Jan Zeman

VELKÁ ROMANCE O AFGÁNSKÝCH SUPECH

Úvodní motto
Sup afgánský
Kdysi symbol státu
Dnes téměř vyhuben
Rozum pánský
Jménem Alláha
Král hrozí:
,Kdo ho střelí
Bude zahuben!,

AFGÁNSKÉ HORY

Blesky a hromy
Jaké vy dáváte
Ukrutné školy
Afgánský sup
Roztahuje křídla
Smrt si tu každý den
Potichu hvízdá
Nad obřím hřebenem
Skal a ledu
S nečasem velikým
Marný boj svedu
Bělají se Bělají
Nejen lidské kosti
Kde kdo zde
Krutý boj
Prohrál
Změnil se v trosky
Afgánský sup uklízí
Mršinu za mršinou
Když na stezkách uvízli
Krákají tklivou
Poslední
Objeví je supi dříve
Než se rozední
Afgánské hory
Afgánské pouště
Vybělené kostry lidí
Hrůzu pouštěj
Vybělené kostry zvířat
Tady se obtížně
Může zpívat
Chudičká políčka
Ovečka kozička
Chudičké afgánské vesnice
Houf dětí a bída
Tradičně provází
Rolníky nejvíce

AFGÁNSKÝ KRÁL

Je prý zbabělec
S každým snaží
Dohodnout se
Přísahá jen
Na svou zemi
Na muslimskou věc
Kdekdo se mu
Za zády spěje
Takového
Je prý nutno
Kopnout do prdele
Nezaslouží si prý
Královské postele
Umí prý jen chránit
Afgánského supa
S červenou knihou bláznit
Státní znak země kuchat
Nechápe že nutné
Je mít silné stráže
Neboť v zemi žije
Příliš moc pakáže
Tu a tam je třeba
Někoho pověsit
Jen se zbraněmi se může
Vládcům poštěstit
(před 17. 7. 1973)

VELKÁ ROMANCE O AFGÁNSKÝCH SUPECH

Dávno Dávno Dávno
Ochranářské ráno
Vyhublý afgánský sup
Jak rád by pár mršin
Slup
Kdyby byly
K přežití napíná
Poslední síly
Afgánský sup ohrožen
Afgánský král
Muhammad Záhir Šáh
Při léčení v Itálii
Náhle odhozen
(17. 7. 1973)
Vyhlášena republika
Králův bratranec
Expremiér Sardar Muhammad
Daúd Chán
Prohlásí se za prezidenta
Však proti němu klika
Chopila se zbraně
Generál Gulbuddín
Hekmatjár zavelel:
„Krvavou na ně!"
Supům se hned lépe daří
Po přestřelkách mrtvé baští
Když pak levicový převrat
(28. 4. 1978)
President Sardar Muhammad
Daúd Chán zabit
V prezidentském paláci pad
Levicový Núr Muhammad Tarakí
Prezidentem
Spojí se tak trochu s čertem
To může napadnout
Jen vola
Budovat socialismus
V Afganistanu bez Boha
Přichází se bít
Mudžáhid
President Tarakí zavražděn
(14. 9. 1979)
Jeho vrah a nástupce
President Háfizulláh Amin
Po čtvrt roce
Svržen a popraven
(27. 12. 1979)
President Babrak Karmal
Pozve Rusy
(27. 12. 1979)
Bude dost mrtvých
Pro supy
Partyzánská válka
Krvavá afgánská dálka
Bez konce
Západní zbraně pro borce:
„Ze zajatého generála
Stáhnout kůži za živa
Generál Hekmatjár
Se rád podívá
Jak bude trpět
Supi musí hodinu
Dvě strpět..."

Zbraně! Zbraně! Zbraně!
Z Pákistánu na ně!
Tatatá!
Populace afgánského supa
Po pěti letech vyňatá
Z červené knihy
Ohrožených druhů
Živí se z granátů kruhů
V horských údolích
Mrtví na polích
Ve sklepích Kábulu
Raketa shodila
Mu dům na hubu
Prosťáček se nepočítá
Dnes raketa tůčko stíhá
Velbloud s pytlem dynamitu
Přiveden k hospodě – krytu:
Pal!
Hospodu s ruskými seržanty
S dvaceti Afgánci
Čert vzal
Američtí instruktoři učí:
„Na Rusa nelze jít s kuší
Nestačí mačety
Nutné flinty, rakety
Jak je užít?
Až na dostřel ujít
Namířit na město
Střelit od oka
Zasáhnete něco
Škoda neškoda..."

To zas bude v Kábulu zle
Generál Hekmatjár
Na inspekci jde
Sto raket do rezidenční čtvrti
Dvacet ambasád do suti
Se samopaly se chodí
Každý večer spát
Žije se tak trochu v kládě
I na ambasádě
Si i ženy musí brát
Do postele samopal
Doufat že nebude nutné
„V noci spustit: Pal!“
(80. léta)

Obvykle rakety míří
Do chudinských čtvrtí
Možné sympatie
S levicovou vládou
Je nutné usmrtit
Afgánská dálka
Afgánská válka
Nejednou muž proti muži
Se s kdejakou zbraní tuží
Několik zajatých
Sovětských vojáků
Mudžáhid stíná
Brzy nad nimi zašumí
Supí křídla
Obvykle začínají
S vnitřnostmi
Jsou podivnými hosty
Tu a tam mudžáhid
Klade miny
Kdo je kdy kde položil
Netuší nevinní
Sem tam je přemístí
I velká voda
Dalších a dalších obětí
Prý není škoda
Do nových válečných tažení
Po četných vojenských snaženích
President Karmal odstupuje
(24. 11. 1986)
Nový president
Muhammad Nadžíbulách
Píseň míru hude
Mudžáhid dál válčí
I když Rus odchází
(4. 1988 - 15. 2 1989)
Nabídka usmíření marná
Sedma mudžáhidů kalná
Další kroky
Marné mudžáhidů kroky
Nedobydou města
Horská údolí těsná
Plná min
Nepřítel plný vin
I porady prezidenta
V podzemním bunkru
Zákeřné atentáty
Smrad od skunků
Ach
Rozbit je Sovětský svaz
Ruský prezident Jelcin
Zastavuje pomoc
(1. 1992)
Boj o moc
Generál Abdul-Rashid Dostům
Má prý nízký plat
Nadžíbuláhovi pomoc
Náhle odmítá
Nadžíbuláh na OeSeN
Ambasádu
Generál Ahmad Šách Masúd
Bez boje v Kábul
(18. 4. 1992)
Masakr padesáti tisíc lidí
Vojínů i civilních
Supi toto jaro
Mají hodně mláďat
Zabitý člověk nekdáká
Generál Hekmatjár válčí dál
Kábul rozstřílet dá
(1993-95)
Ekonomika jde ke dnu
V zimní záplavě sněhu
V letním vedru
Na jihozápad země
Vstupují Tálibánci
(1994)
V Pákistánu CíAjEj a Saúdy
Dobře vycvičení
Dobře vyzbrojení
Velmi mladí branci
Zatímco se ti dva bijí
Talibánci se probíjí
Na Kábul
Bul!
Napoprvé Kábul
Ještě odolá
(3. 1995)
Generála Masúda
Tvrdá to škola
Však podpora Talibánců
Z ciziny roste
Pomoc teroristy
Usámy bin Ládina
Velmi cenné koště
Nakonec generál Masúd
Do údolí Panšír
Talibánci v Kábul
Bez boje trosky města
(26. 9. 1996)
Válečné kostky těsta
Masakr Masúdovců
Svobodných
Ženatých
I vdovců
Miminkem o zeď prásk
Otec před chvílí sťat
Expresidenta Nadžíbuláha
Vylákají na jednání
Chytnou ho a bez váhání
Vyklestí
Po ulicích vláčí
Na náměstí věší
(27. 9. 1996)
Feudální právo šaría
Děsí
Zákaz vzdělávání žen
Televizor oběšen
Zákaz hudby
Bič na kurvy:
„Otevřete!
Policie pro podporu ctnosti
Pro potírání nectností!”

