Jan Zeman

OBČANSKOU SPOLEČNOST

Občanskou společnost
Kdysi vytvořila
Veliká bořivá síla
Velké francouzské
Buržoazní revoluce
(14. 7. 1789 – 28. 7. 1794)
Na její obranu v proluce
Postavena gilotina
Každý den včerejšek stíná
Ruší církevní výsady
Boří feudální hrady
Přiznává poddaným
Občanská práva
Vzápětí církev
Šlechta povstává
Na obranu revoluce teror
Gilotina je prý netvor
Potoky krve
Kontrarevolucionářů
Tečou
Hlavy mnoha zrádných
Šlechticů setnou
I zrádného krále
Směle jdeme dále
Vyhlášena republika
I zrádnou královnu
Gilotina stíná
Neb přesvědčila krále
K pokusu o útěk
Neprojeví celník úlek
Když u hranic pozná je
Vrátí je zpět
(1791)
Cítí se panovník
V Paříži uvězněn
Cizina vydírá
Pařížský lid se vzbouří
(28. 7. - 10. 8. 1792)
Krvavá bitva
Popravy zajatých
Královských Švýcarů
Krvavou louží
Gilotina stíná kněze
Jež odmítli ústavu
Popravuje se
Jako vždy
Po právu
Nové volby
Rovné hlasovací právo
Pokračovat s monarchií
Není zdrávo
Vyhlášena republika
(21. 9. 1792)
Uvězněn král i královna
Na lavičce báby pletly svetry
Když zrádného krále kati setli
(21. 1. 1793)
Ještě zrádnější královnu
Setnuli později
(16. 10. 1793)
Vzpoura girondistů
Klamnou nadějí
Po porážce rebelie
Gilotina stíná je též
Stížnost po ulici běží:
„Na ulici smrdí krev!“
Krev po týdnu tuze smrdí:
„Musíte přemístit gilotinu!“
Celá čtvrť tvrdí
Dnes po státním převratu
(28. 7. 1794)
Popravují jakobíny
Na Francií temné stíny
Ožebračují prostý lid
Jež se za Velkou
Francouzskou
Buržoazní revoluci
Tak statečně bil
Uplynulo bezpočet let
Zásadně se změnil svět
V části Euroasie se zrodil
Ve velmi těžkých bojích
Nerozvinutý socialismus
Nepomohla proti němu
Domácí kontrarevoluce
Imperialistická intervence
Ani zrůdný nacismus
Nakonec vymysleli
Proti němu
Otrávený kus
Občanskou společnost
Předhodili lidu
Jako ohlodanou kost
Mnozí naivkové
Jim to zbaštili
Po pravicovém převratu
Se moc divili
Že z občanské společnosti
Vyrostl velký hnus
Nerozvinutým socialismem
Dávno překonaný
Mafiánský kapitalismus…
(po roce 1989)<

ZROD MODERNÍ ŽURNALISTIKY

Andrzejowi Żochowskiemu
Novinářská etika?
Mnoho ostrých zubů
Má novinářská štika
Drží se koryta svého
Jako klíště
Netuší co jí šéf
Nařídí psát příště
Hle!
Je velice zle!
„Potvora korsická
Se vylodila
V zátoce Jouan!“ (čti Žuau)
(1. 3. 1815)

Proto všichni
Na potvoru:
,Pal! Pal! Pal! Pal! Pal!,
Novinářská klaka
Píše jako jeden muž:
„Korsickou potvoru
Do Bastily přivede
Královský pluk!“
„Ve jménu našeho
Nejjasnějšího krále
Už teď má korsická
Potvora na mále!“
„Lidožrout táhne
Na Grenoble!“
(čti Grenobl)
Nebude to průser nobl
Novinářská klaka
Jednotně křičí:
„Kat musí velkého
Lidožrouta stíti!“
„Gilotina pěkně leštěná
Oprátka konopná pěstěná
Ho zítra stíná. Škrtí
Do jednoho týdne
Bude synem smrti!“
„Uzurpátor Grenoble
Obsadil!“

Pro zrádný pluk
Abych blil
Novinářská klika
Tiskařskou černí řve:
„Se zrádci naloží se
Po zásluze!“
„Řádně bude ztrestán
Každý zrádce
V prvé řadě Uzurpátor!
Byť to bude
Pro popravčí
Četu nápor!“
„Napoleon dobil Lyon!“
(10. 3. 1815)

