Jan Zeman

Moravský kras

POCTA MORAVSKÉMU KRASU

Český kras
Legend krás
Moravského krasu nemá
Berounka v kaňonu němá
Ne propast Macocha
Ne Stará či Nová Rasovna
Ne Rudické či Sloupské propadání
V nevelkých jeskyních nemáš zdání
Ne jeskyně Amatérka
Dlouhatánská délka
S podzemní Punkvou a jejími zdrojnicemi
Brouzdat se celé kilometry pod zemí
Ne kaňony Suchého či Pustého žlebu
Ne jeskyně sintrového běhu
Ne tajemná podzemní říčka Punkva
Ne v Macoše mince až po chvíli žbluňkla
Český kras
Legend krás
Moravského krasu nemá
Berounka v kaňonu němá
Protéká jím tiše
Posviť mi tu výše
Ne žádná Morava
Dálka modravá
Krajinka malá, česká
Velkoříše trampská
Amerika Srbsko Zlatý kůň Svatý Ján
Maličký sen před Prahou mám

MORAVSKÉ JESKYNĚ

Moravské jeskyně
Krápníků svatyně
Stalaktity stalagmity stalagnáty
Bílé vápencové skály
Nebo také hnědé od železa
Černá chromovaná stěna
Záclony brčka vodopády
Občas i tragické pády
Nálezy kostí nepříjemné povodně
S vandalskou rukou jde o hodně
Stejně jako s emisemi devastačních aut
Smrk se tu stal králem lesa au!
Trpí tu i borovici černou
V rezervaci škodnou dosti velkou

JESKYNĚ JESKYNNÍCH MEDVĚDŮ

Jeskyně jeskynních medvědů
Jeskyně pravěkých lidí
Občas se střetnou
Někdo smůlu sklidí
Někdo je uloven sežrán či sněden
Při lovu bývá vítěz jen jeden

JESKYNĚ BALCARKA

Balcarova skalka
S překrásnými rotundami
Zde prý kdysi medvědi spávali
Občas také bojovali s lidmi
Poslední ledovou je krutě švihli

HLADOMORNA

Nejprve se Bílá voda propadala pod skálou
Vyhlodala v ní jeskyni pořádnou
Jednoho dne se vchod ucpal
Potok podzemní však zůstal
Byť si pod zem zalez o kus dál
Přešlo mnoho tisíc let v zemi král
V kraji krutý šlechtic
V srdci led cit
Strmá dutá skála
Pod skálou obrovská jeskyně:
„Na skále stavět hrad
Z jeskyně hladomornu udělat
Kverulanty spouštět do té svatyně
Nechat hladem zemřít
Hladomorna – můj erb můj štít!"

Jeskyně kde se Bílá voda propadala kdysi
Dává dnes ukrutnou stopu čísti
Na skále pyšný hrad
Životů moc ukrad
Šlechta tam sídlí krutá
Křivě se podíváš na pána?
Prožiješ ukrutná muka!
Spustí tě hned po provaze do Hladomorny
Jeskyně ve skále pod hradem ukryté
Feudální normy ukrutné
Jíst můžeš co zbylo z předchůdců
Ohryzávat můžeš kosti panstva odpůrců
Neuvidíš po tmě překrásných krápníků pár
Můžeš nahmatat jen velký sál posetý kostmi
Můžeš si postavit hrádek - kostník
Markraběcí války – vraždění epidemie            (za Václava IV.)
Oloupení kupci i sedláci spouštěni do jeskyně
Vok čtvrtý ve válce s husity pod Vyšehradem pad            (1. 11. 1420)
Chmury se snáší na Holštejnský hrad
Hrad upadá hladomorna končí
Holštejn se s krutou feudální loučí

V rozvalinách hrad
Staletí tajené vězení
Jeskyňáři prokopali se
Světla vpád - zděšení
Kdo dá pár rad
Nad hromadou lidských kostí:
„Dosti! Dosti! Dosti! Dosti!”