Znásilněná se ukamenuje
Byť měla za čtvrt roku
Porodit mrně
Před půl rokem
Přemohl ji hravě
Oddíl vojáků
Střídali se na ní všichni
Po vzoru pirátů
Vdova s bříškem
V náručí s miminkem
Před mravnostní policií klečí
Prudké boje zničily
Její rodnou vesnici
Zabily jí šest dětí
Její manžel
Zahynul při zteči…
Někdo prý pikle kuje
Krvavý vítr duje
Zákaz zobrazovat lidi
Zvířata
Náznak nesouhlasu?
Zpacifikovat chasu
Trestní výprava
Poprava
Poprava
Příměří dnes
Válečník kles
Slavný velitel zabit
Zítra se zase začne pálit
Terorizují Tádžikistán
Čečmu Kašmír
Tálibánský útok
Na údolí Panšír
Kulomet je zkosí
Minové pole se
Zabíjení zhostí
Masúdův protiútok
Je žene zpět
V sedle před Kábulem
Urputně bojuje se
Marně
Zůstává mrtvých
Tam i zde
Afgánských supů přibývá
Krajina se kostmi
Stále víc pokrývá
Tálibánský útok
Na severozápad
Dostuma svrhá
Klika zrádná
Jí pak svrhá Tálibán
(1998)
Kulometů bál
Tálibán už sever má
Otvírá se cesta
Na údolí Panšír
Od severu
Vysoká hradba hor
Dobře opevněný průsmyk
Zárukou průseru
Masúdovy kulomety
Silnici pečlivě střeží
Probít se k ústí tunelu
Beztrestně lze stěží
Nakonec to talibánci
Řekou krve zvládnou
V hojném počtu do tunelu
S kulomety vtáhnou
Tunel ale zničí
Velmi silný výbuch
Na zavalené talibánce
Nedosáhne ani sup
Proklaté údolí Panšír
Proklatý generál Masúd
Pevný skalní masiv
Po krvavé bitvě
Nastupuje sup
Karty v údolí Panšír
Prý má sám čert
K hnízdění si sup vybral
Nedaleký strmý vrcholek
Přináší tam vesměs kusy
Lidských mršin
Krvavý Talibán
Až na údolí Panšír
Afganistan drží
V zemi tvrdě vládne
Obří sochy Budhy
Rozstřílí
Na své misi kárné
(2. 2001)
Generál Masúd
V Panšírském údolí
Se dál srdnatě brání
Hejna supů dál
Spokojeně tráví
Nekrákaj:
„Ať žije král!"
Když o sever s opozicí
Válčí Tálibán
Po bitvě se na bojiště
Slétá hejno supů
Mají na rok vystaráno
Juchůůů…
Je to na pár facek
Jako malý chlapec
Snil z dětské skrýše
Vzlétnout do výše
Dnes do výše vzlétá
Jeho utržená ruka
V pařátech supa
Jindy se do výše vznáší
Ruka uťatá
Kat koná svou práci
Supu chutná ruka
Lehce krvavá
Přál si vzlétnout do výše
Zabíjet ve válce smí se
Kulomet zaštěká
Umírající se ocitá
V pařátech supů
Odnáší ho na hnízdo
V hodině duchů
Muslimský kněz
Připravuje mladíka
Z chudé rodiny
Na sebevražedný atentát
Modlí se za něj
Po dvě hodiny
Mladí si nasadí
Výbušný pás
Přiblíží se k nepříteli
Odpálí se
Končí tím jeho špás
Letí rovnou k Alláhovi
Do nebe
Málokoho přitom
Nezazebe
Vozidlo na cestě
Olizují plameny
Ti co v něm jeli
Výbuchem
Nastražené bomby
Smrtelně zraněni
Nad nimi už šustí
Supí křídla
Pokud tam válečná kule
Dál nehvízdá
„Co tomu říkáš
Afgánský válečníku starý?"
„Aby vás všichni supi sežrali!
Nemohu pochopit jedno
Jaké to bylo temno
Když tupá královská ruka
Třicet let chránila supa
Že je prý ohrožen
Přitom čím déle se bijem
Tím víc vidím
Že je přemnožen
Chce žrát padlé kamarády
Nestačí mu padlí nepřátelé
- neřádi
Nemohu pochopit jedno
Jaké to bylo temno!"

ZDE LEŽÍ SUP

Afgánský mladý
Byl toho dne
Dosti hladný
Zuřila bitva
Vítězil Rus
Na padlého mudžáhida
Sedl sup
Otevřela se skála
Vyjely z ní tanky
Pobili Rusa
Sup mudžáhida baští
Mudžáhid spatří:
„Tak to ne!"
Pět kulí dostane

AFGÁNSKÁ MILOSTNÁ

„Vítr stopy ničí
Prudce fouká dál
Nejsi má a ničí
Vraždí Tálibán…”

(9. 1996)

DĚTI SI NEMOHOU

Jitce Ambrosové
Klidně hrát
Každou chvíli
Se může
Něco stát
Kdekoliv může
Vybouchnout bomba
Kdykoliv se může
Spustit ostrá střelba
Kdykoliv někdo může
Vám vrazit nůž do zad
Někdo vás zašlápne
Do země co odpad
I v Kábulu se
Začne střílet
Varovná siréna
Začne kvílet
Na chudinu začnou
Padat rakety
K útoku užijí
Flinty i mačety

POSLAT SVOJE LIDI

Bojovat s mudžáhidy
Proti sovětským vojskům
Za pomoci UeS koltů?
Žít tam s nimi
Ve vysokých horách
V zimě mrznout
Schovávat se
V jeskyních či štolách?
V létě se trápit
V ukrutném vedru
Kde každou chvíli
Někdo jde k čertu?
Modlit se muslimsky
Hovořit paštůnsky
Žrát s nimi ty
Jejich sračky
Možná padnout v boji
S Rusy plačky?
Primitivní zpravodajská škola?
„Nahoře se prý zbláznili!“
Našinec volá
Spoléháme se na velké
Elektronické uši!
Neumíme sic paštunsky
Oni se sem tam zabíjejí
Také kuší…

BIN LÁDIN

Umí se prát
Vzorný žák
Americké CiAjEj
Učili ho: „Postřílej!
Ubodej! Otrav!
Naklaď miny!
Zmiz a řekni:

,Jsem nevinný!,
Nauč se pašovat drogy!
Nauč se vzývat bohy!
Nauč se peníze převádět
Z konta na konto!
Pokud to nepůjde jinak
Ze skály shoď ho!"

Učil se Učil
Peníze chrastit
Učil se. Učil
Bin Ládin vraždit
Miny klást a
Zapalovat
Banku vykrást
I podnikat
V mešitě se modlit
Konta se mu
Budou hodit
Když stále prolévá krev:
,Už to nejde vydržet!,
Zřekli se ho rodiče
CiAjEj však ne:
,Jen klidně šiř teror
V Čečně i na Balkáně
Šiř teror v Kašmíru
Základny buduj
Na Pamíru...,

Však jednoho dne
Na UeS ambasádě
Auto s dynamitem
(Afrika 1998)
Stopy za Ládinem
Rakety na Afganistan
Nezasažen Ládinův stan
Teror pokračuje
V Tádžikistáně
V Čečně
V Kosově
S UeSA už
Zas v pohodě
(1999)
Pod ochranou UeSArmy
Pravoslavný klášter pálí
Civilisté pobiti
Nikdo nesmí
Billa Clintona
Zlobiti
Když tři roky nezaprší
Neúroda v zemi
Hlad se smrtí
Peníze za prodej drog
Ládin se na pomoc zmoh…
Chystá prý velikou věc
Zavraždit generála Masúda
Či atentát v New Yorku
V Pentagoně?
(poč. září 2001)