V královském vojsku
Prý řádil špion
Generál s královským vojskem
K Napoleonovi přešel
Aby z toho dnes celou noc brečel!
Prý obdržel Napoleonův vzkaz:
,Tak jako na Borodinském poli!,
Ach!
Asi se budeme topit v hnoji
Novinářské klace
Teď dochází dech
Vítězí jí proklínaný
Napoleon Bonaparte
Novinářská klaka
Rychle mění tón
Svoboda tisku?
Nenechte se vysmát!
Střílí si do
Vlastní brány gól!
„Napoleon se blíží
K Fontainebleau!“ (čti Foutenblo)
(19. 3. 1815)

Rázem je jim
Hodně mdlo
Novinářská klaka
Zásadově couvá
Jen hloupý Bourbonec
Se vůči ní rouhá
Však vzápětí
Král prchá z Paříže
,Nepůjde někdo za mříže?,
Novinářská klaka
Napíše cokoliv
Novinářskou čest si
Prý nemůže dovolit
„Jeho císařské veličenstvo
Je zítra očekáváno
Ve své věrné Paříži!“

Doufáme že neskončíme
S pouty za mříží!
Novinářská klaka
Svůj obrat dovrší
Rázem je posvátné
Císařské návrší
Dnes kopou za Satana
Zítra za Boha
Pozítří zvelebí
I hovno s rohama
Průkopníci
Moderní žurnalistiky
Bez mrknutí oka
Sežerou pravdu
Jak kapry štiky
Jak střízlivost
Kořalky loka
Kopou prý za Francii
Kopou prý za vlast
Za solventní mafii
Za peníze na chlast!
Za svůj tučný honorář
Frank je jejich velký pán

Ostatní tvorba Jana Zemana publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Zločin šíření pravdy a další
DV 130/2024: Nenávidím svět ...
DV 129/2024: Hlasování OSN o rozdělení Palestiny a další
DV 128/2023: Velká balada o Náhorním Karabachu a další
DV 127/2023: Dokud se na řeckých ostrovech
DV 126/2023: Požár v Českém Švýcarsku 24. 7. – 12. 8. 2022
DV 125/2023: Krásná knížka pro děti a další
DV 124/2023: Slavná filmařská restaurace a další
DV 123/2023: Generál de Gaulle
DV 122/2022: Balada o Kunejtře a další
DV 121/2022: Ministr Tomáš Petříček a další
DV 120/2022: Balada o domu a další
DV 119/2022: Balada o KnutuHamsunu a další
DV 118/2022: Jak se žije zvířeti? a další
DV 116/2021: Herostrates pro svou slávu a další
DV 115/2021: Velká romance o afgánských supech a další
DV 114/2021: Iniciativa prázdné domy a další
DV 113/2021: "Nedělali jsme to" a další
DV 112/2021: Balada o Byronovi a další
DV 111/2021: My můžeme všechno a další
DV 110/2020: Dobrý kádrovák a další
DV 109/2020: Odstraňují obrazy a sochy
DV 108/2020: "Jsme úspěšná televizní stanice" a další
DV 106/2020: Starosta pražských Řeporyj
DV 105/2020: Aviatik, Štronzo a další
DV 104/2019: Vytunelovali 21. srpen 1968 a další
DV 103/2019: Protifašistické bojovníky a další
DV 102/2019: Ilustrace Milana Kundery a další
DV 101/2019: „Svobodu Tibetu!“ a další
DV 98/2018: Opijí se na Vikárce a další
DV 97/2018: Československá apokalypsa
DV 96/2018: Umělecká avantgarda a další
DV 95/2018: Starý zámek se zbourá a další
DV 94/2018: Když památky pláčou
DV 93/2018: Arménci prý mohou a další
DV 91/2017: Na kulturu nejhůř válka a další
DV 90/2017: Velká balada o mešitě Al-Númí
DV 89/2017: Umělec by měl umět... a další
DV 87/2017: ***
DV 86/2016: Balady o kulturních památkách 2
DV 85/2016: Balady o kulturních památkách
DV 84/2016: Balady z kultury po roce 2003
DV 83/2016: Špatné je urážet boha
DV 82/2016: Úryvek
DV 81/2016: Ekologické balady ze světa
DV 80/2015: Ekologické balady ze světa ze starých dob
DV 79/2015: Balady z kultury 1989-2003
DV 78/2015: Husitská revoluce 1419 - 1436
DV 77/2015: Československo 1938-45
DV 76/2015: Balady z kultury
DV 75/2015: Pohyblivá obluda Franz Kafka a další
DV 74/2014: Musí býti hodně tvrdý
DV 73/2014: Stařičká vrba
DV 71/2014: Svatá umělecká čtveřice
DV 68/2013: Moravský kras