostříhaná Větrem dohola
se choulí do mokrého kožichu mlhy
Luna na obloze - stříbrná stodola
a hvězdy dělají na obloze bílé vlny

Vinice dala ze sebe to nejlepší co mohla
děti bobulí utekly za školu do sklepů
přízračnost opuštěného hnízda vinici zmohla
a jen tápe kde jsou jen poslepu

Moudrý stařec vinař svolává děti k sobě
a koupe je v kádích ať prohlédnou
v této nejednoduché těžké hektické době
víno je studnicí radosti a písní bezednou...

ZRÁNÍ

Chlad stoupá z nebe dolů
mlha ovinula tě závojem
nač přemýšlet o světabolu
sami se nad sebou smilujem

Ty odpustíš mi mé hrubosti
já tobě rafinované léčky
vždyť jsem dobrák od kosti
vrány budou naše plačky

Nejkrásnější bývá smíření
první slova:
Promiň lásko
jen pro sebe jsme stvořeni
sklo mezi námi zase prasklo

Pak v hedvábných poduškách
ztvrdíme dávný slib něhou
sladká slova šeptám ti do ouška
jsi víno jež uzrálo s révou

REZAVÁ JESEŇ

Jeřabiny podél alejí pomalu zrají
ze zádumčivé Jeseně až dech se tají
oblečena v závoji létajících vláken
na hlavě klobouček soumraku - satén

Ležící žena s oblými boky Pálavy
parfém lisovaných hroznů stoupá do hlavy
pod pažemi nížin chmýří katránu
sám jsem se probudil v mědi po ránu...

NEDĚLNÍ ODPOLEDNE

Jak rád bych šel po úpatí lesa
a vrabcům házel drobky rýmů
do oblohy volné rýmy tesal
cítil se jako v lázních na Krymu

Však car konvence mne zve na bál
posedět v šedé síni plytkých hovorů
tancovat na špičce nože vtipu a opál
tvých ňader je skrytý v dýmu fáboru

A přece mám rád ty prosté mužiky

co jako burlaci táhnou lodě dřiny
a být součástí obyčejné putyky
kde spojují se slova a smích jako
                          v dálce šíny...

Ostatní tvorba Oldřicha Damborského publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Boží muka (z dávných časů) a další
DV 130/2024: Předjaří, Dáma a další
DV 129/2024: Prostá, Ticho a další
DV 128/2023: Průsvitná holka a další
DV 127/2023: Desatero, Na rezavé stráni a další
DV 126/2023: Po létě po Markétě a další
DV 125/2023: Vzkříšení jara a další
DV 124/2023: Tání, Renesanční a další
DV 123/2023: Malá zpověď a další
DV 122/2022: Po létě po Markétě a další
DV 121/2022: Čtyřverší, Přání
DV 120/2022: Probuzení, Popěvek a další
DV 119/2022: Na zlaté galéře dětství a další
DV 118/2022: Skaliska a průlivy a další
DV 117/2022: Chybíš mi, Zimní pastorálie a další
DV 116/2021: Sonet o bílé lišce a další
DV 115/2021: Očekávání, Podzimní bakchanálie a další
DV 114/2021: Letní pobídnutí, Vzpomínky a další
DV 113/2021: Kdy začíná jaro a další
DV 112/2021: Spící cikánka a další
DV 111/2021: Modlitba, Bez tebe a další
DV 110/2020: Zimní pohoda a další
DV 109/2020: Známá věc, V lesních tišinách a další
DV 108/2020: V polích, Dopis II a další
DV 107/2020: Letní nálada a další
DV 106/2020: Zvuk Daltonovy píšťalky a další
DV 105/2020: Zrýmovaný rozhovor zklamané a další
DV 104/2019: Něco o moři a další
DV 103/2019: Letní noci, Sonet o pozdním létě a další
DV 102/2019: Talenty, České moře a další
DV 101/2019: Jízda, Velikonoční a další
DV 100/2019: Odcházení, Svatební sněženky a další
DV 99/2019: P.F. 2019 a další
DV 98/2018: Pramínky, Mrazivá noc a další
DV 96/2018: Básně, V savaně našich pocitů a další
DV 95/2018: Zrýmované vinařovo ponouknutí a další
DV 94/2018: Jen tak, Havrani vlasů a další
DV 93/2018: Zbožné přání (P. F. 2018) a další
DV 92/2017: Poslední zářijový večer a další
DV 91/2017: Setkání uprostřed pokoje a další
DV 90/2017: Mít a nemít (někoho rád) a další
DV 89/2017: Květen, Letní obrázky a další
DV 88/2017: Obleva, Malá noční rekapitulace a další
DV 87/2017: Ten mustang čas a další
DV 86/2016: Pramínky, Podzimní nostalgie a další
DV 85/2016: Sonet o řetízku z jeřabin a další
DV 84/2016: Májová sobotní noc a další
DV 83/2016: Zátiší s hrozny a další
DV 82/2016: Japonské sushi a další
DV 81/2016: Na kobyle chromé a další
DV 80/2015: V co věřit a další
DV 79/2015: Renesanční zámek a další
DV 78/2015: Láhev whiskey a další
DV 77/2015: Recyklace a další
DV 76/2015: Cukrárna v březnu a další
DV 75/2015: Z dávné zimy a další
DV 74/2014: Vinobraní, V luxusní restauraci a další
DV 73/2014: Sonet o moderním podzimu a další
DV 71/2014: Cuba libre a další
DV 70/2014: Na svatého Valentýna a další
DV 69/2014: Ztichlým klášterem a další
DV 68/2013: Pyramida, Veřeje ve větru a další
DV 67/2013: Střípky z putování
DV 66/2013: Vyznání, Inspirace a další
DV 65/2013: Siločáry, Ohňová země a další
DV 64/2013: Úklady lásky a další
DV 63/2013: Malinový sirup (láska) a další
DV 62/2012: Odpočinek ocelového válečníka a další
DV 61/2012: Adele 21, Podzimní a další
DV 59/2012: Samet noci, Jarní barvení vlasů a další
DV 58/2012: Hnědákova hříva, Dobromysl a další
DV 57/2012: Zimní, Dvojitá agentka a další
DV 56/2011: Siesta, Fitness studio a další
DV 55/2011: Láska je lehká holka s černou růží a další
DV 54/2011: V letním lese, Červencová a další
DV 53/2011: Něco o jaru a další
DV 52/2011: Předjaří, Dvojsečné jaro a další
DV 51/2011: Břízy s oborou (PF 2011) a další
DV 50/2010: Relativní zima, Zimní ženy a další
DV 49/2010: Taneční krojované hody a další
DV 48/2010: Vinohrad je demokrat a další
DV 47/2010: Moravský Kristus a další
DV 46/2010: Hájenka - Luňáci, Napříč Pálavou a další
DV 45/2010: HARMONIE KLIDU (P.F.2010) a další
DV 44/2009: Dolévání, Mikulovské vinobraní a další
DV 43/2009: Úlitba, Co po tobě zůstalo a další
DV 42/2009: Útěcha, Hvízdání a další
DV 41/2009: Vítězná válka, Sociální a další
DV 40/2009: Pium desiderium (Zbožné přání) a další
DV 39/2009: Štědrý večer, První vánice a další
DV 38/2008: Staronový shakespearovský příběh, Bosorka a další
DV 37/2008: Co jsem, K vrcholu podzimu I a další
DV 36/2008: Tělo a duše ženy (Něco jako úvod) a další
DV 35/2008: Dvě loďky, Film pro pamětníky a další
DV 34/2008: Diamant, Tulácký březen a další