VRAŽDA MASÚDA

Generál Ahmad Šách Masúd
Známý Panšírský lev
Neprolévá nikdy
Zbytečně krev
Milují ho jedni
Nenávidí druzí
Nenechá si nikdy
Nasadit paroží
Nevypadá to na smír
Uhájí údolí Panšír
To si prý neměl
Dovolit
Talibán pokouší se
Ho skolit
Vražda generála Masúda
Byla prý čistá práce
Pro dva novináře
Dělali s ním rozhovor
V kameře vybouchla
Ukrytá bomba
Účastníků horor
(9. 9. 2001)

AMERICKÝ POLITIK

Syntetik
Obludné neznalosti
Arogance
Ve velkém z chudáků
Dělá štvance
Bez naděje
Na kus žvance
Genocidu Palestinců
Chrání
Lítost nezachvátí
Madam Albrichtová
Nevzrušila ji prý
Zpráva nová
Že americké embargo
Zabilo
Na půl miliónu
Iráckých dětí
(1996)
Asi jich mají
Jako smetí
V UeS letkou
Rozbombardované zemi
Mřeli z bídy Hladu
Nemocemi zasaženy
U nás bílých se to přešlo
Vysvětlit muslimům
To však nešlo
V muslimském světě
Bylo zle
Kdekdo tam byl
Zděšenej
Neználek
Arogant
President George Bush
Mladší
Do stolu praští:
„Pryč s Kyotským protokolem!"
(3. 2001)
„Budou muset všichni
Zbrojit kolem!"

Židům volnou ruku
V zabíjení Palestinců
Na úprku

DOMINANTY MANHATTANSKÉ KRAJINY

Postavili pro padesát tisíc lidí
(1973)
Na důkaz rozumu mdlého
Nehorázných
Pozemkových spekulací
Všemocnosti obludné techniky
Dominanty manhattanské krajiny
Sídlo instituce
S mizernou pověstí
Vyrábějící ve velkém
Lidí neštěstí
Nenávist
Neví se ještě
Kdo to na ně střih
Letadla unesená
Na Byznys centrum
Na místě úderů
Začala hořet
Po čtvrt hodině
Zazněly dole výbuchy
Šlo ke všem čertům
I s dvoutisícovým osazenstvem
Jak pod odstřelem s čertem
Krátce na to se zřítily
Sousední mrakodrap
Přitom prý srazily
Zbortily se dominanty
Manhattanské krajiny
Jak domek z karet
(11. 9. 2001)
President Bush byl z toho
Vedle krapet:
„Je to hrozné!
Pomsta bude mastná!"

Afgánská jitra matná:
„Kdo nejde s námi
Jde s teroristy!"

Agenti neschopné CiAjEj
eFBéI byli rychlí
Vypátrali viníka
Po pěti hodinách
Stejně jako když vraždili
Presidenta Kennedyho
(22. 11. 1963)
Tehdy za pět hodin také
Obvinili
Krátce po té zavraždili
Nevinného:
„Byl to Ládin podle všeho!"
President hned:
„Talibáne, vydej ho!"
Talibán důkazy chtěl
Bush řekl: „Nejsou třeba!
Na Ládina jde se!" Běda!
„Že ho nevydáte?
Naše bomby znáte?"

Byly i jiné verze
Židé vyvázli vesměs
Toho dne v práci nebyli
Nechtěl někdo
Bushe poštvat
Do Palestiny?
Neprala se americká
Špička mezi sebou?
Netušili
Že se věže
Centra svezou
V plamenech?
Neměl se Bushovi
Zatajit dech?
Neměla to být
Demonstrace
Bezmocnosti Bushe?
Přišla však pak
Demonstrace
Všemocnosti Bushe!
A co když to byla
Provokace UeSA
Jež měla vylepšit
Pramizernou pověst
Týmu Bushova?
Totiž
V tom je potíž
K atentátu došlo mimo
Obvyklou pracovní dobu
Jinak mohlo v mrakodrapech
Dostat se do hromadného hrobu
Na padesát tisíc lidí
Však super bol asi nebyl
Pachatelů vizí

„NIKAM NECHOĎTE VEN!

Je to nasnadě
Když je konec světa
Rodina má být
Pohromadě…“

Dneska New York sténá
Šokující scéna
Zítra bude sténat
Afganistan
Do syta se nažere
Beztak značně přemnožený
Nejeden supí chřtán
(11. 9. 2001 večer)

SOLIDNOST UESA NEČEKEJTE

Pochopili talibánci
Takže může být nadějné
Začít přece jenom jednat
O vydání Bin Ládina
(5. 10. 2001)
Však pro Bushe je válka
UeS Army rutina
Jednání hned odmítá
Krátce na to
S vojenským letectvem
Na Afganistan vlítá

ATENTÁT TO BYL OBLUDNÝ

Chápu
Že kde koho schvátil
Chápal bych projev
Bushe nerudný
Však jen kolem sebe mlátil:
„Pomsta! Pomsta! Pomsta!"
„Kdo nejde s Námi
Jde s teroristy!"

Věřím že UeS letka sníží
I Pamíru štíty
Za krutý krach
UeS pýchy
Však hrdost Afgánce ne
Na civilech mstít se
Hloupé je
Talibán do bunkrů zaleze
Hejno supů
Se pořádně nažere
Afgánci v sutinách hladem
Nevím co válka
Zmůže se svrabem
A co když pravdivé
Alibi Ládina
Že v tu dobu vraždil
Generála Masúda?
(11. 9. – 10. 10. 2001)
Atentát to byl obludný
Na výročí krvavého
Puče Pinoccheta
Jež s chilskými generály
Zorganizovaly UeSA
Na sedmnáct let
Vsadily tehdy
Chilský lid do želez
(11. 9. 1973)

DIVILA SE TOMU

President Bush
Pomodlil se k Bohu
Ač Bůh řekl:
„Nezabiješ!"
Nařídil hned
Házet bomby
Do afgánských domů
(8. 10. 2001)

TO ZAS BUDE ŽRÁDLA

Pro supy
Americké pokusy
Talibánce bombardovat
Ti se umí v bunkru schovat
Civilistů masakr:
„Ládina i Bushe za katr!“
(od 8. 10. 2001)

V KATARSKÉ TELEVIZI

Ládin předtočený živý
Vyhlašuje Bushovi boj lítý
Za bomby na Afganistan
Vyhlašuje Džihád
Svatý zápas
Muslimů proti nevěřícím
Krvavé afghánské
Údolí zřím
Ach!
Největší soukromý
Terorista říká:
„Největší státní terorista
Dostane na frak!"

Už nás zase máčí v krvi
Účet dostaneme brzy
Za Svobodnou Evropu
Skoky z oken či ke stropu?
(po 8. 10. 2001)

DOSTAT TÁLIBÁNCE

Bude těžké
S generály zjistily
Tři ženské
Pravé české demokratky
Vypouští z úst
Četné zvratky
Přemýšlí jak zničit
Jim podzemní kryt
Jedna radí užít ypperit
Druhá atomovou pumu
Třetí radí Afganistan
Změnit na lagunu
(v Praze 12. 10. 2001)

BOMBARDUJÍ PRÝ

Vojenské cíle
Domy
Červeného půlměsíce
Modlící se v mešitě
Herátské nemocnice
Vesnice
Obytné čtvrti měst
Středisko humanitární pomoci
OeSeN
Pozice Severní aliance
Pořádný kus žvance
Pro supy
Americké pokusy
Zabily desítky Tálibánců
Dvě desítky
Pákistánských branců
I tři supy
Jež oběti
V troskách nemocnice
Požírali s chutí
Afgánci houfně
Opouští zemi
Rodiny do bezpečí
Muži se vrací
Se zbraněmi
Pákistánci s nimi
Do zimy přes miny
Do zimy
Do ohně zakázaných
Kazetových bomb
Zavrtávajících se i
Do skalních katakomb
Zatímco zděšení
Svědci vypráví
Muslimský svět
Nevolí burácí
Navzdory dešti
Amerických bomb
A střel
Vzdorují Tálibánci
Pět neděl
Generál Hekmatjár objíždí
K spojení Afgánců
Proti UeSA vybízí

VELITEL PAN HAK

Proti talibáncům
Rozhodne se bojovat
UeS slib má
Že ho ochrání
Proti talibánským
Ti však přichází
Je to na draka
Mobilem o pomoc:
Riskovat UeSA
Vojáka pro Haka?
Chcete toho trochu moc!