MACECHA

Macecha zlá
Když dítě své už má
Nevlastní dítě k propasti láká
Ať si nad propastí borůvky dává
Pak ho strčí do věčné pasti
Prožije chvíli pochybné slasti
Však nevlastní dítě chytá se stromů
Zatímco macecha na cestě domů
Naříká naříká dítě malé
Dřevorubci vidí malér
Ruce sprásknou
Dítě vytáhnou ven:
„To je zlý sen!
To snad ne!"
Už macecha zlá chycena je
Už ji do propasti hází
Ne přes mlází z vrcholu kolmé stěny
Poslední výkřik ničemné ženy
Dole buch
Kostí křup
Svědkem les
Krkavec
Kráká na zlou dobu:
„I do mrtvé ďobu!"

BALADA O KATEŘINĚ

Jeskyně krásná
Jeskyně láká
Má však četné zrady
Pasačka v ní zabloudila
Zemřela v ní hlady

MACOCHU SI OBLÍBILI SEBEVRAZI

Macochu si oblíbili sebevrazi
Skok z Horního macošského můstku
Nejen vaz si srazí
Však Macocha nemá sklad pro jejich těla
Nešlo do ní přivést vlka či medvěda
A tak vznikl vytahovač mrtvol
Po vytažení každého měl velký bol
Opil se rumem do němoty
S farářem nadával na zbabělé skety             (19. století)

ARCHEOLOG KLIMENT ČERMÁK

Archeolog Kliment Čermák
Neovládal orienťák
V Kateřinské jeskyni
Nějak se v ní ztratili
Dohořela svíčka
Rozprostřela se tma
Můžeš si sic pískat
Vítězí mrákota
Nakonec ho i s kolegou mlynář zachrání
Nemusíš se dávat hned na pokání            (1876)

S JESKYNĚMI SI TU DÁVAL LECKDO RANDE

S jeskyněmi si tu dával leckdo rande
Válkou ohrožený sedlák nejeden jeskyňář
Velikáni Jindřich Wankel
Jeho vnuk Karel Absolón
Nejen Jiřího Milana Šlechtu Marko Zahradníčka
Při objevech jeskyň stihl krutý skon

ZOBANY

Zobany Zobany
Je to tu prohraný
Ne to není špatný fór
Dí profesor Absolón:
„Ani tudy k Punkvě cesta nevede!“
„Třeba se to jednou někde povede!“
„Jak jen se k podzemní Punkvě dostat...“

POVODEŇ V MACOŠE 17. 4. 1917

Strhne se průtrž mračen jak hrom
Promočí Holštejn takřka na skon
Proženou se jím povodňové vody
Nechají za sebou převeliké škody
Profesor Absolón spěchá do Macochy
Sledovat povodeň ukáže kdo ví
Dvě hodiny po té
Co přívaly hrozné
Přelijí se na Holštejně do Staré Rasovny
V Macoše začnou chrlit vodu „jalové“ otvory
Do třiceti minut tryská voda ze všech stran
Dno Macochy zaplavené, do výše se straň
Voda rychle stoupá nad jezírko Horní
Dvanáct metrů vzhůru prchá macošský vodník
Po šesti metrech odtéká voda dozadu
Při dalším vzestupu k dalším přepadům
Nestoupne výš brzy se povodeň zlomí
Šest metrů vodního sloupce rychle shodí
Pak už klesá pomalu jak Punkevní berou
Chrliče výtoku Punkvy jen středně melou
Jak rychle přišla stačily dvě hodiny
Tak rychle odešla neznámou jeskyní
Pár hodin později vývěry silné před Kateřinskou
Na neznámou jeskyni si jeskyňáři necinknou


(Z líčení K. Absolóna Moravský kras 1)

„LÁMÁNÍ KRÁPNÍKŮ JE ŠPATNÝ SPORT!“

„Lámání krápníků je špatný sport!“
Dí profesor Absolón
Však těžké je vychovávat kolegy
Když s ním musí býti často zalezlí
Celé dny pracovat těžce v polotmě v bahně
Snad jen kdyby jim zajistil s děvkami rande
Lámali lidé krápníky před námi
Budou je lámat také po nás
Lámeme ze sportu maličký deputát:
„Je to velmi špatný špás!“

BALADA Z KATEŘINSKÉ JESKYNĚ

Jak se zde bádá? Těžko!
Absolón psal: ,Dantovo peklo!,
Zával pana profesora přímáčk
Ztratil všecko            (prof. Němec 1941 v Kateřinské jeskyni)
Nedivte se čarodějnice v jeskyni vládne
Takže Dantovo peklo nikdo nezvládne

