Jindřich Buxbaum

ač vzděláním technik, od dětství tíhne k umění a obzvláště k fotografii.
Narodil se 30. 8. 1953 ve Šternberku a velkým vzorem mu byl otec, který zažil léta genocidy v terezínském ghettu a v Osvětimi.
Židovství je pro něj dominantním motivem a plně se sám k němu hlásí. Rád se aktivně účastní všedních i svátečních chvil své komunity jak u nás, tak v zahraničí, a je jejich přirozenou součástí. Proto smí fotografovat na místech, kam je běžným lidem vstup zapovězen - zákulisí židovských pohřbů a svateb, studia v ješivách a v posledních letech dokumentuje život Chasidů, zástupců světa tradičního ultraortodoxního judaismu.
Svou práci prezentuje na výstavách nejen v naší republice. Je autorem publikace vlastních fotografií Život v diaspoře, též se autorsky spolupodílí na knihách různých autorů s židovskou tématikou.

Zakoupení a objednání fotografií je možné prostřednictvím adresy - Jindřich Buxbaum [buxbaumfoto@gmail.com].

SLOVO JINDŘICHA ŠTREITA

Záleží jen na nás, na našem přístupu k životu, na našich prioritách a na tom, zda chceme uskutečnit to, co jsme si vysnili. Pokud se tomu oddáme, dokážeme neuvěřitelné. Jindřich Buxbaum již několik let soustředěně pracuje na fotografickém cyklu s židovskou tématikou. Fotografuje nejen u nás, v Praze, Olomouci, Mikulově, Holešově, Brně, ale také v Izraeli, Anglii, Polsku, Rakousku, Holandsku, na Ukrajině.
Vážím si jeho umanutosti a koncentrované práce.

Jindra ze Sovince

obr. 1

náhled 1. obrázku

obr. 2

náhled 2. obrázku

obr. 3

náhled 3. obrázku

Galerie obsahuje celkem 3 obrázky.

Portréty Jindřicha Buxbauma, první vpravo Jindřich Štreit, autorem fotografie je Daneček, malý vnuk Jindry Štreita.

BRATISLAVSKÝ JAHRZAIT

Bratislavský jahrzait na počest úmrtí Chatama Sofera (1762 - 1839), rabína místní židovské obce, autora více jak 90ti obsáhlých prací. Vlastním jménem Moše Schreiber je dodnes v ortodoxním prostředí uctíván jako největší rabín světa a je pochován v Mauzoleu - památníku, vybudovanén na místě jeho původního hrobu.

obr. 1

náhled 1. obrázku

obr. 2

náhled 2. obrázku

obr. 3

náhled 3. obrázku

obr. 4

náhled 4. obrázku

obr. 5

náhled 5. obrázku

obr. 6

náhled 6. obrázku

obr. 7

náhled 7. obrázku

obr. 8

náhled 8. obrázku

obr. 9

náhled 9. obrázku

obr. 10

náhled 10. obrázku

Galerie obsahuje celkem 18 obrázků.
1-10   11-18  

POUTĚ K CADIKOVĚ HROBU

Poutě k cadikově hrobu v Umani Roš Hašana (Rabi Nachman z Braclavi 1772 – 1810) představují zejména po pádu železné opony religionistický fenomén a počet těch, kteří se zde setkávají, rok od roku stoupá a dosahuje v současnosti několika desítek tisíc návštěvníků.

obr. 1

náhled 1. obrázku

obr. 2

náhled 2. obrázku

obr. 3

náhled 3. obrázku

obr. 4

náhled 4. obrázku

obr. 5

náhled 5. obrázku

obr. 6

náhled 6. obrázku

obr. 7

náhled 7. obrázku

obr. 8

náhled 8. obrázku

obr. 9

náhled 9. obrázku

obr. 10

náhled 10. obrázku

Galerie obsahuje celkem 17 obrázků.
1-10   11-17  

JAHRZAIT V LELOWE

U příležitosti výročí úmrtí cadika Davida Biedermanna - Rabbi David ben Shlomo Zvi Biderman (1745 - 1814) se koná tradiční jahrzait v polském městě Lelowe. Zajímavostí tohoto jahrzaitu jsou tradiční odpolední skupinové tance kolem ohně a následné tish, slavnostní jídlo.

obr. 1

náhled 1. obrázku

obr. 2

náhled 2. obrázku

obr. 3

náhled 3. obrázku

obr. 4

náhled 4. obrázku

obr. 5

náhled 5. obrázku

obr. 6

náhled 6. obrázku

obr. 7

náhled 7. obrázku

obr. 8

náhled 8. obrázku

obr. 9

náhled 9. obrázku

obr. 10

náhled 10. obrázku

Galerie obsahuje celkem 16 obrázků.
1-10   11-16  

JAHRZAIT V MIKULOVĚ

Jahrzaity - pravidelná setkávání se u hrobů zesnulých cadiků a rabínů, zajišťují duchovní kontinuitu komunitám a rabínským dynastiím, které události 20. století buď zcela zlikvidovaly, anebo vyhnaly ze střední a východní Evropy do Spojených států a Izraele.
Oslava jahrzaitu v Mikulově se koná u příležitosti výročí úmrtí jediného zemského rabína Moravy Šmuela ben Hirše Horovice (1726 – 1776) a představitele chasidismu v jedné osobě. Probíhá v rozmezí tří dnů a soustřeďuje se na místní židovský hřbitov a na dnes již jedinou mikulovskou synagogu, jednu z nejzajímavějších a nejzachovalejších na Moravě.

obr. 1

náhled 1. obrázku

obr. 2

náhled 2. obrázku

obr. 3

náhled 3. obrázku

obr. 4

náhled 4. obrázku

obr. 5

náhled 5. obrázku

obr. 6

náhled 6. obrázku

obr. 7

náhled 7. obrázku

obr. 8

náhled 8. obrázku

obr. 9

náhled 9. obrázku

obr. 10

náhled 10. obrázku

Galerie obsahuje celkem 16 obrázků.
1-10   11-16  

Ostatní tvorba Jindřicha Buxbauma publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Fotografie
DV 130/2024: Jahrzeit
DV 129/2024: Poslední svatba v Lošticích
DV 128/2023: Václav Neckář 80 let
DV 126/2023: Fotografie
DV 119/2022: Fotografie
DV 117/2022: Fotografie
DV 115/2021: Fotografie a další
DV 108/2020: Jindřich Buxbaum a Daniel Soukup vydlai knihu Sedmero požehnání!
DV 107/2020: Fotografie