Už ho chytli
Ke zdi staví
Pomoc nepřichází
Pozdě na pomoc

HLÁŠENÍ

„Nemáme co bombardovat
Supi se neumí schovat
Požírají mršiny
Zřejmě samé civily."
„Že nemáme bombardovat?
Že u fronty hnízdí sup?
Kuš!"

Zahnízdí afgánský sup
Na zimu
Jde kolem voják
Šlápne na minu
Roztrhán voják
Sup zabit
Příroda teď
Vejce supa zmrazí
„Šéfe, Já zapomněl
Mám shodit dřív
Pár bomb tříštivejch
Pak balíčky
Humanitární pomoci
Nebo obráceně?"

SROVNÁNO SE ZEMÍ

Už je prý vše
Severní aliance
Do útoku jde
(8. 11. 2001)
Útok přes krátké
Ohrožené místo
Několik svazků granátů
Tam na ně hvízdlo
Útok pokračuje
Ve střeleckém stínu
Talibánci prý mají
Velikou rýmu
Prolomena fronta
Krvavá válečná konta
Mazáre Šaríf dobude
Severní aliance v boji
(9. – 10. 11. 2001)
Už se zase popravy rojí
Bezbranné neplnoleté
Brance ve škole
Postřílí talibánce
Sto supům na pole
Nejen Herát
Také Kábul
Talibán vyklidí
(13. 11. 2001)
Další bomby shodí
Američtí letci do lidí
Ač Talibán tam skončil
Americký letec se loučí
Balíkem humanitární pomoci
Rozbil dům
Ač všichni přežijí
Berou do ruky hůl
Aliance postupuje
Na Kandahár
Na Ládina rozpíná se
UeSA spár
Však stopa u Kábulu končí
Rádio Šaría se loučí
Končí právo šaría
Velký chaos začíná
Vítězové loupí
V popravách neskoupí
Masakrují talibánce
Vzbouřené
I vzdavší se brance
Pět tisíc vojáků
Umučeno v poušti
Na rozkaz: „Umučit!”
Nebyli UsS boys skoupí
(26. 11. 2001)
Letecké bomby
Na účastníky schůzky
O kapitulaci Kandaháru
(6. 12. 2001)
Že designovaný premiér
Hámid Karzíí přežil
Zajistil Alláh bůh
Bin Ládina Al Kaida
Se tvrdě brání
V podzemní jeskynní
Pevnosti Tora Bora
V okolí les plápolá
Bomby zavrtávají se
Hluboko pod zem
V podzemních krytech
Vybuchují
Vysají vzduch
Obránci udusí se v něm
Prý tam po dobití
(12. 12. 2001)
Našli na tisíc mrtvých
Však šéfy nikoliv
Špatně se prohledává
Hořící okolí
Hejno supů hnízdí
Na nedalekém vrchu
Do jara nebude s to sežrat
Všechnu nabízenou mrchu
Afgánské supy
Po pěti letech trápí
Opět žaludeční potíže
Přecpaná břicha
I lidská mrcha
Jednou přejí se

SEVERNÍ ALIANCE VÍTĚZNÁ

Otázka tak trochu příšerná
Kam zmizel šéf Talibanu?
Kam zmizel šéf Al Kaidá?
Otázka nepoddajná

„KOMU FANDÍŠ?"

Ptali se mě:
„Komu fandíš?" Věru
Řekl jsem: „Já
Vyhýbám se
Hrdlořezům!"

KAM ZMIZELA PŘEPOČETNÁ

Talibánská armáda?
Ve chvíli kdy válka byla
Zjevně prohrána
Zbraně si ponechali všichni
Na střelbu po nepříteli
Byli vesměs pyšní
Mnozí se v horách ztratili
Mnozí se do vojska vrátili
Do vojska nových vládců
Využili amnestie
Živit se poctivou prací
Je prý pro pár bláznů
(2002)
Když v zemi zuří válka
Když množství lidí
Umírá tam
O to víc dětí
Afgánské ženy
Musí rodit
Množství dětí
Se Afgáncům
Jistě bude hodit
Byť polovina jich
V útlém věku zemře
Život v zemi
Je moc těžkej
Množství dětí nutné
K prostému přežití
Válka bývá pro kdekoho
K zabití
Kultura biofilní
Kultura nekrofilní
Zabíjení množství lidí
Kdejaký sup vidí
Jde o dlouhodobý stav
Stabilně nestabilní
S někým se prát

SUP AFGÁNSKÝ V OHROŽENÍ?

Ale kde!
Po vydatném zabíjení
Bída dál zemí jde
Hlad Bomby Kulky Miny
Zabíjí vlastní vojáky
Civilisty nevinný
K tomu ochuzený uran
Horší než sto
Egyptských ran
Mírová mise
Jak kůl v plotě
Afgánce nechává
Mřít na souchotě
(jaro 2002)

ŽENIL NÁČELNÍK SYNA

Prý svatebčanů vina
Oslavné salvy
Do vzduchu
Přístroje výzvědného letadla
Ve vzruchu
To prý nechce klid
Chtějí náš bombardér
Sestřelit
Byť letí bezpečně
Deset kilometrů nad zemí
Nálet ve vesnici zanechává
Na sto padesát
Mrtvých a zraněných
(1. 7. 2002)

V ÚDOLÍ SWÁT

Pěstuje se mák
Na jaře jeho pole
Krásně bíle kvetou
Symbolizují smrt bílou
Nikoliv černou
V údolí Swát
Ve velkém se
Pěstuje mák
Byť rychle degraduje půdu
Tam kde válka plodí hlad
Představuje noční můru
Rychlá degradace půdy
Zas tak moc nevadí
Z máku se vyrábí
Opium
Heroin
Americký velitel
Údolí Swát neobsadí
Šetří své vojáky
Neb jsou mu prý svatí
Talibánci
Krátce na to
Obsadí údolí
Opevní se v něm
Kulomet na úbočí
V údolí heroinu sněm
Talibán jej tvrdě střeží
Útočníci UeS boys
Živí se vrátí stěží
Americký generál dnes
Na základně zuří
Do údolí Swát
Poslal vojenskou jednotku
Pobili ji talibánci
Těla pobitých
Sežrali supi
(2002)

NÁRODNÍ PARK

Afgánského supa
Vítězí v něm často
Olověná sprcha
I zde často propuká
Nelítostný boj
Samopal kulomet štěká
Zabitý zraněný
Supa meta
Čísi bol
Tááák
Pěstuje se mák
Vyváží heroin
Sem tam se něco
Dostává do sutin

SKONČILY VOLEBNÍ HOKUSY

Letěli kolem dva supi
Sup Afgánec
Sup Iráčan
Každý radostně
Zakrákal:
„Zvolili zas
Presidenta Bushe
Přežírat se
Našinec po
Další čtyři
Roky může
Bude mít
Lidských mršin
Víc než dost
K tomu mezi lidmi
Hlad bude častý host
My však nepoznáme
Hlad
O olovu si necháme
Leda zdát…“

(11. 2004)

DEMOKRACII OKUPACÍ?

