Zlata Hálová

(Připojuji verše, napsané, když zemřela.)

MALÍŘCE EVĚ FILEMONOVÉ

(1933 - 2014)

Byla vernisáž
fotografií jejího syna

Sešli jsme se
přátelé a známí

a kroutihlavové znalí
a kroutihlavky podpůrné

i náhodní střelci slov od pasu
i zápasníci souvětí těžkých vah

Všichni hleděli
k řečníkovi vpředu

Jen někteří
já také

neklidně pohlíželi
ke dveřím dozadu

Snad

že se jen zamyslela
nad nějakým obrazem

že hledá klobouk
co ráda nosí ke kostýmu

že tramvají přejela
tu správnou zastávku

(a potom pěšky zpět
je to přece jen kousek)

že na ni
ještě chvíli počkáme

že ještě přijde

Ostatní tvorba Zlaty Hálové publikovaná v Divokém víně:
DV 113/2021: Říkadlo půlnoční a další