Jindřich Buxbaum

FOTOGRAFIE

obr. 1

náhled 1. obrázku

obr. 2

náhled 2. obrázku

obr. 3

náhled 3. obrázku

obr. 4

náhled 4. obrázku

obr. 5

náhled 5. obrázku

obr. 6

náhled 6. obrázku

obr. 7

náhled 7. obrázku

obr. 8

náhled 8. obrázku

obr. 9

náhled 9. obrázku

obr. 10

náhled 10. obrázku

Galerie obsahuje celkem 28 obrázků.
1-10   11-20   21-28  

JÁRCAJT (VÝROČÍ ÚMRTÍ)

Ačkoliv není potřeba žádného prostředníka mezi Bohem a člověkem, putují rok co rok chasidští Židé v den výročí úmrtí, o takzvaném járcajtu, k hrobům svých učenců, rabínů a cadiků, aby si připomněli jejich památku a prosili je o přímluvu v nebesích. Chasidé představují v rámci judaiismu specifickou skupinu, která klade důraz na osobní vztah s Bohem, jehož přítomnost prostupuje celý svět a lze ji proto zakusit i bez hluboké znalosti posvátných textů. Neznamená to však, že by intenzivní studium nemělo v chasidismu své místo, jen je upřeno větší úsilí k přilnutí k Boží dobrotě modlitbou a odevzdaností. Židé se nemodlí k zemřelým, ale prosí o modlitbu a podporu ty, kteří svou učeností a zbožností zdobili židovský národ. Vyjadřuje se tak víra, že každá duše je věčná, že rozkvete jak palma, která vydá své plody, a cedr libanonský, v jehož stínu lze najít odpočinek.

JAHRZEIT U PŘÍLEŽITOSTI ÚMRTÍ KONANÝ DNE 26.8.2021 PRAHA

Jehuda Liva ben Becalel – Rabbi Low (1520 – 1609)
----------------------------------------------------------------------------
Rabbi Low, hebrejským akronymem MaHaRal, byl nejenom rabín, ale i učenec, výjimečný učitel, matematik a filosof. Působil jako vrchní zemský rabín v Mikulově a později jako vrchní rabín v Praze. Podle zlidovělých, neověřených zkazek ho poutalo přátelství, záliba v alchymii a kabale s cisařem Rudolfem II., stejně tak je s ním spojována pověst o Golemovi a spekulace o tom, že se jeho dílem nechal inspirovat Jan Ámos Komenský.
Pochovaný je na starém židovském hřbitově v Praze, kam v průběhu celého roku proudí množství turistů, zlákaných romatickou představou spojenou s jeho jménem a též Židů z celého světa, toužících položit symbolický kamínek na hrob svého učence.

JAHRZEIT U PŘÍLEŽITOSTI ÚMRTÍ KONANÝ DNE 22.7.2021 V MIKULOVĚ

Rabi Mordechaj ben Abraham Benet (1753 – 1829)
----------------------------------------------------------------------------
Rabbi Mordechaj Benet valnou část svého života prožil v Mikulově, kde od roku 1789 až do své smrti v roce 1829 zastával post moravského zemského rabína.
Jeho dílo náleží ke klasice talmudické literatury. Jeho práce dokazují nejen bystrý úsudek a velkou znalost rabínské literatury, ale i logickou a přísně vědeckou metodu. Byl velice vážený pro svou moudrost a vzdělání a už za života byl považován za svatého muže. Pochován je na židovském hřbitově na mikulovském rabínském vršku.

Ostatní tvorba Jindřicha Buxbauma publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Fotografie
DV 130/2024: Jahrzeit
DV 129/2024: Poslední svatba v Lošticích
DV 128/2023: Václav Neckář 80 let
DV 126/2023: Fotografie
DV 119/2022: Fotografie
DV 117/2022: Fotografie
DV 108/2020: Jindřich Buxbaum a Daniel Soukup vydlai knihu Sedmero požehnání!
DV 107/2020: Fotografie
DV 106/2020: Fotografie