Je to jak dopis zvací
Jež se dosud nenašel
Afgánce i okupanty
I afgánské supy
Bere čert
Nášlap na minu denní chleba
Smrtelná zatoulaná střela
Výbuchy bomb na silnicích
Výbuchy bomb na tržištích
Výbuchy i v těžce opevněné
Vládní čtvrti
Americké bombardéry
Rozsévači smrti
Okupant napaden
O pomoc volá
Bombardér vesnici
Se zemí srovná
Na polích kvete mák
Odbojný Afgánec
Odmítá umírat
Bídou. Hladem
Co udělat se svrabem?
Za krvavou smrt
Vyrábí ve velkém
Na export smrt bílou
Světoví četníci
Na heroin chcípnou
Vývoz pod vedením
Bratra presidenta
Za nehty mu zůstává
Převysoká renta
Další, další, další smrt
Z bitky utekl i chrt
Demokratické volby
Z pečlivě vybraných kandidátů
V nejhorším rozhodnou kolty
Po vzoru pirátů
Při volbách teče krev
Nejednu volební komisi
Bere čert
Sem tam atentát
Sem tam tatatááá
Volby plné podvodů
Dvě stě procent voličů
V jedné provincii
Pro prezidenta hlasovalo
Sto bodů

TAŽENÍ UES BOYS

Proti talibancům
Se nedaří
Mudžáhid neužívá mobil
Ze zálohy pytlačí
Neodhalí ho na trase
Včas
Zaútočí ze zálohy
Ach!
UeS boys
Se nohy podlomí
Nejednu kulku
Do břicha uloví
Pod vozidlem
Mu vybouchne
Bomba nebo granát
Je to na špagát
Po bitce přichází
Zobák supa
K sežrání je dobrá
Každá lidská mrcha

UVÍTÁNÍ VŘELÉ

Víceprezident UeSA
Válečný zločinec
Dick Chenney
Prý válečník smělej
Na smrt své žoldáky posílá
Ač jasně porážka zaznívá
Letí tajně do Kábulu
Strachu svých tam
Dát přes hubu
Ubytován na základně
Bezpečnost zajistí klamně
Pod rouškou noci
Na bránu základny
Sebevrah útočí
Auto dynamitu
Zabití i v krytu
Brána v troskách
Válečného zločince sic
Smrt nepotká
Však je to drahý špás
Při devatenácti mrtvých
Nebude se lehce spát
(27. 2. 2007)

ZABIJÍ POLSKÉHO ŽOLDÁKA

V Afganistanu
Posílají polští vládci
Vojáky své
Umírat pro slávu
Vrchního šerifa Bushe
Polský žoldák přece
Také padnout může
O afgánských civilistech
Nemluvě
Přísahali
Inteligentní pumě
Stejně jako
Žoldáci britští
Napadli je Talibové
Volali o pomoc
Americká puma
Spadla z výšky
(8. 2007)

„NAPADLI VÁS TÁLIBÁNCI?

Volejte Američany!
Zmasakrují
Je i vás
I vesničany!“

Oni si jen budou hrát
Za veliké many
Pro ně vyvraždit vesnici
Je jen malý špás!
Slétli se tam po té supi
Z celého okresu
Věříce že
Nebude v ní více
Bombových otřesů
Slétli se tam supi
Z celého kraje
Pobitá lidská mrcha
Jim pod zobák hraje
Začali v troskách vesnice
Supi stavět hnízda
Věříce že nebude víc
Zničenou vsí
Kulka hvízdat
Nehvízdaly kulky
Zasvištěla z dálky
Naváděná střela
Hnízdící supí kolonii
Vyhladila zcela

SILNĚ JEDOVATÝ ŠTÍR

Jdou tam prý zavádět
Mír
Jdou tam prý zavádět
Demokracii
Surovou vládu narkomafií
Zabijí každého
Kdo jim stojí v cestě
Ruce má svázané
Visí na lucerně
Zabíjí hlavně civilisty
Sebevrazi proti okupantům
S výbušninou vyšli
Džihád
Krutého nepřítele stíhat
Svatý zápas
Prý veliký trapas
Za svobodu
Zbavit ho života bolu
Posílají cizí
Žoldáky
Do hrobu
Posílají žoldáky
Kolaboranty
Civilisty
Americké bombardéry
Na civilistech se mstící
Zoufalec odpálí
Žoldáky i sebe
Svědkem afgánské nebe
(ke smrti českého žoldáka v Afganistanu 17. 3. 2008)

SUP AFGÁNSKÝ OHROŽEN?

V UeSA dnes zvolen
Prezidentem Barak Obama
(4. 11. 2008)
Slibuje mír
Pro válečné borce pohana
Vzápětí dostává
Nobelovu cenu míru
Nebudou supi na štýru
V afgánské i v irácké válce
Pokračuje dál
K tomu pět dalších
Válek přidá
Předvolební sliby
Nelze prý brát vážně
Hlavně když se bomba
Na nevinné háže

SEM TAM SVATBU

Zmasakrují talibánci
Sebevražedný atentátník
Či brutální střelec
Nedá mnoha
Účastníkům svatby
Přežít šanci
(6. 10. 2010, 27. 7. 2015, 18. 8. 2019)

VRAŽDA BIN LÁDINA

Trvalo Američanům
Takřka deset let
Zjistit kde se skrývá
Prý největší skřet
Největší soukromý terorista
Bin Ládin
Prý nesmí zůstat
Pochybností stín
Nad UeSA
Státním terorismem
Speciální komando
Do Pákistánu se vyšle
Chytnout ho
Postavit před soud
Podle práva?
Popravě bez soudu
Se přednost dává
Nevíte snad
Co všechno na
Koho ví?
Při pouhém pomyšlení
Jsme strachem hotoví
Tajné komando
Na Ládinovu
Údajnou rezidenci
V pákistánském Abbottabádu
Vrtulníky tři
Nejmodernější
Armádní vši
Jeden si sami sestřelí
Byli prý moc veselí
Druhý vysadí komando
Na střeše
Údajné Ládinovy rezidence
Proběhnou ji ostří hoši
Chytí ho ve sklepě
Střelí třikrát do týlu:
„Nepřipustíme mohylu!“
(2. 5. 2011)
Jeho tělo vrtulníkem
Na letadlovou loď:
„Roztrhat žralokům
To odporné tělo shoď!“

Prý to byl řádný
Muslimský pohřeb
Muslimům na posměch
Na místo vítězství
Válka běží dál
Početné hejno
Afgánských supů
Stále král
V Abbottabádu se
Divné věci vypráví
Onu noc
V přepadené v rezidenci
Nikdo čas netráví
Bin Ládin je už prý
Dávno mrtvý
Selhali mu ledviny
Nesežrali ho supi
V deseti různých
Termínech zemřel
Pravdu prý vem čert
Na onen dům oné noci
Zaútočil
Prý vrtulník jediný
U rezidence se zřítil
Načež mrtví
Na jeho palubě
Měli šediny

STANE SE PRÝ STRAŠNÁ VĚC

Nějaký tálibánec
Zabije bratra
Loutkového prezidenta
Karzaího v Kandaháru
Zabije ho prý po právu
Neb vede v zemi
Obchod s heroinem
Vadí prý, že je vinen
Předčasným úmrtím
Bezpočtu
Konzumentů svých
Dech bílé smrti z něj
Vždycky dých
Vražedný heroin
Uživatele své do ruin
Dělá z nich trosky
Závislost smrtelné kostky
Zásobuje heroinem
Asii Evropu
Ameriku Svět
Vyznamená ho sám
Vrchní UeS skřet
Heroin vyváží
Přes hlavní UeS základnu
Letadly z Bagrámu
Za tučné zisky
Dá si skotskou whisky
Po ránu
Uživit Afganistan
Vyžaduje obří plán
Zaplavit heroinem
Celou Zemi
Nevadí že feťák
Často zcepení
Pod ochranou UeS Army
Desetinásobek heroinu
Afgánci válí
Ve srovnání s tím
Co vyčítali talibánským
Umírněný plán
Na vývoz heroinu do světa
Teprve dnes
Drogová přetéká
Však stala se
Prý strašná věc
Vrchního vývozce drog
Bratra prezidenta
Ahmada Valího Karzáího
Zabil tálibánec
(12. 7. 2011)

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Šiřitelé kultury pyšné
V okupovaném Afganistanu
UeS boys: „Silným se stanu!“
Zabíjí Afgánce po libosti
Smrt civilů z nebe
Bomby často hostí
Sem tam supa afgánského
Taky střelí
Na místo do zadku
Jim leze do zelí
Ono jim to nestačí
I v kultuře pytlačí
Bojují proti islámu
Pálením
Posvátného Koránu
Vytíráním si zadků
Jeho listy
Močí na zabité
Mudžáhídy
American boys:
„Zastřelit
Afgánské miminko!
Řekli jsme přece jasně:

