Zlata Hálová

DÁLKA

den samotný
ovečka zbloudilá
na paměť zůstane
v údolí volání
o stromy v korunách
větrem zachycené

VE STÍNU SLOVA NAJDEŠ SLZU

strachem kvete vřes
a metlice
a pomněnka je znavena
polekaná modř

protože je ten čas
kdy mluvím do pera

protože uzavřel se
kalich slunce
z něho jsem opilá
polekaný den

a soumrak letí blíž
toulavým neklidem

lom zvučí ozvěnou
třesknutých skal
stýská se neslyšně
polekaná noc

jen tráva polehává
já vstávám dál

MŮJ ČAS

čas je
drží mne za ruku
a vleče
bránu zavírám
vyvrátí ji
k růžím utíkám
sežehne je
ptákům se schovám pod křídla
nedá jim napít

můj čas na blízku
můj čas na dálku
můj čas k tobě

MNOHÉHO NĚKDY

šest dnů a šest nocí
sedmá je neděle

nedělám Nic
to velké Samo

se Někdy stane
Samo se zadělá

na smrt
nebo zrození

tance Spolu

PŘÍTOMNÉHO DNES

Ty

nevíš že tančíš sám?
a já sama že čekám?

z jara kveteš do léta
v podzimu uschnešzimou se třesu
a zimou ti umřu

Bude – Nebude
Mnohého už bylo

TAK MLADÍ

Tak mladí
tak křehcí
byli jsme

Roky plynuly
málo co chci
vzpomínat

ale vzpomínám

(nedá se někdy
hlukem města
než mlčet k sobě)

Dnes vzpomínáním
jak přišlo slunečné ráno
v našem prvním bytě

Šťastném
studentském
sklepním bytě

(jedno léto
když jsme na měsíc odjeli
vlhkost pokryla plísní i nádobí)

To ráno jsem otevřela oči
a na polštáři vedle sebe
uviděla červené jahody

Orosené
po noci ještě chladné
voněly čerstvou zralostí

(vstal jsi dřív
abys je natrhal
než se probudíš řekl jsi)

Nikdy jsem tě
nemilovala víc
než tehdy to ráno

Nikdy později
nezačal nový den
jahodovými dotyky

A nikdy už ze zahrady
nepřišel ten chlapec
co šel brzy ráno na jahody

aby mi je položil na polštář

Ostatní tvorba Zlaty Hálové publikovaná v Divokém víně:
DV 118/2022: Básně doby předjarní a další
DV 116/2021: Jak vydržet a další
DV 115/2021: Básně Covidové doby II a Básně Vzpomínkové
DV 114/2021: Básně covidové doby
DV 113/2021: Říkadlo půlnoční a další
DV 108/2020: Malířce Evě Filemonové