Ivan Fontana

KVINTET

ČERNÁ KAČENA

Černá kačena přilétla z Horního Nilu,
kde prameny vysýchají, kde se zastavují
horké vlny.

Tam v horní části Nilu se život páru zlomil.
Už balzamují celý Faraónův dvůr. Ještě je
narychlo upravován vchod do hrobky, aby
vladař s chotí mohl na bronzovém vozíku
vyjíždět na sluneční cestu podél Nilu.

Černá kačena se houpe na hladině řeky,
má složená křídla. Je stínem života.
Přilétla z Horního Nilu, kde prameny
vyschly a kde se zastavily dny.
Nadýchni se a obraz kačeny zmizí.

VODŇANSKÁ MINCOVNA

Rybí šupiny jsou mince ožehavé. Jsme jimi
fascinováni, kdykoli na ně narazíme,
klaníme se jim až k zemi. Vše má svůj rub
a líc.Vodňanská mincovna je bio.

Ryby nemají lokty ale ploutve jako nože.
Dravci ovládají pstruhové vody.
O šupiny projevilo zájem Vodní družstvo
z Humpolce a Fio banka z daleké Otavy.

Mince jsou raženy královskou korunou
jak již bylo řečeno ve Vodňanech,
jsou dvojstranné. Vládne jim chvíli panna
a chvíli orel. Za dozoru štik a korel.

ZAHRADNÍ BÁSEŇ

Báseň je jiskra - zážeh komety. Nekonečný
prostor ve vesmíru. Horká písmenková
polévka, nadstandardní škola života.

Báseň je koncertní sál plný křídel klavírů
s jedním posluchačem. Báseń je pouští času,
dunou, která se pomalu k jihu stáčí.

Básně jsou čedičové varhany, které mají
měchy a píšťaly. Báseň je dalekohled
fantazie. Horská dráha, listem ze života!

Básně jsou vyslanci poezie, s uzlíky
planetární soustavy. Verše jsou kořením
heretiky. Prokletým kruhem poetiky.

Báseň je jiskra života v ZOO, terasová
zahrada v Soho.

BALVANY

Než začne plakat déšť a ronit slzy,
než se duha nad obzorem vzklene,
než ranní rosa oleandrům listy omyje,
než svá tajemství vydají Pompeje,
než se voda celá nahá vydá na svou
první jarní pouť ve vyprahlé krajině,
najdi svou bystřinu, najdi svůj balvan.

VODNÍK

Vana je miniaturní rybníček, skoro
aluminiový rendlíček, zvláště ta
s bezpečnostním přelivem,
a chromovou výpustí, jež je
součástí vodníkovy koupelny.

V hlubině rybníka, na návodní straně hráze,
zelený inšpektor vodního pořádku
dušičky počítá. Zvláštní události a nové
akvizice zapisuje do Vodní knihy.
Zelený šos mu překáží.

Ostatní tvorba Ivana Fontany publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: I. Básně a další
DV 128/2023: Básně a další
DV 127/2023: Kolečkové brusle a mýty a další
DV 126/2023: Vůně šelaku
DV 125/2023: Jarní etudy a další
DV 124/2023: Skrojek šíleného měsíce
DV 123/2023: Aforismy a básně a další
DV 122/2022: Básně, Aforismy z rukávu
DV 121/2022: Básně a převleky
DV 120/2022: Básně, Aforismy
DV 119/2022: Básně a další
DV 118/2022: Básně z antracitu a další
DV 117/2022: Básně, třásně a barevné fáborky
DV 116/2021: Ranní červánky
DV 115/2021: Básně obyčejných dní a další
DV 114/2021: I. Básně, II. Aforismy
DV 113/2021: I. Verše z pražské náplavky a další
DV 112/2021: I. Verše z pražské náplavky a další
DV 111/2021: Básně, aforismy a paradoxy a další
DV 110/2020: Aforismy, Variace podle pana K.
DV 108/2020: Střapaté básně a nabroušené aforismy
DV 107/2020: Zatracené básně
DV 106/2020: Largo desoláto
DV 105/2020: Glosy mezi řádky
DV 103/2019: Aforismy, Pochvy a dýky
DV 100/2019: Aforismy a další
DV 99/2019: Cirkus a církev a další
DV 98/2018: Aforismy od A do Z
DV 94/2018: Aforismy
DV 89/2017: V Libosadě, Pihy a další
DV 88/2017: Síťka na sny
DV 87/2017: Mozaika dní a další
DV 85/2016: Kolotoč světa
DV 83/2016: Aforismy a paradoxy
DV 81/2016: Čajové růže
DV 77/2015: Aforismy a metafory
DV 73/2014: Aforismy z mahagonu
DV 71/2014: Aforismy v safiánu
DV 61/2012: Aforismy a paradoxy
DV 41/2009: Aforismy a sentence a další
DV 31/2007: Kameníkům, Venuše a další