,Nikdo se nesmí hnout!,“
Na záchod si nosí Korán
Ne že si ho někam schová
Či dokonce přečte
Muslime, potěš se
Po vzoru mistrů
Trhání jeho listů
K vytírání prdele
Po velké potřebě
Natočené video
Vystaví na internetu:
„Civilizaci
Primitivům nesu!“

Neb kultury moc
Veliký muslimský šok
Po jeho shlédnutí
Muslimové blijí
Ač alkohol nepijí
(2011)
Loutková vláda
V Kábulu se třese
Dříve či později
Ji Talibán smete

ZMASAKRUJÍ TERORISTY

Čteš-li zápis je to jistý
Jeden má samopal
UeS Army
Tři mají mozoly
Kopou jámy
Vyschlá studna
– hrozba smrti
K tomu šest žen
Střela drtí
Deset dětí rozerve
Miminko matce
Od prsu oderve
Letec bude vyznamenán
Neb dvacítku teroristů
Prý ze vzduchu
Sám odrovnal
Pobil
Neříkejte:
„V řece krve
Se usmívá
Leda debil!“

Afgánský loutkový prezident
Hámid Karzáí
Takovou praxi
Protektorů nesnáší
Často proti ní
Veřejně protestuje
UeS boy vražedný vítr
Zemí ale duje
Dál
Smrti král
Své loutce se směje:
„Rádi by jsme ho poslali
Do prdele!“

Vojenské pohledy
Neberou ohledy

OBÁVANÝ VŮDCE TALIBÁNU

Muhammad Umar
Kdesi v podzemí
Potichu zemřel
(23. 4. 2013)
Americký okupant o tom
Dlouho tušení neměl
Odměna za informace
K jeho vypátrání
Deset miliónů dolarů
Nikdo nemá zdání
Zrádce se nenachází
Schopnost vypátrat ho
UeS boys schází

ZABIJÍ PĚT ČESKÝCH ŽOLDÁKŮ

Neb se v bojích dávno
Neužívá bodáků
Základna napadena
Ze zálohy
Nějaké vojáky přitom
Útok pokosí
(8. 7. 2014)
Přináší tam prý svobodu
Dopouští se přitom
Velikého podvodu
Svobodu Afgáncům
Berou
Za krvavý žold
Se perou
Berou Afgáncům
Svobodu
Afgánci je
Posílají do hrobu
Český stát je po té
Vyznamená
V pokrytectví konkurenci
Náš bílý svět nemá
Nejen pozůstalý
Se nepřestává ptát
Zda stál za to
Pěstovaný opiový mák
Velký kšeft zbrojařů
Krvelačných potkanů

STARTUJE UES BOMBARDÉR

Konat krvavou práci
Hejno supů rázem
Klid svůj ztrácí
Ve vzduchu křídly
Starý sup
Divoce mává
By sousední hejna
Poznala včas
Že letka zrádná
Vyráží do akce
Nejsou tu nuance
Teď je nutno rychle
Někde se schovat
Nebo vás bombardér
S Afgánci pochová
Nejlépe je nálet přežít
Vysoko ve skalách
Po náletu naděje je
Na lidskou mrchu
Neb neponesou
Nikoho na márách

POPÍJÍ DVA STAŘÍ VOJÁCI

Afgánští mazáci
Místní silný čaj
Válka stále sužuje
Afgánský kraj
O válce si kdekdo
Povídá
Přetřásá se
Dost rozdílná
Manýra:
„Rus na nás útočil
Obvykle muž proti muži
V bojích často nastavoval
Svou hříšnou kůži…“
„UeS boys však obvykle
Naši zemi bombarduje
Z pro něho bezpečné výšky
Mezi mrtvými je
Nejčastěji civil
Masakr si pochvaluje
Jako zásah proti teroristům
K vytření své prdele
Užívá listů
Posvátného Koránu
Rád bych mu dal ránu
Vraždí nás včetně nemluvňat
Jistě si ho vezme peklo
Nakonec ho zúřaduje kat!“

CVIČÍ UES BOYS

Afgánské vojáky
Aby mohli jít
Proti talibánským
Do války
Oni ale vyzbrojeni
Nejen UeSA
Dobře vycvičeni
Dezertují velmi rychle
I s výzbrojí k talibáncům
Myslí prý nebystře
V nekonečné boji
Dostatkem granátů
Odjištěných hnojí
Užívají bodáků
Talibánci mají stále
Dostatek munice
Dodávky od okupantů
Na UeSA nice

OKUPANTY ČASTO

Stíhá deprese
Rozumu otřes se!
Proč se tu válčí
Už dávno nikdo neví
Kde co se tu
Srovná se zemí
Kde kdo je tu
Posílán do hrobu
Přitom v této zemi
Nejde o ropu
Neb v Afganistanu není
Pro ropu se nejčastěji
Čerti války žení…

UESA VYVÁŽÍ DEMOKRACII

Do Afganistanu
Bezpočet pobitých
Afgánských občanů
Bez konce zemí
Táhne válka
Dech smrti nad všemi
Každý den práská
Nevyplatí se podnikat
Nevyplatí se vyrábět
Kde co se musí dovážet
Co vojenská
Či humanitární pomoc
Rozum a lidskost
Dostává na kokos
Ze země proudí
Hlavně drogy
Pěstování máku kvete
Heroin hrobový
Nejvíce však kvete
Kmotra smrt
Nějak se ten experiment
Se svobodou zvrh
Z Afganistanu vyváží
Také teroristy
Podporovat si je
UeSA zmije
Potkani EU
Riskli
Vyvolali i migrační krizi
Lání lidskosti do sviní
Předstírajíc politickou
Korektnost
Občanům se předhazuje
Ohlodaná kost
Islamisté začínají
Vraždit v Evropě
Svobodě demokracii
Jsou prý na stopě
(od 9. 2015)

NEMOCNICE LÉKAŘŮ BEZ HRANIC

V severním Afganistanu
Dostává nejednu ránu
Mrtvým se lehce stanu
Dnes ji bombarduje
Letka UeSA
Padá na ni bomba za bombou
Každá vražedná
Nemocnice u Kunduzu
Rázem v troskách leží
Cítit je střelný prach
Krve pach
Lékařů. Sester. Pacientů
Žádný vzduch svěží
(42 mrtvých 3. 10. 2015)
Bojovníci Islámského státu
Vystřílí nemocnici v Kábulu
Lékaři Sestry Pacienti
I všemocný Alláh od nich
Dostává přes hubu
Nevděk vládne světem
Loutkový režim
Bude smetem
Teď tam leží
V potocích krve
Nestydí se sem tam
Zastřelit
I mrně
(8. 3. 2017)

SHROMÁŽDĚN NÁČELNÍKŮ

Rozeženou střelbou
Do vzduchu
Demokracii v Kábulu
Odvozují od puchu
Od puchu bílého ďábla
Samopalu dávka kráká
Násilná smrt
Je na denním pořádku
Rebelující dostane
Kulku či oprátku
(před 19. 3. 2017)

POSLEDNÍ AFGÁNŠTÍ OBČANÉ

Pamatující mír
Umírají
Bídou
Hladem
Kulkou
Minou
Palbou z UeS dronu
Jež je střelbou v mžiku
Změní na mrtvolu
Málo kdo zde zemře
Stářím
Plameny války šílené
Dál zlověstně září
Velmi často umírá se
Výbuchem či palbou
Smrt je v zemi pro občany
Stejně otcem jako matkou
Zemřel stařešina
Jednoho afghánského rodu
Afghánská krajina připomíná
Tak trochu mrtvolu
Byl v rodu poslední
Kdo zažil vládu krále
Kdo jako dítě
Zažil mír
Od jeho svržení
Mají Afgánci namále
Znají jenom válku krutou
Meze slušnosti
Každý den puknou
Afganistan drtí
Válečné smrti štír…

