František Uher

PURPUR

Plane obzor Tone v purpuru
Modřínům zbarvuje kůru

Polekaná žluna
vzhůru

Tichem loutna
Doutná

PRŮLOM

Opustivše
bobří řeky
přísahali tiše:
Příště
žádné plané skřeky

Slyšíme trpký skřek:
Není již bobřích řek

TICHÁ MÍLE

Křišťálová hora lásky
Postůj
a spočítej vrásky

Buď svůj
Z opuštěné hlásky
varuj
sedmikrásky

PŘÍLIŠ POZDĚ

Přišli příliš pozdě
Ještě tam nikdo neměl být
Všichni stačili včas odejít

NOČNÍ ZPRÁVY

Ptali se zda známe známou cestu
za zazděnými otvory ve zdech

Nikdo neznal ani jednu zazděnou zeď

DOVOLENÁ U MOŘE

Z úsvitu
stříbro měsíčního svitu
ještě se plaví mezi ostrovy

Vznešenost jestřábího letu
je pozdravem světu a létu

Moře hraje koncert houslový
Třetí větu

ROVINA S ROZHLEDNOU

Srp strp
v zájmu věci
Kos už je málo
Koz netřeba

Nebe se usmálo
když za srpnové noci
zatopili v peci

Neboť chleba
je stále třeba

POZNÁNÍ

Shledávám
že není radno chvátat
když život zavelí: Stát

Shledávám
že není třeba stále stát
je však třeba naslouchat

Naslouchat
dobrým lidem

JEZERO

Večer se střetl s večerem
stále plujeme jezerem

Velký vůz větří V bezvětří
čekáme na povětří tři

My dva
a tma

ARCHITEKTURA HLEDÁNÍ

Úporné týdny Napříč lesem
Vývraty Mokřinami Vřesem

Větve ševelí tajemné zvěsti
Na rozcestí
se hledají odpovědi Pěstí

LÉTO V OBOŘE

Hora pluje v hoře
Horalé Lesů moře

Milenci v oboře
slova ladí Psanci
v milostné pokoře

Nahoře dravci
v nehybném tanci

PRCHAJÍCÍ MUSTANG

Oklikou truchlivou rovinou
nikde zrající klas

Vzdálená zasněžená pohoří
v ranním slunci hoří
Podobají se stádu
prchajících mustangů

Docela vzadu
jede osamělý jezdec

Jeden Jeden z nás

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další