Ivan Fontana

AFORISMY A PARADOXY

AFORISMY I.

Všude je trochu divadla, ale na Damu to zavání teatrálností.
Dva axiómy úspěchu: Dobré jméno a dobrá adresa.
Není tak těžké ztratit myšlenku, jako celé téma.
Literatura faktu: dobropisy, směnky a dluhopisy.
Generálové, kteří vydávají rozkazy jenom v míru, budou historií zapomenuti.
Člověk by si rád vyhodil z kopýtka, ale myšlenka na „skleněné peklo“ mu to nedovolí.
Sudokopytníci v době smogových krizí smějí do přírody vybíhat jen v sudé dny.
Naprostá svoboda a volnost, to je ta pravá anarchie!
Kolektiv je částí davu utrženého ze řetězu.
Řetězové mosty jsou částí průmyslové revoluce.
Obdiv k umění s přidanou uncí zlata.
Virtuální realita všedního dne.
Společný jmenovatel všech vojenských hodností: absolutní nula.
I jízdní řád může být holou utopií.
I sociální síť sní o velkých rybách.
Sociální síť, či spíše potrhaná mlhovina.<

II. PARADOXY

Paradox je myšlenka vyňatá z logického systému.
I malá domů se může obrátit ve smrtící tsunami.
Vesnické amplióny s válečným pokřikem mírotvorců.
Sociální síť s Andělskou horou pomoci.
Neštěstí chodí v pohorkách.
Obchod je cizopasná rostlina, která zlatě kvete, ale plody má jedovaté.
Ozvěna Tichého oceánu.
Jsou dny, kdy optimisté pochybují o své víře, a dny, kdy pesimisté září jako slunce při zatmění.
Cigarety: orientační hole na cestě k cintorínu.
„Dost bylo pesimismu“, řekl si pan K. a přešel do tábora optimistů, kde podkopával morálku.
Viry a bakterie jezdí hromadnou dopravou.
„Svět je plný lehkovážných optimistů, kteří nenesou žádnou odpovědnost“, hněval se pan K., v parlamentním výboru pro sociální spravedlnost.
Kruhový objezd: Obnovený prvek barokní krajiny.
Poštovní holub řídící vánoční provoz pošty.

Ostatní tvorba Ivana Fontany publikovaná v Divokém víně:
DV 132/2024: Večerní básně a další
DV 130/2024: I. Básně a další
DV 128/2023: Básně a další
DV 127/2023: Kolečkové brusle a mýty a další
DV 126/2023: Vůně šelaku
DV 125/2023: Jarní etudy a další
DV 124/2023: Skrojek šíleného měsíce
DV 123/2023: Aforismy a básně a další
DV 122/2022: Básně, Aforismy z rukávu
DV 121/2022: Básně a převleky
DV 120/2022: Básně, Aforismy
DV 119/2022: Básně a další
DV 118/2022: Básně z antracitu a další
DV 117/2022: Básně, třásně a barevné fáborky
DV 116/2021: Ranní červánky
DV 115/2021: Básně obyčejných dní a další
DV 114/2021: I. Básně, II. Aforismy
DV 113/2021: I. Verše z pražské náplavky a další
DV 112/2021: I. Verše z pražské náplavky a další
DV 111/2021: Básně, aforismy a paradoxy a další
DV 110/2020: Aforismy, Variace podle pana K.
DV 108/2020: Střapaté básně a nabroušené aforismy
DV 107/2020: Zatracené básně
DV 106/2020: Largo desoláto
DV 105/2020: Glosy mezi řádky
DV 103/2019: Aforismy, Pochvy a dýky
DV 100/2019: Aforismy a další
DV 99/2019: Cirkus a církev a další
DV 98/2018: Aforismy od A do Z
DV 97/2018: Kvintet
DV 94/2018: Aforismy
DV 89/2017: V Libosadě, Pihy a další
DV 88/2017: Síťka na sny
DV 87/2017: Mozaika dní a další
DV 85/2016: Kolotoč světa
DV 81/2016: Čajové růže
DV 77/2015: Aforismy a metafory
DV 73/2014: Aforismy z mahagonu
DV 71/2014: Aforismy v safiánu
DV 61/2012: Aforismy a paradoxy
DV 41/2009: Aforismy a sentence a další
DV 31/2007: Kameníkům, Venuše a další