ZABILI TŘI ČESKÉ ŽOLDÁKY

V Afganistanu
(5. 8. 2018)
Kanon futer UeS Army
Mrtvým se stanu
V žoldu okupačních pánů
Rukama sebevrahů
Zemřeli po ránu
Byli na hlídce
Před nimi sebevrah
Odpálil se
K deseti už zabitým
Jedenáctý
Dvanáctý
Třináctý
Český voják zabit
Nestačili nabít
Asi se picnu
Nekonečná UeS válka
Proti terorismu
Volá: „Musí se včas nabít
Bez váhání střílet! Zabít!“

Chce se blít
Z teroristických metod
Vedení války
Krvavá vidět z dálky
Válka až do zavraždění
Posledního Afgánce
Jen když si UeS zbrojař
Kapsy namaže
Není nad českou servilitu
Pokud nás v odvetě
Afgánci nenapadnou
Budeme mít kliku
Čeští demokratičtí politici
Jako praví pokrytci
Vojáky poslali
Na smrt bez ochrany
Byli to prý hrdinové
Bránili prý
Kdesi v dálce vlast
Za veliké many
Šéf generálního štábu
Se v televizi chlubí
Pomstou za zabité
České žoldáky
Nepříteli vyráží zuby
(10. 8. 2018)
S našimi žoldáky
Je to nahnuté
Další český voják
Přešel
Mezi zabité
Zastřelen na základně
Afgánským kolegou
Učil ho bojovat s Talibánem
Z vděku dostal kulku
Nikoliv do kolenou
(22. 10. 2018)

ROZHODNUTÍ DEMOKRATŮ

Opětovný návrh
Na stažení
Českých vojáků
Z Afganistanu
Se opět
Rozhodně
Zamítá
Je to prý zrádcovská
Komunistická
Okamurovská
Manýra
(Sněmovna ČR po 5. 8. 2018)

„U KÁBULU ZA PRAHU!“

Musel mít veliký zkrat
Pravý český demokrat
Neměl ani trochu strach
Oslavit veliký krach
Válku šílenou
Řekou krve zbrocenou:
„U Kábulu za Prahu!“
(nejen prezident Miloš Zeman 8. 2018)
Je třeba zajistit
Početným hejnům
Supů mrchu
„U Kábulu za Prahu!“
Za naši popravu!
Brodíme se řekou krve
Svoboda Afgánců
Dál k čertu půjde
Krademe jim
Nejednou i
Holý život
Nesmyslná válka je prý
Naší bílé
Euroamerické
Civilizace ctnost

HEJNO SUPŮ SE SLÉTÁ

Afghánská svoboda sténá
Zaštěkaly samopaly
O zásilku drog se rvaly
Aby se drogy prodaly
Za vyšší cenu
Zastřelení představují
Supí menu
Tunové zásilky drog
Z Afganistanu odlétají
Z hlavní letecké základny
UeS Army Bagrám
Takový malý skandál
Letadlo za letadlem
Vyváží bílou smrt
Prý si tam ďábel prd

AFGÁNSKÝ SUP OHROŽEN

Okupant UeSA poražen
Vyčerpán
Všudypřítomné smrti spár
Ze vzduchu sice
Stále smrt rozsévá
Masakruje celé vesnice
Soutěž která bomba
Pobije lidí nejvíce
Všichni pobití jsou prý
Jako vždy teroristé
I zabité nemluvně
Teroristou je
Je prý jisté
Loutková vláda
V Kábulu bez naděje
Talibánský vítr
Krvavou zemí věje
Dříve či později
Talibán zvítězí
V zemi trvá desítky let
Válečné příšeří
Vleklá beznadějná
Partyzánská válka
Tu a tam i malý kluk
Okupanta práská
Vládní vojáci
Často nebojují
Vládní vojáci
Často dezertují
K Talibánu přechází
Celé jednotky
Afgánské armády
Nevidí důvod bojovat
Za okupanty
Okupanty usmrcují
Jejich vlastní zbraně
Zbytečné je křičet:
„Hrrr na ně!“
Moc věcí k zlosti
Množství pobitých civilů
Vyvolává nevoli
V Afganistanu se odjakživa
Jenom zbraněmi volí
Afgánská dlouhá léta
Vláda korupcí sténá
Makové pole vzkvétá
Stav supů rekordy stéká
Kruhy válečné
Výbuch
Přestřelka
Na večer krmení báječné
Možná se nají i štětka
(2018)

SVOBODNÉ VOLBY

Plné podvodů
Vítěze určí vytí
UeS kovbojů
Půl roku se soudí
Vítězové o výsledek
Nakonec jeden
Bude prezident
Druhý premiér
Ten i ten bude v zemi
Hodně velký zmetek
Jako černý tér
(29. 8. 2019 – 10. 3. 2020)

VYHÁNÍ KORONAVIRUS

USA žoldáky
Z Afganistanu
Pánem vzpurné země
Se nestanu
(po 3. 6. 2020)
Utratili zde za válku
Prý bilión dolarů
Pro UeSA bez užitku
Asi se picnu
Hromady mrtvých
Hromady sutin
Tam zanechali
Množství supů a potkanů
K tomu množství
Nevybuchlé munice
Zabíjet bude ještě
Dlouhá léta
Na afgánské nice
(od jara 2020)

KONEČNĚ UZAVÍRÁ

Prezident Trump
S tablibánci
Dohodu o stažení
UeSA vojsk
Bude nešťastnou
Afgánskou zemí
Mírový vítr dout?
Kábulské vládě zanechává
Třistatisícovou
Dobře vyzbrojenou
Dobře vyzbrojenou
Armádu
Prý by v tom byl čert
Aby neubránila Kábul
(29. 2. 2020)

OZNAMUJE PREZIDENT BIDEN

Pro UeSA veliká svízel
Z Afganistanu vojáky
Přece jen stáhne
Byť se termín
Do září protáhne
„Tahle válka se prostě
Nedá vyhrát!“

(Nemůžeme riskovat
Džihád!)
(15. 4. 2021)

POKUD SE UES BOYS

Se svými loutkami
Ze země konečně
Stáhnou
(slib do 11. 9. 2021)
Afgánské klany vyřeší
Mocenskou otázku
Zrádnou
Afgánský sup
Bude hladovět
Velice krutý je
Afgánský svět
Slyšel jsem anglický vzdech
„Je to krutý pech!
Prapor hvězd a pruhů
Sup afgánský
Odnáší v pařátech…“

AFGHÁNSKÉ JARO 2021

Přichází další
Afghánské jaro
Něco se stalo
Na mnoha polích
Kvete bílý mák
Nejenom v údolí Swát
Americký okupant
Se svými loutkami
Ze země odchází
Ústup v úprk
Sem tam přechází
Zkorumpovaná loutková
Afghánská vláda
Má veliký strach
Stále silněji
Její pozice
Začínají talibánci
Ostřelovat
Početná armáda
Bojovat nechce
Nejednou stačí
I malé kleště
A už se oddíl
Či celá posádka
Talibáncům vzdá
Nastupuje svoboda
Středověká šariová
Střelné zbraně opět
Začínají štěkat
Proti jiným jarům
Nemusí se supi lekat
Byť palba hřmí
Mnohem silněji
Máte supi naději
S hnízděním nečekejte
Mláďata uživíte
Můžete ve větším počtu
Snášet vejce
Supi silné palbě
Dobře rozumí
Zakládat hnízda umí
Supice snáší více vajec
Byť je občas
Mezi kulkami
Nepříjemný tanec
Supí hejno se k mršinám
Spokojeně slétá
Byť sem tam kulka
Nepříjemně létá
Letos bude hodně
Potravy
Mnoho padlých
Časté popravy

