Jindřich Buxbaum

JINDŘICH BUXBAUM A DANIEL SOUKUP VYDALI KNIHU SEDMERO POŽEHNÁNÍ!

Pevná víra v Boha a úcta k zachování tradic, s tím spojená pokora i radost, jsou hnacím motorem práce obou autorů, blízkých přátel. Jindřicha Buxbauma pohání při zaznamenávání mimořádných okamžiků setkávání se tradičních Židů nejrůznějších směrů u hrobů významných učenců, rabínů a cadiků napříč Evropou, Daniela Soukupa při studiu života, díla a odkazů těchto duchovních vůdců, kteří jsou pro židovské společenstvím trvalým požehnáním.
Česko-anglická obrazová publikace Sedmero požehnání je náhledem do světa vzdáleného současnému člověku. Prostřednictvím tzv. jahrcajtů, oslav data úmrtí velikánů židovské víry, nám přináší dokument mimořádné hodnoty - fotografie vedené srdcem. Holešov, Medžibydž, Ležajsk, Mikulov, Bratislava, Lelow a Umaň – každý z těchto rabínských jáhrcajtů zachycených objektivem fotoaparátu je zároveň příběhem sedmi životních osudů a odkazů velikánů komunity, vyprávěných mimořádně poeticky, a přesto na základě rozsáhlého a soustředěného výzkumu domácích a zahraničních badatelů.
Na mnohé můžou fotografie Jindřicha Buxbauma působit zbytečně archaicky, mnohdy až kašírovaně, ale to, co máme možnost vidět, jsou autentické záznamy situací a emocí zúčastněných z celého světa. Nejniternějších emocí, které by nebylo možné zachytit bez pouta příslušnosti ke stejnému národu, ke stejné víře a k lásce k Bohu.

obr. 1

náhled 1. obrázku

obr. 2

náhled 2. obrázku

obr. 3

náhled 3. obrázku

obr. 4

náhled 4. obrázku

obr. 5

náhled 5. obrázku

obr. 6

náhled 6. obrázku

obr. 7

náhled 7. obrázku

obr. 8

náhled 8. obrázku

obr. 9

náhled 9. obrázku

obr. 10

náhled 10. obrázku

Galerie obsahuje celkem 21 obrázků.
1-10   11-20   21  

Ostatní tvorba Jindřicha Buxbauma publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Fotografie
DV 130/2024: Jahrzeit
DV 129/2024: Poslední svatba v Lošticích
DV 128/2023: Václav Neckář 80 let
DV 126/2023: Fotografie
DV 119/2022: Fotografie
DV 117/2022: Fotografie
DV 115/2021: Fotografie a další
DV 107/2020: Fotografie
DV 106/2020: Fotografie