František Uher

ZÁCHRANNÝ ČLUN

Sbíjeli záchranný člun
neptali se pro koho

Nevěděli že pro sebe

ZÁZNAM O POSLÁNÍ ČLOVĚKA

Příboje všech moří jsou velice
monotónní
každý podzim přetrvává v mlze
lyrické jezero Mondsee

Neboť kniha přírody
má každý rok nové nádherné vydání
pravil pan Andersen

Pouze člověk
snaží se neustále
tento náš věk
marnivě a okázale
napravovat

Ale od toho tu je

POSLEDNÍ POHLED

O berličkách kolem chodila
už dlouho si chystala žně

Starý muž vyšel ze světnice
na práh chalupy

Viděl holuby stromy slepice
a psa jemuž se podivně
ježily chlupy

Pravil
že ráno bude krásně

Bylo Rojily se včely
pes zalezl do stodoly
a tichounce vyl

VZPOMÍNKY NA BUDOUCNOST

Nad pohřebišti
nračna se tříští

Veslicím
ukradli vesla

Zase je nahradí
hesla

PRAKTICKÁ POEZIE

Cár papíru žene povětří
na něm úryvek známé básně
neznámáho bnásníka
                    Liška větří
Lišák uniká

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Prostě, Pouto a další
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další