JESKYNĚ BÝČÍ SKÁLA

Jeskyně Býčí skála
Pěvkyně minulosti prokopána
Podzemní potok jí teče
Z Rudické leče
Tajemnou cestou z Rudického propadání
Při pohledu zvenku nemáš zdání
Jeskyně Býčí skála
Jeskyně Výpustek
V jejich prostorách tě chytá vztek
Zničeny zničeny nacistickou botou
Do krápníků do stěn dynamitem kopou            (1943-45)
Staví podzemní fabriku na zbraně
Zničenou přírodu
Seznam zastřelených občanů daj za ně

JESKYNĚ PEKÁRNA

Měla jsi ohromnou bránu
Půdu prokopánu nálezy pryč
V Mikulově na zámku je dokázali před vandaly skrýt
Před těmi malými běda však
Do země přišel německý fašista            (15. 3. 1939)
Šest let ji vysával šest let v ní vraždil
Když ho Rudá armáda hnala ven navždy
Když prchal
Všechny nás zdrchal
Všem nám vytřel zrak
Zapálil zámek v Mikulově jen tak            (4. 1945)
Vyhořel i s nálezy všemi
Ničemný čin ničemný

Dvakrát jsem také v Pekárně spal
Liják tenkrát v přírodě mně klid vzal            (90. léta)

Ostatní tvorba Jana Zemana publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Zločin šíření pravdy a další
DV 130/2024: Nenávidím svět ...
DV 129/2024: Hlasování OSN o rozdělení Palestiny a další
DV 128/2023: Velká balada o Náhorním Karabachu a další
DV 127/2023: Dokud se na řeckých ostrovech
DV 126/2023: Požár v Českém Švýcarsku 24. 7. – 12. 8. 2022
DV 125/2023: Krásná knížka pro děti a další
DV 124/2023: Slavná filmařská restaurace a další
DV 123/2023: Generál de Gaulle
DV 122/2022: Balada o Kunejtře a další
DV 121/2022: Ministr Tomáš Petříček a další
DV 120/2022: Balada o domu a další
DV 119/2022: Balada o KnutuHamsunu a další
DV 118/2022: Jak se žije zvířeti? a další
DV 116/2021: Herostrates pro svou slávu a další
DV 115/2021: Velká romance o afgánských supech a další
DV 114/2021: Iniciativa prázdné domy a další
DV 113/2021: "Nedělali jsme to" a další
DV 112/2021: Balada o Byronovi a další
DV 111/2021: My můžeme všechno a další
DV 110/2020: Dobrý kádrovák a další
DV 109/2020: Odstraňují obrazy a sochy
DV 108/2020: "Jsme úspěšná televizní stanice" a další
DV 106/2020: Starosta pražských Řeporyj
DV 105/2020: Aviatik, Štronzo a další
DV 104/2019: Vytunelovali 21. srpen 1968 a další
DV 103/2019: Protifašistické bojovníky a další
DV 102/2019: Ilustrace Milana Kundery a další
DV 101/2019: „Svobodu Tibetu!“ a další
DV 98/2018: Opijí se na Vikárce a další
DV 97/2018: Československá apokalypsa
DV 96/2018: Umělecká avantgarda a další
DV 95/2018: Starý zámek se zbourá a další
DV 94/2018: Když památky pláčou
DV 93/2018: Arménci prý mohou a další
DV 92/2017: Občanskou společnost a další
DV 91/2017: Na kulturu nejhůř válka a další
DV 90/2017: Velká balada o mešitě Al-Númí
DV 89/2017: Umělec by měl umět... a další
DV 87/2017: ***
DV 86/2016: Balady o kulturních památkách 2
DV 85/2016: Balady o kulturních památkách
DV 84/2016: Balady z kultury po roce 2003
DV 83/2016: Špatné je urážet boha
DV 82/2016: Úryvek
DV 81/2016: Ekologické balady ze světa
DV 80/2015: Ekologické balady ze světa ze starých dob
DV 79/2015: Balady z kultury 1989-2003
DV 78/2015: Husitská revoluce 1419 - 1436
DV 77/2015: Československo 1938-45
DV 76/2015: Balady z kultury
DV 75/2015: Pohyblivá obluda Franz Kafka a další
DV 74/2014: Musí býti hodně tvrdý
DV 73/2014: Stařičká vrba
DV 71/2014: Svatá umělecká čtveřice