NEJVĚTŠÍ VOJENSKOU ZÁKLADNU

V Afganistanu Bagrám
Postihne malý skandál
UeS army ji tajně
Opustí v noci
Stáhne těžké zbraně
Zničí část munice
Nechá afgánskou armádu
Bez zprávy Bez pomoci
Opustí ji v chvatu
Místní pochopí
Význam slova:
,Zhasnu!,
(2. 7. 2021 v 0,30 našeho času)
Začnou ji rabovat
Tři tisíce afgánských vojáků
V Bagrámu
Nemá šajn
Pět tisíc zajatých Talibánců
Tam prý vězní
Nad loutkami v Kábulu se
Prý rychle setmí
Za to tam krváceli
I naši žoldáci
Čtrnáct jich tam padlo
Čeští demokraté:
„Jen ať si krvácí!“
Přes třicet miliard korun
Na afgánskou misi
Promrhali české
Servilní krysy
Jež jen umí
Lézt do zadku
Velkého šerifa
Dobývání Afganistanu
Marnost nad marnost
Supí to nika

AMERIČTÍ OKUPANTI

Nejsou ani trochu grandi
Utíkají z Afganistanu
Pánem vzpurné země
Se nestanu
Talibánci zabírají
Okres za okresem
Od západních loutek zní
Před Talibánem se třesem
Ve dne či v noci
Přebírání moci
Provází či neprovází
Masakry?
Nikdo se prý nedostává
Do palby
Utéci ze země?
Pozdě je!
Talibánci obsazují
Na západě na severu
Hraniční přechody
Mrtvé zase žerou supi
Potvory
Však moc mršin není
Tentokrát se nasládlá
Lidská mrcha nepřejí…
Hejna supů podporují
Ofenzívu Talibanu
Jak moc se při ní přežerou
Ví prý jen Alláh bůh

OBSAZUJÍ TALIBÁNCI

Provinční města
Afgánská armáda
Ze shnilého těsta
Jednou utíká
Jindy se vzdává
Talibánci vysmátí
Alláhovi sláva
Dobili talibánci Kundúz
S plně vybavenou
Základnou
Celého afgánského
Vojenského sboru
Dobili město Ghazní
Vzdaly se četné
Síly praporu
Padl Fajzabád
Talibánci ve Faráhu
Padl Tachár
I Puly Humrí
Bojovat vládní armáda
Neumí
A hlavně nechce
Tvrdá talibánská lekce
Druhé největší
Afgánské město
Kandahár padne
Prakticky bez boje
(v noci z 12. / 13. 8. 2021)
Někteří se na útěku
Zahrabou do hnoje
Padl Lanškargáh
Padl Čaghčarán
(13. 8. 2021)
Dobijí talibánci
Zábul a Uruzgán
Vzdává se Mazáre Šárif
Část vládního vojska
Do Uzbekistánu prchá
Neměla prý navíc
(14. 8. 2021)
Nepomáhají UeS Army
Nálety
Neví se jak končí
Bomb lety
Možná zabíjí talibánce
Možná civilisty
Možná supy
Výbuchy bomb
Mění živé na mrchy
Na místě bojů
Prý tu a tam
Humanitární katastrofa
Doporučuje se
Nevycházet z domu
Snad se ve sklepích
Přežije ta slota
Bez boje se vzdává
I Dželalábád
Loutkový prezident
Do mdlob padá
Tálibán na předměstí Kábulu
Někdo prý dostává přes hubu
Vládní armáda se vzdává
Tu a tam panika nastává
Někteří prchají na letiště
Nacpat se do letadla
Nepovede se jen tak
To si pište
Kábul obsazuje Talibán
Loutkový prezident
Už v něm není pán
UeS vrtulníkem
Prchá
Prezidentský palác
Obsazují talibánci
Nečekaná sprcha
Politika usmíření
Talibánci nebudou prý
Osoby spjaté
S padlým režimem
Posílat do vězení
Natož popravovat
Nikdo se prý nemusí schovat
Nezakážou
Vzdělávání dívek
Kdo by však chtěl kvílet
Do ciziny může odejít
Obsadit kábulské letiště
Není hřích
Povolují odlety jen
Vojenských letadel
Je tam velký zmatek
Vem kde vem
Pár obětí chaosu
Prchající si dávají
Do nosu
Na fotkách
Veliká černá mrak
Osazenstvo západních ambasád
Dokumenty pálí
Velmi rychle balí
Státy interventů
Ruší svá velvyslanectví
Útěk z ambasády
Měla UeS Army
Nacvičený
Z jihovietnamského Saigonu
(1. 5. 1975)
Přestože tam léta
Vraždili i děcka
Rozdrtili je
Stateční partyzáni
Z Vietkongu
Tisíce pracovníků ambasád
Odstěhovat se může
Vítězný Talibán nestáhne
Nikoho z kůže
Poslední hraniční přechod
Na jihu do Pákistánu
Talibánci obsazen
Může či nemůže
Konečně někdo mít
I míru sen?

„BÝT NEPŘÍTELEM

Spojených států
Je nebezpečné
Ale být spojencem
Spojených států
Je smrtící.“
(Roman Joch 8. 2021)

Závěrečné motto
Sup Afgánský
Kdysi symbol státu
Dnes silně přemnožen
Jménem Alláha muž hrozí:
„Okupanty možno
Bodat i nožem!“

Ostatní tvorba Jana Zemana publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Zločin šíření pravdy a další
DV 130/2024: Nenávidím svět ...
DV 129/2024: Hlasování OSN o rozdělení Palestiny a další
DV 128/2023: Velká balada o Náhorním Karabachu a další
DV 127/2023: Dokud se na řeckých ostrovech
DV 126/2023: Požár v Českém Švýcarsku 24. 7. – 12. 8. 2022
DV 125/2023: Krásná knížka pro děti a další
DV 124/2023: Slavná filmařská restaurace a další
DV 123/2023: Generál de Gaulle
DV 122/2022: Balada o Kunejtře a další
DV 121/2022: Ministr Tomáš Petříček a další
DV 120/2022: Balada o domu a další
DV 119/2022: Balada o KnutuHamsunu a další
DV 118/2022: Jak se žije zvířeti? a další
DV 116/2021: Herostrates pro svou slávu a další
DV 114/2021: Iniciativa prázdné domy a další
DV 113/2021: "Nedělali jsme to" a další
DV 112/2021: Balada o Byronovi a další
DV 111/2021: My můžeme všechno a další
DV 110/2020: Dobrý kádrovák a další
DV 109/2020: Odstraňují obrazy a sochy
DV 108/2020: "Jsme úspěšná televizní stanice" a další
DV 106/2020: Starosta pražských Řeporyj
DV 105/2020: Aviatik, Štronzo a další
DV 104/2019: Vytunelovali 21. srpen 1968 a další
DV 103/2019: Protifašistické bojovníky a další
DV 102/2019: Ilustrace Milana Kundery a další
DV 101/2019: „Svobodu Tibetu!“ a další
DV 98/2018: Opijí se na Vikárce a další
DV 97/2018: Československá apokalypsa
DV 96/2018: Umělecká avantgarda a další
DV 95/2018: Starý zámek se zbourá a další
DV 94/2018: Když památky pláčou
DV 93/2018: Arménci prý mohou a další
DV 92/2017: Občanskou společnost a další
DV 91/2017: Na kulturu nejhůř válka a další
DV 90/2017: Velká balada o mešitě Al-Númí
DV 89/2017: Umělec by měl umět... a další
DV 87/2017: ***
DV 86/2016: Balady o kulturních památkách 2
DV 85/2016: Balady o kulturních památkách
DV 84/2016: Balady z kultury po roce 2003
DV 83/2016: Špatné je urážet boha
DV 82/2016: Úryvek
DV 81/2016: Ekologické balady ze světa
DV 80/2015: Ekologické balady ze světa ze starých dob
DV 79/2015: Balady z kultury 1989-2003
DV 78/2015: Husitská revoluce 1419 - 1436
DV 77/2015: Československo 1938-45
DV 76/2015: Balady z kultury
DV 75/2015: Pohyblivá obluda Franz Kafka a další
DV 74/2014: Musí býti hodně tvrdý
DV 73/2014: Stařičká vrba
DV 71/2014: Svatá umělecká čtveřice
DV 68/2013: Moravský kras